Comunicați țării o știre importantă!×
1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1
357

Donațiile de bunuri: La ce ar trebui să acordăm atenție

Bunurile primite cu titlu de donație, inclusiv banii, nu reprezintă sursă de venit care se impozitează.

În schimb, persoana care face donația, în cazul donațiilor bănești, va plăti impozit  pe venit dacă sumele donate într-o perioadă fiscală depășesc venitul impozabil obținut în această perioadă. Impozitul se va percepe doar pentru suma care a depășit venitul impozabil. 

Avocatul Oleg Efrim a declarat pentru INP că această regulă nu se aplică în cazul donațiilor făcute pentru rudele de gradul I, precum și în cazul donațiilor filantropice sau pentru sponsorizări.

Potrivit avocatului, orice bun pe care o persoană în deține în proprietate poate fi donat, inclusiv și drepturile de creanță, ca de exemplu dreptul de a cere restituirea unui împrumut. Iar în cazul donațiilor de bunuri care sunt limitate în circuitul civil, cum ar fi armele, donația se realizează doar dacă sunt întrunite anumite condiții speciale prevăzute de legislație. 

De asemenea, pot fi realizate donații condiționate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop. Spre exemplu, primirea unei sume de bani în dar, cu condiția ca o parte din acești bani să fie utilizați pentru achitarea studiilor la facultate. Sau donarea unui imobil cu anumite condiții, de exemplu ca  beneficiarul să deschidă și să întrețină o bibliotecă publică.

Oleg Efrim menționează că donatori pot fi persoanele care au capacitate deplină de exercițiu și sunt proprietari ai bunului pe care îl donează. 

Codul Civil interzice donația către minori sau către persoanele aflate sub ocrotire, cu excepția donațiilor neînsemnate. 

De asemenea, este interzisă donația de bunuri proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituții medicale, educative, de asistență socială și din alte instituții similare de către persoanele care se află în aceste instituții sau din partea rudelor acesteia până la gradul patru inclusiv. 

De asemenea, între persoanele juridice nu sunt permise donațiile de valori imobiliare pentru scopuri lucrative.

Nu este permis încheierea contractului de donație care prevede transmiterea bunului după moartea celui care face donația sau a contractului care prevede transmiterea patrimoniului (în întregime sau o parte), fără a specifica bunurile care urmează a fi predate.

Potrivit avocatului, contractul de donație se consideră încheiat în momentul predării bunului. Iar atunci când se donează bunuri imobile sau alte bunuri, pentru vânzarea cărora legea cere forma autentică, este necesar să fie autentificat notarial contractul de donație. Similar, legea cere forma autentică și pentru contractele de donație care prevăd transmiterea în viitor a bunului. De asemenea, pentru realizarea unei donații este necesar să existe acordul persoanei care urmează să primească donația.

Avocatul Oleg Efrim menționează că contractul de donație poate fi revocat doar în cazul când cel care a beneficiat de donație săvârșește o faptă ilicită față de donator sau față de o rudă a acestuia sau în cazul când atentează la viața acestuia sau a unei rude apropiate. De asemenea, donația poate fi revocată atunci când cel care a primit donația refuză neîntemeiat să acorde donatorului întreținerea datorată. Persoana care a făcut donația poate cere întoarcerea bunului în cazul când, după ce a făcut donația, nu mai poate să își asigure o întreținere corespunzătoare sie sau persoanelor pe care este obligat să le întrețină. În acest caz, se poate cere restituirea doar a bunurilor pe care donatarul le mai posedă. De asemenea, donația poate fi anulată și în cazul când donatorul a făcut-o în timpul unei maladii prezumate a fi letale pentru dânsul, urmată de însănătoșirea lui.

Potrivit lui Oleg Efrim, din momentul realizării donației, beneficiarul devine proprietarului bunului primit, astfel încât poate să decidă soarta lui, inclusiv să îl înstrăineze. Iar  autentificarea notarială pentru înstrăinarea bunului  este obligatorie în cazurile donației bunurilor imobile și a altor bunuri prevăzute de lege, iar costurile serviciilor notariale pentru înstrăinare a fiecărui bun se stabilește la notar în funcție de valoarea și tipul bunului.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Ați găsit greșeală?
Vă rugăm să ne anunțați!×
Citește și
article image
Câți bani a cheltuit PSRM în prima jumătate a anului 2019
1
137
article image
Platon: Funcția de procuror general a fost vândută cu 2 milioane de euro
1
654