Reguli

Regulament de utilizare

Prevederi generale:

1. Administraţia site-ului stabileşte regulile de comportament pe pagina web şi îşi rezervă dreptul de a solicita respectarea lor de către utilizatori.

2. Necunoaşterea regulilor nu scuteşte de necesitatea de a le respecta. Publicarea oricărui mesaj pe site presupune implicit acceptarea termenilor şi condiţiilor, precum şi necesitatea respectării lor.

3. Toate drepturile asupra oricăror materiale, publicate pe site, sunt protejate în conformitate cu legislaţia cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe.

4. Materialele, marcate prin semnul "" sunt publicate cu drept de publicitate. 

5. Administraţia site-ului nu poartă răspundere pentru conţinutul materialelor publicitare şi articolelor informaţionale, a comentariilor postate pe paginile site-ului, precum şi pentru consecinţele publicării şi utilizării lor. Opiniile autorilor de articole şi comentarii, publicate pe paginile noastre, ar putea să nu coincidă cu opinia şi poziţia redacţiei.

6. Administraţia site-ului nu poartă niciun fel de răspundere pentru prejudiciul, suferit ca urmare a utilizării sau neutilizării informaţiilor şi serviciilor sale.

Toate drepturile asupra materialelor, publicate pe portalul Știri.md, aparţin surselor, linkul la care însoţeşte orice publicaţie. Citarea materialelor, drepturile asupra cărora aparţin persoanelor terţe, are loc exclusiv în condiţiile, stabilite de deţinătorii de drepturi.

Drepturile de autor asupra materialelor semnate de Știri.md aparţin companiei Simpals. Copierea, citarea şi răspândirea ulterioară a unor asemenea materiale se admite doar cu permisiunea în scris a Administraţiei portalului şi cu însoţirea obligatorie cu un link activ care face referinţă la sursă.

Informaţiile, publicate pe portal cu permisiunea altor deţinători de drepturi (în conformitate cu linkurile publicate în materiale), pot fi utilizate doar cu acordul în scris al deţinătorilor de drepturi corespunzători, dacă însuşi deţinătorul de drepturi nu stabileşte alte reguli.

Știri.md reiese din faptul că utilizatorul, care a iniţiat adresarea către resursă:

1. Utilizează conştient resursele online Știri.md din numele său şi indică veridic informaţiile despre sine în volumul şi în cazurile, când acest lucru este necesar pentru înregistrare, acces şi utilizarea Știri.md

2. Conştient a determinat şi controlează setările aplicaţiilor de program utilizate de el în conformitate cu preferinţele sale referitor la protecţia datelor, păstrate de către browser, a datelor cu caracter personal, a informaţiilor cu privire la propriul hardware şi software, precum şi a conexiunii de internet.

3.  Știri.md consideră că utilizatorul, înregistrându-se şi accesând resursa online, a luat act de Regulamentul dat, îşi exprimă acordul cu prevederile lui şi îşi asumă drepturile şi obligaţiile ce reies din acesta.

4. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu prevederile Regulamentului de faţă, utilizarea resurselor online Știri.md trebuie încetată.

Protecţia informaţiilor

Știri.md întreprinde toate măsurile rezonabile pentru protejarea informaţiilor despre utilizatori împotriva distrugerii, denaturării sau divulgării.

Administraţia portalului asigură caracterul confidenţial al informaţiilor corespunzătoare în limitele şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Reguli de adăugare a noutăţilor

Dacă aveţi o noutate interesantă sau un articol referitor la tematica noutăţilor de pe site, o puteţi expedia la redacţia Știri.md.  În cazul în care vom considera interesantă noutatea dvs., neapărat o vom publica.

Pentru a expedia noutatea la redacţie, puteţi folosi pagina specială, nu înainte de a vă familiariza cu Acordul Utilizatorului:

Acordul dat stabileşte relaţiile dintre administraţia portalului Știri.md (în continuare - Administraţie) şi persoana fizică (în continuare - "Utilizator") cu privire la publicarea textelor, comentariilor, fotografiilor şi materialelor video pe site-ul Știri.md.

Utilizatorul este persoana fizică, înregistrată pe Site, care a acceptat termenii acordului dat.

Protecţia informaţiilor

Știri.md întreprinde toate măsurile rezonabile pentru protejarea informaţiilor despre utilizători împotriva distrugerii, denaturării sau divulgării.

Administraţia portalului asigură caracterul confidenţial al informaţiilor corespunzătoare în limitele şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Reguli de adăugare a noutăţilor

Dacă aveţi o noutate interesantă sau un articol referitor la tematica noutăţilor de pe site, o puteţi expedia la redacţia Știri.md.  În cazul în care vom considera interesantă noutatea dvs., neapărat o vom publica.

Pentru a expedia noutatea la redacţie, puteţi folosi pagina specială, nu înainte de a vă familiariza cu Acordul Utilizatorului:

Acordul dat stabileşte relaţiile dintre administraţia portalului Știri.md (în continuare - Administraţie) şi persoana fizică (în continuare - "Utilizator") cu privire la publicarea textelor, comentariilor, fotografiilor şi materialelor video pe site-ului Știri.md.

