996
2
Noi prevederi privind garanțiile sociale pentru salariați. Modificări propuse
996
2

Indemnizația de concediu acordată salariaților va fi egală cu mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă.

Foto: bizlaw.md

Plafonarea acesteia este inclusă într-un proiect de modificare a Codului muncii, propus pentru consultări publice. În prezent, legislația stabilește doar că indemnizația nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md

În schimb, se elimină plafonarea pentru sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. Și anume, se elimină norma că aceste sporuri nu pot fi mai mici decât mărimea prevăzută de Legea salarizării. Aceste adaosuri la salariu sunt negociate de sindicate și patronate, și aprobate în convenția colectivă la nivel național și ramural.

Totodată, salariații care intenționează să adopte un copil, în baza unei cereri scrise, vor primi concediu neplătit pe durata încredințării copilului adoptabil. Perioada nu va depăși 90 de zile calendaristice. Acum, Codul muncii stabilește dreptul la concediu dar în cazul adopției unui copil nou-născut, nemijlocit din maternitate.

Altă modificare propusă este abrogarea normelor privind salarizarea diferențiată pentru anumite categorii de angajați, cum ar fi, de exemplu, în cazul unităţilor cu autonomie financiară. Modificările sunt conform noilor reguli stabilite prin Legea salarizării la sfârșitul anului trecut,

Autoritățile intenționează să actualizeze și prevederile privind garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile. Astfel:

- salariaților, trimiși de către angajator, la studii în învățământul profesional tehnic, superior de licență sau superior de master, în instituțiile de învățământ acreditate în condițiile legii, la secțiile cu frecvență redusă, și care au acumulat numărul de credite obligatorii prevăzute în planul de învățămînt pentru anul respectiv, li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern;

- salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat în învățământul profesional tehnic, superior de licență sau superior de master, în instituțiile de învățământ acreditate în condițiile legii, la secțiile cu frecvență redusă, li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă;

- salariaților care își fac studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat în instituțiile de învățământ superior sau în organizațiile din domeniile cercetării și inovării, acreditate în condițiile legii, li se acordă garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter