Comunicați țării o știre importantă!×
20 mai
1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
0
144

Comisia parlamentară a aprobat facilităţi fiscale pentru mass-media

Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a aprobat modificări legislative ce oferă facilităţi fiscale pentru mass-media.

Instituţiile mass-media care dispun de personalitate juridică ar putea fi scutite de impozitul pe venit obţinut din desfăşurarea activităţii conform licenţei de emisie. 

La fel, se propune scutirea de impozitul pe venit obţinut din desfăşurarea activităţii de creare de opere audiovizuale destinate formării serviciilor de programe şi/sau de editare şi difuzare a publicaţiilor periodice şi/sau de difuzare a informaţiilor prin oricare mijloc de comunicaţie, transmite Știri.md cu referire la Infotag.md.

Potrivit proiectului, se va reţine şi achita la buget un impozit în mărime de 18% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, obţinut de către mass-media. Achitarea se va face nu mai târziu de data de 25 a lunii imediat următoare lunii încasării plăţii.

Modificările includ şi lista activităţilor şi ocupaţiilor mass-media. Pentru aceşti salariaţi se consideră venit impozabil venitul lunar stabilit prin contractul individual de muncă, a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat pe anul respectiv. 

Totodată, posturile salariaţilor trebuie să corespundă ocupaţiilor şi angajatul nu va transmite soţiei (soţului) scutirea personală.

Alte completări prevăd că venitul lunar ce va depăşi un salariu mediu lunar pe economie, prognozat pe anul respectiv, se va considera venit neimpozabil.

 Înlesnirea fiscală se va acorda la veniturile salariale obţinute la locul de muncă, în baza unui contract individual de muncă. Prevederile se vor aplica pentru perioada fiscală 2019-2025 inclusiv.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Ați găsit greșeală?
Vă rugăm să ne anunțați!×