Utilizatorul este persoana fizică, înregistrată pe Site, care a acceptat termenii acordului dat.

Condiţii de publicare a materialelor:

1. Utilizatorul poartă responsabilitatea deplină pentru orice acţiuni privind publicarea Materialelor pe site. Administraţia nu poartă răspundere pentru conţinutul Materialelor, corespunderea lor cu cerinţele legislaţiei, pentru încălcarea drepturilor de autor, pentru utilizarea nesancţionată a mărcilor comerciale, a denumirilor de firme şi logotipurilor acestora, precum şi pentru eventuala încălcare a drepturilor persoanelor terţe în legătură cu publicarea Materialelor pe Site. Utilizatorul se obligă din contul propriu să reglementeze pretenţiile persoanelor terţe în legătură cu publicarea Materialelor, în cazul în care atare pretenţii vor apărea.

2. Toate drepturile asupra Materialelor aparţin Utilizatorului, care le-a postat, dacă nu este stabilit altfel. Utilizatorul este înştiinţat despre responsabilitatea pentru folosirea ilegală a materialelor care nu-i aparţin. Administraţia îşi rezervă dreptul de a exclude Materialele din acces liber la prima cerinţă a deţinătorului legal al drepturilor de autor.

3. Responsabilitatea pentru copierea şi utilizarea neautorizată a Materialelor o poartă persoanele sau organizaţiile, care au utilizat ilegal Materialele, publicate pe Site.

4. Administraţia îşi rezervă dreptul de a redacta la propria discreţie înregistrările utilizatorului.

5. Administraţia îşi rezervă dreptul de a modifica Acordul de Utilizator fără înştiinţare preliminară.

Reguli de adăugare a comentariilor

Pe portalul Știri.md sunt interzise:

1.1 Comentarii, ce conţin lexic necenzurat;

1.2 Comentarii, ce conţin îndemnuri la acţiuni anticonstituţionale, teroriste, criminale şi care instigă la ură interetnică;

1.3 Comentariile ce conțin critici cu caracter ofensator la adresa autorilor publicației; redacției portalului Știri.md, subectului noutății și către alți participanți ai discuției;

1.4 Comentarii, care conţin oferte comerciale, publicitate şi link-uri spre alte site-uri;

1.5 Comentarii, excesive ca volum (mai mult de 1000 de caractere);

1.6 Comentarii, esenţa cărora nu are nicio atribuţie la noutatea publicată;

1.7 Comentarii cu caracter pornografic, erotic sau sexual (Foto şi Video);

1.8 Orice mesaje sau acţiuni de alt gen, care sunt interzise de legislaţia RM;

1.9 Comentarii, care conţin date personale, numere de telefon, e-mail, fotografii etc.;

2.1 Este interzis Overquotingul (exces de citate din comentariile altor participanţi);

2.2 Este interzis Crosspostingul (unul şi acelaşi comentariu este postat în mai multe rubrici/publicaţii);

2.3 În comentarii este intezisă indicarea link-urilor la materiale (sau materialele propriu-zise), care conţin propagandă de droguri, suicid şi pedofilie.

3.1 Sunt blocați utilizatorii care:

- Încalcă aceste reguli.

- Intenționat aduc insulte, în formă orală sau scrisă, subiecților știrilor, participanților la discuție sau redacției Știri.md.

În unele cazuri redacţia Știri.md îşi rezervă dreptul de a bloca apariţia comentariilor de pe IP-adresele celor care încalcă cu regularitate Regulile date.

Autorul poartă responsabilitatea pentru comentariul său în limitele legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Informaţii cu caracter juridic

Este interzisă copierea, răspândirea, transmiterea persoanelor terţe, publicarea sau utilizarea cu alt scop a materialelor Site-ului, fără acordul deţinătorului de drepturi.

Utilizarea materialelor de pe Site, inclusiv copierea, răspândirea sau publicarea, trebuie însoţită obligatoriu cu un link activ la deţinătorul drepturilor de autor, precum şi cu un link pe Site ca sursă primară de informaţii.

Știri.md nu poartă răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de pe site-uri, la care fac referinţă hyperlinkurile.

Opinia redacţiei ar putea să nu coincidă cu opinia autorilor de publicaţii.

Сonfirmarea contului

Procesul de confirmare a numărului de telefon durează câteva secunde.

În timpul adăugării comentariului în câmpul de introducere a textului va apărea o fereastră pentru confirmarea numărului de telefon:


Utilizatorului i se va propune să confirme un număr de telefon existent, pe care l-a adăugat în timpul înregistrării pe site-urile Simpals. Dacă numărul lipseşte, el urmează să fie adăugat, prin selectarea butonului corespunzător:

După ce aţi indicat numărul telefonului mobil al dvs., selectaţi butonul "Adăugare număr". După care pe ecran va apărea numărul de telefon, pe care trebuie să-l culegeţi în decurs de 5 minute, îndeplinind astfel procedura de confirmare a numărului.


Apelul la numărul de telefon +373 22 001-999 este gratuit!

