422
0
Premiul Naţional 2019: Condițiile pentru participarea la concurs
422
0

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional anunță demararea concursului pentru decernarea Premiului Național, ediția 2019.

Scrisorile de recomandare privind participarea la concursul pentru decernarea Premiului Național pot fi prezentate la Cancelaria de Stat până la data de 17 iulie 2019, ora 17:00, transmite Știri.md.

Scrisorile de recomandare trebuie să conțină următoarele informații: numele, titlul, instituția și funcția persoanei nominalizate; denumirea instituției/numele, titlul științific/onorific al persoanei care recomandă; argumentele care stau la baza nominalizării (informații privind contribuția persoanei nominalizate la dezvoltarea domeniului de activitate/problema soluționată/priorități societale abordate/ modificări, îmbunătățiri; originalitatea/noutatea creației/activității; descrierea succintă a rezultatelor; indicatori de impact economic/social; recunoașterea internațională a rezultatelor; sursele publice pentru documentarea asupra acestor rezultate/ performanțe); datele de contact ale candidatului/colectivelor de candidați.

Se recomandă ca volumul scrisorii de recomandare să nu depășească o pagină.

Lucrările științifice trebuie să fie prezentate în original, iar candidatul/colectivul de candidați la Premiul Național să dețină calitatea de autor sau coautor al acestora.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care dețin Premiul Național sau Premiul de Stat, precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul edițiilor anterioare ale Premiului Național sau ale Premiului de Stat. 

Una şi aceeași persoană nu poate fi inclusă concomitent în componența mai multor colective de candidați pretendenți la Premiul Naţional.

Pentru informații suplimentare contactați reprezentanții Cancelariei de Stat la numerele de telefon: 022-250-481, 022-250-583.

Știri.md menționează că Premiul Naţional se acordă pentru:

1)      cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;

2)      proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv;

3)      produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;

4)      elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive, contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional;

5)      abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate;

6)      perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter