502
1
Președinția propune indexarea pensiilor de două ori pe an
502
1

Președinția va propune indexarea pensiilor de două ori pe an. Asta în condițiile în care Guvernul Sandu a abordat în repetate rânduri problema lipsei banilor în bugetul statului.

Foto: Știri.md

Proiectul de lege a fost discutat la Prședenție, unde au participat responsabili din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și ai Casei Naționale de Asigurări Sociale, transmite Știri.md.

Astfel, în cadrul ședinței a fost examinat proiectul de lege cu privire la indexarea pensiilor de două ori pe an. Principalele prevederi ale proiectului sunt:

- Indexarea pensiilor de 2 ori – la 1 aprilie și 1 octombrie;

- Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare– pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum pe ultimii 3 ani;

- La 1 octombrie 2020 – de indexare vor beneficia circa 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență.

„Acest plafon va fi majorat treptat, cuprinzând un număr tot mai mare de beneficiari ai dublei indexări. Această indexare se va efectua fie în mărimea indicatorului mediei IPC pe ultimii trei ani, fie la nivelul IPC din primul semestru al anului de referință – se va utiliza indicatorul cel mai mare dintre aceste două”, se rată într-un comunicat al Președinției.

Un alt proiect de Lege cu impact social prezentat astăzi în cadrul ședinței prevede garantarea de către stat pe un termen determinat a dreptului la pensia soțului decedat - soțului supraviețuitor.

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale în anul 2018 au decedat 3.268 persoane, care au primit pensia o perioadă mai mică de 5 ani după stabilirea acestui drept. Datele menționate denotă faptul, că persoanele contribuie la sistemul de asigurări sociale prin achitarea pe parcursul activității profesionale a contribuțiilor de asigurări sociale, însă perioada medie de primire a pensiei este de 2,6 ani. Această statistică este absolut demotivantă pentru contribuabilii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Președintele țării va înainta în scurt timp Parlamentului proiectele vizate cu titlu de inițiativă legislativă.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter