726
0
ANRE explică de ce a majorat tarifele la energia electrică
726
0

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit către societate cu un șir de explicații în privința majorării tarifelor la energia electrică.

ANRE a aprobat pe data de 16 august, în ședință publică, majorarea tarifelor la energie, ceea ce a dus la multiplele critici din partea consumatorilor, nemulțumiți de schimbarea prețului, transmite Știri.md.

În acest sens, ANRE a declarat că:

„Proiectele tarifelor pentru serviciile de distribuție și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice înaintate de întreprinderi au fost examinate de Agenție prin prisma conformității cu principiile și modul de calculare stabilite în Metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.

În baza analizei calculelor tarifelor și prețurilor prezentate, ANRE a constatat existența factorilor obiectivi care, în conformitate cu prevederile legale, cu metodologiile tarifare în vigoare conduc la necesitatea revizuirii costurilor din componența tarifelor de distribuție și prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2019. Printre care cei mai importanți sunt următorii:

1. evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA pentru anul 2019, estimat la nivel de 17,58 lei/USD, față de cursul de schimb mediu anual al monedei naționale de 16,83 lei/USD inclus în tariful în vigoare (majorare cu 4,5 %);

2. majorarea prețului mediu de import al energiei electrice de la 5,16 ¢/kWh la 5,38 ¢/kWh (cu 4,3 %). Astfel, urmare a deprecierii monedei naționale față de dolarul SUA și a majorării prețului de import, prețul mediu anual de procurare a energiei electrice de la surse s-a majorat cu 7,6 % - 9,9 %;

3. cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2019 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici publicată de Ministerul Economiei de 4,9 %;

4. investițiile noi, date în exploatare în anul 2018 și incluse în calculul tarifului în baza raportului de executare a planului de investiții prezentat de către operatorul de distribuție (350 mil. lei în cazul Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și 228 mil. lei în cazul S.A. ,,RED Nord");

5. creșterea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real cu 6,3 %, de la 2 610 lei (reflectat în tariful anterior) la 2 775 lei (începând cu 1 mai 2019)”, se arată într-un comunicat emis de către ANRE.

„Aprobarea noilor prețuri și tarife reglementate a fost o acțiune iminentă și care nu mai putea fi amânată. Menținerea intactă a prețurilor ar fi generat un deficit tarifar (pierderi financiare) în cazul ,RED Union Fenosa” și,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” în sumă de circa 75 mil lei, iar în cazul ,,RED Nord” și ,,FEE Nord” – de circa 145 mil lei. Mai mult ca atât, dobânda aplicată la devierile tarifare nominalizate ar fi constituit peste 22 mil lei, costuri care prin aprobarea recentă a noilor prețuri și tarife sunt evitate”, a precizat ANRE.

Știri.md reamintește că tariful de furnizare a energiei electrice de către Gas Natural Fenosa a fost majorat cu 9,6 bani, iar în cazul companiei Furnizare Energie Electrică Nord – cu 31,6 bani.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter