• 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
2
427

Datoria internă a R. Moldova a ajuns la peste 23 miliarde lei

În luna august datoria de stat internă s-a majorat cu 185 de milioane lei şi a ajuns la nivelul de 23,09 miliarde lei, arată date ale Ministerului Finanţelor.

Este cea mai mare creştere din acest an. Comparativ cu situaţia de la inceputul anului datoria de stat internă s-a majorat cu 508,6 milioane lei, iar faţă de nivelul de un an în urmă (31 august 2017), aceasta a crescut cu 1,45 miliarde lei, transmite Ştiri.md cu referire la Mold-Street.

Potrivit Ministerului Finanţelor modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pe piaţa primară.

Pentru 8 luni ale anului 2018 rata medie ponderată a dobânzii la VMS comercializate prin licitaţii a constituit 4,81% (pe tipuri de VMS: 91 zile - 4,13%, 182 zile - 4,57%, 364 zile - 4,82%, 2 ani - 5,80%, 3 ani - 6,28%, 5 ani - 6,62%), care comparativ cu perioada analogică a anului 2017 este mai mică cu 2,23 p.p., precizează instituţia.

Principalii cumpărători de VMS sunt băncile, care au în prezent lichidități în exces. Astfel dacă la finele anului 2017 în structura pe investitori a VMS comercializate pe piața primară, cota băncilor era de 76,2%, iar a sectorului nebancar de 23,8%, în prezent cota băncilor este cu peste opt puncte procentuale la 84,8%, iar a sectorului nebancar s-a diminuat la 15,2%.

Doar 0,1% din investițiile în VMS aparțin unor investitori străini.

Pe de altă parte în luna august, datoria de stat externă s-a redus cu circa 35 milioane de dolari și constituie 1,68 miliarde de dolari. În monedă națională însă aceasta a înregistrat o scădere cu circa 365 milioane lei, până la 28,05 miliarde lei.