190
0
Situația financiară a sectorului bancar: 11,5% din credite sunt neperformante
190
0

În primul trimestru al acestui an cele 11 instituţii financiare au obţinut un profit de 526,7 milioane lei, în creştere cu 28% (115,1 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

O notă informativă a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) arată mai detaliat care este însă situaţia reală din sistemul bancar şi ce tendinţe pozitive sau negative au loc, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Astfel în primul trimestru al acestui an valoarea activelor totale ale celor 11 instituţii financiare s-a redus cu 0,2% (152,9 milioane lei) şi a însumat pe 31 martie 2019 - 82,9 miliarde lei.

În structura activelor, cea mai semnificativă micșorare a înregistrat articolul din bilanț Titlurile de datorie la cost amortizat cu 16.7% (1,8 mlrd. lei). Concomitent, cea mai mare creștere a înregistrat articolul Alte depozite la vedere – cu 23,0% (1,6 mlrd.lei).

Soldul creditelor a crescut cu un miliard de lei

Pe 31 martie 2019, soldul portofoliului de credite brut a constituit 44,0 la sută din totalul activelor sau 36,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,9 la sută (1,0 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului trimestru al anului 2019 s-a majorat cu 32,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea / construcţia imobilului și creditele de consum, ca urmare a micșorării pe parcursul perioadei analizate a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 13,0% (10.8 mlrd. lei) din totalul activelor, fiind cu 2,3 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 42,9%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

11,5% din credite sunt neperformante

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 1,0 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 11,5% pe 31 martie 2019.

Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 5,3% până la 28,7%. Băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Soldul depozitelor s-a diminuat cu peste un miliard de lei

Totodată, s-a înregistrat o tendință de micșorare a soldului depozitelor.

Advertisement

Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au micșorat cu 1,7% în perioada de referință, constituind 62,4 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,5% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32,3% și depozitele băncilor – 0,2%).

Cel mai mare impact asupra micșorării soldului depozitelor a avut-o descreșterea depozitelor persoanelor juridice cu 1,6 miliarde lei (7,2%), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 452,3 mil. lei (1,1%).

Din totalul depozitelor, 58,1% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a micșorat cu 1,1 miliarde lei (3,1%), constituind 36,2 miliarde lei pe 31 martie 2019. Depozitele în valută au constituit 41,9% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut neesențial pe parcursul perioadei analizate cu 46,2 mil. lei (0,2%), alcătuind 26,2 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută în echivalent de 98,6 milioane lei, totodată, fluctuația cursului valutar a alcătuit (-3,5) mil. lei.

Veniturile și rentabilitatea

Potrivit BNM, pe 31 martie 2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 526,7 milioane lei, majorându-se cu 28% (115,1 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 1,7 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,3% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,7% (644 milioane lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,6% din totalul cheltuielilor (337,8 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,4% din totalul cheltuielilor (842,3 milioane lei).

Majorarea profitului este determinată de descreșterea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 12,7% sau cu 122,1 mil. lei.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 14,9% sau 59 milioane lei, ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite. De asemenea, s-au micșorat veniturile din dobânzi cu 1,6% sau 17,8 mil. lei, ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.

Pe 31 martie 2019, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,4% şi respectiv 14,4%, fiind în creștere cu 0,6 p.p. și respectiv cu 3,6 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent. 

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel față de finele anului 2018.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat neesențial, constituind 52,3% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM - 44,5%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,9% și mijloacele interbancare nete – 20,5%.

Pe parcursul trimestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,9 p.p., a depozitelor la BNM cu 1,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,1 p.p. și ponderea numerarului cu 1,0 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31 martie 2019, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,9%, fiind practic la nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 21,2% și 72,62%.

La situația din 31 martie 2019, fondurile proprii totale au constituit 11 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 1,9% (208,1 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate.

Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de majorarea profitului anilor precedenți cu 243.6 mil. lei, în principal, din contul ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare la 4 bănci, de majorarea altor elemente ale rezultatului global cu 44,4 mil. lei la o bancă (reevaluarea cotelor de participare deținute) și de micșorarea ajustărilor fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 127,7 mil. lei.

Concomitent, s-au micșorat alte rezerve cu 203.2 mil. lei ca rezultat al ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare, se mai arată în analiza BNM.

Citește și
article image
Rata dobânzii la creditele noi în lei moldovenești și-a...
0
136
article image
BNM cere băncilor să testeze serviciile ce țin de...
0
49
article image
Curs valutar 20 septembrie 2019: Cât valorează un euro și...
0
616
article image
Guvernatorul BNM: Prețurile la alimente ne vor da bătăi de...
0
223