După confirmarea cu succes a numărului dvs. de telefon mobil pe ecran va fi afişat următorul mesaj:


Comunicare plăcută!

Reguli de publicare a materialelor publicitare pe site-ul ȘTIRI.MD

Conținutul obligatoriu al materialului publicitar în limba română:

1. Titlul (nu mai mult de 64 caractere);

 • În titlu este interzisă scrierea cuvintelor cu MAJUSCULE;

 • Titlul nu trebuie să conțină nici un link;

 • Știrea nu trebuie să înceapă cu cifre;

 • Titlul trebui să fie clar și să aibă sens, să fie o noutate. Iată un model de titlu inadmisibil: „Cum vă vor jefui apartamentul?”;

 • Titlul trebuie să corespundă formatului de știre;

 • Dacă titlul conține o frază, un citat, atunci numele mărcii se indică la începutul propoziției;

Exemplu: Unde să investești cu profit ;

Revizuit: Alpari: Unde să investești bani cu profit ;

 • Titlul nu trebuie să conțină semnul exclamării și semnul întrebării;

 • Titlul și subtitlul nu trebuie să conțină nici un hyperlink (doar textul);

 • Redacția are dreptul să modifice titlul la discreția sa (pentru a se conforma cu formatul de știre).

2. Textul (cu spații și alineate);

 • Redacția nu editează textele;

 • Lead-ul (subtitlul), nu trebuie să depășească 230 de caractere cu spații, iar în conținutul său trebuie să fie dezvăluită sau rezumată ideea principală a textului (cel puțin 2 propoziții);

 • Conținutul lead-ului nu trebuie să dubleze titlul;

 • Lead-ul nu trebuie să conțină link-uri;

 • Lead-ul nu trebuie să fie interogativ;

 • Toate materialele din banda de știri trebuie să fie însoțite de linkuri către sursa inițială (link-uri active către site-ul care conține această informație), în secțiunea „afaceri" se indică adresa site-ului producătorului/vânzătorului;

 • Hyperlink-urile din text sunt adăugate de către client; link-urile trebuie să fie ascunse (inserate) sub unul sau mai multe cuvinte; 

 • Fotografiile vor fi orientate orizontal și vor fi color (nu alb-negru), iar fundalul nu va fi nici alb, nici monofonic). Fotografia trebuie să fie informativă și să conțină elemente de design;

 • Nu vor fi admise mai mult de 10 fotografii într-o știre (jpeg). Fotografia principală - 809 x 456 px, cele din interiorul știrii – orientate orizontal, cu o lățime de minimum 720 px și o înălțime de până la 500 px (nu vor depăși 1MB). Dimensiunea imaginei pentru business blocul mobil - 197*197 px;

 • Pentru fotografia principală se interzice plasarea logo-ului pe un fundal monofonic. Imaginea pentru pagina principală trebuie să fie informativă și să conțină elemente de design;

 • Imaginea va fi plasată imediat sub lead;

 • Video (cu link către Play.md, Youtube);

 • Link-ul de sub știre trebuie să ducă doar spre pagina principală a site-ului clientului, nu spre paginile interne, știri, etc; 

 • Textul nu trebuie să depășească 6000 de caractere cu spații; 

 • Datele de contact vor fi oferite ca în exemplul următor:


or. Chișinău, str. Calea Orheiului, 28/1

tel: +37369999999;

fax: +37322999999;

e-mail: 999@999.md

www.999.md;

3. În toate știrile comerciale se va indica simbolul Ⓟ (cu drept de publicitate).

4. Toate materialele vor fi oferite de către client în fișiere separate sau în arhivă.

5. Fotografiile trebuie să fie numerotate și plasate în conținutul știrilor, în funcție de numărul de ordine.

6. Agentul publicitar este singurul responsabil pentru conținutul materialelor publicitare și conformitatea acestora cu cerințele legislației Republicii Moldova.

7. Știrile sunt postate în zilele lucrătoare, începând cu ora 09.00 până la ora 17.30.

8. Știrile sunt postate în conformitate cu programul stabilit de redacție.

9. După postare, știrea trebuie să fie confirmată de către client. 

10. După publicare, puteți modifica știrea GRATUIT de 2 ori în decurs de 1 oră din momentul publicării. Două sau mai multe modificări, sau schimbările cerute după o oră din momentul publicării costă 200 lei fiecare.

Date de identificare și detalii de contact

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm contactați serviciul suport clienți prin telefon sau e-mail. 

Dacă doriți să ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să trimiteți o scrisoare la adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 28/1.

Date de identificare bancare:
IDNO: 1004600001907
Cod TVA: 0503999
IBAN LEI: MD39VI000022514031650MDL
IBAN EURO: MD77VI000000022514031650EUR 
Banca: BC 'Victoriabank' S.A. fil. 3 Chișinău
codul băncii: VICBMD2X416
Administrator: ROMAN ȘTIRBU

Program de lucru: 
Luni-vineri de la 09:00 până la 18:00; 
Pauza de masă: 12:00 -13:00 / 13:00 -14:00; 
Zile de odihnă: sâmbăta și duminică.

Suport clienți 24/7: +(373) 22 888002
E-mail: info@stiri.md