616
0
Râul din Moldova care va fi reabilitat cu sprijinul Elveţiei şi Austriei
616
0

Râul Lăpuşna, cu un bazin hidrografic de 14 localităţi din raioanele Nisporeni, Hânceşti şi Leova, va fi gestionat conform unui Plan de management.

Acesta a fost elaborat de un Comitet sub-bazin, creat cu susţinerea Agenţiilor de Dezvoltare din Elveţia şi Austria, în cadrul unui proiect care se va ocupa de monitorizarea și gestionarea resursei de apă din râu, în mod rațional și rezonabil, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.md.

Comitetul amintit a fost creat în urma unor înţelegeri dintre autorităţile locale, regionale, sectorul asociativ, societatea civilă, populaţia, parteneri externi care şi-au propus să redreseze situaţia ecologică a râului Lăpuşna „ce reprezintă o valoare în patrimoniul naţional şi trebuie protejată”.

Planul de management cuprinde o serie de acțiuni de reabilitare a albiei râului Lăpușna, cum ar fi: promovarea metodelor agricole prietenoase mediului, identificarea și crearea sistemului de gestionare a deșeurilor.

De asemenea, în Plan sunt prevăzute și acțiuni de împădurire a fâșiilor riverane de protecție, stabilirea măsurilor de revitalizare a lacurilor de acumulare, identificarea și reabilitarea pășunilor și a zonelor de agrement, acțiuni de salubrizare și de reabilitare a celor 20 de izvoare ale râului Lăpușna.

Elaborarea Planului de management al râului Lăpușna a fost posibilă în cadrul proiectului „Promovarea managementului integrat al apelor în bazinul râului Lăpușna” implementat de AO EcoContact în colaborare cu AO Pro Dezvoltare Rurală și susținut financiar de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul acordului de implementare a proiectului „Consolidarea Cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 1) – SDS ADA”.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter