364
0
Procurorii vor să recupereze de la inculpați aproape 8 milioane de lei
364
0

Procuratura insistă ca odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, acuzatorii de stat să solicite încasarea mijloacelor băneşti care au fost utilizate la efectuarea anchetei (expertize judiciare, traduceri, extrădări etc) din contul persoanei vinovate.

Foto: bizlaw.md

Potrivit datelor prezentate de Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, în primul semestru a acestui an, Procuratura a propus o abordare nouă, sistemică, cu antrenarea tuturor actorilor din justiţie pentru ajustarea practicii în domeniul încasării cheltuielilor judiciare şi asigurarea corespunderii acesteia standardelor internaţionale, transmite Știri.md cu referire la Bizlaw.md.

Sarcinile faţă de procurori şi organele de urmărire penală au constat în neadmiterea situaţiilor din anii precedenţi, când cheltuielile esenţiale, pe care le suportă statul la desfăşurarea proceselor penale, rămâneau a fi neevaluate şi, respectiv, nerecuperate atunci când dispoziţiile legale o cer, fapt ce prejudiciază bugetele alocate organelor de drept şi altor instituţii implicate în procesele de combatere a criminalităţii.

Statisticile Procuraturii la capitolul recuperării cheltuielilor judiciare la etapa de urmărirea penală, estimată în primele 6 luni ale acestui an, sunt următoarele:

suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, achitată de învinuiţi în baza deciziilor procurorilor, a constituit 269.551 lei (160.764 lei în 6 luni 2018). În 20 de cazuri s-a decis punerea în executare a ordonanţelor, pentru a asigura achitarea sumelor care nu au fost executate benevol;

suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală în cauzele expediate în judecată, indicate în rechizitorii – 7.856.166 lei (7.194.596 lei în 6 luni 2018);

suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, admise de către instanţele de judecată –  2.187.614 lei (1.607.464 în 6 luni 2018).

Procuratura precizează că în fiecare caz de condamnare a persoanelor în care instanţa respinge solicitarea procurorilor de a încasa din contul inculpaţilor cheltuielile judiciare, Procuratura contestă şi insistă pe recuperarea banilor anume de către condamnat.

Amintim că, anterior, urmare unui studiu, bazat inclusiv pe opiniile experţilor internaţionali, vociferate în cadrul unui eveniment public, desfăşurat la Chişinău, Procuratura Generală a organizat elaborarea unui proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la cele europene. Ulterior, proiectul a fost expediat Ministerului Justiţiei care, în prezent, realizează procedurile necesare adoptării actului legislativ.

În opinia Procuraturii Generale, recuperarea banilor din contul persoanelor culpabile de comiterea infracţiunilor va contribui la excluderea unor practici defectuoase precum: tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amânarea continuă a proceselor în judecată din cauza neprezentării părţilor sau a apărătorilor.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter