472
0
Cum se efectuează procedura de restituire a impozitului pe venit achitat
472
0

Pentru a-și restitui supraplata impozitului pe venit, persoana fizică trebuie să depună la organul fiscal teritorial în raza căruia se deservește o cerere, începând cu data de 1 iulie.

Foto: Hotnews.ro

În cazul solicitării restituirii, aceasta se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanțe, transmite Știri.md.

Serviciul fiscal menționează că persoana fizică poate solicita restituirea în cazul:

a) neutilizării scutirii totale pe parcursul anului de gestiune

b) reținerii finale incorecte a impozitului din unele tipuri de venituri;

c) reținerii impozitului pe venit din plata deplină îndreptată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creșterea de capital.

Cererea poate fi depusă la organul fiscal teritorial prin următoarele modalități:

a) în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” (drept dovadă de depunere a acesteia va servi recipisa generată de Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat);

b) pe suport de hârtie,

– personal, în două exemplare, dintre care unul se restituie depunătorului cu aplicarea mențiunii despre recepționarea acesteia

– prin reprezentantul legal al contribuabilului.

De menționat că cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de până la 6 ani din data apariției lor.

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Actele care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit sunt:

copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei (depunătorul Cererii);

copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreținute (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea pentru persoana întreținută);

copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului);

copia certificatului de căsătorie (după caz);

copia certificatului de deces al soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului decedat ulterior);

copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutirii majore (după caz).

Termenul pentru efectuarea restituirii sumelor achitate/reținute în plus la impozitul pe venit este de 37 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter