• 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
2
299

Prânzuri gratuite pentru persoanele social vulnerabile din Chişinău

Persoanele socialmente vulnerabile din Capitală pot beneficia de o masă gratuită pe zi, în cadrul cantinelor sociale din oraş.

Consiliul municipal Chişinău a aprobat recent un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele socialmente vulnerabile din Chișinău, transmite Știri.md

Potrivit Primăriei Chișinău, cuantumul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor sociale în anul curent va fi de 28 lei (fără TVA) pentru fiecare persoană.

Pot beneficia de prânzuri gratuite următoarele categorii de cetăţeni: 

- persoanele socialmente vulnerabile, ale căror venituri lunare nu depășesc suma de 3.000 lei; 

- pensionarii după limita de vârstă și persoanele cu dizabilități, a căror pensie este mai mică de 3.000 lei; 

- persoanele fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici; 

- familiile cu mulți copii, monoparentale și din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de Direcțiile asistență socială.

Totodată, pentru a beneficia de prânz gratuit, solicitanţii vor depune în adresa Direcţiilor asistenţă socială de sector o cerere, însoţită de următoarele acte:
1. actul de identitate; 
2. legitimația de pensionar, cu indicarea mărimii pensiei;
3. certificatul de divorț, după caz; 
4. certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net, după caz;
5. ancheta socială.