main logo
13462

Moldovenii vor avea buletine de identitate conform standardelor UE

R. Moldova propune ridicarea nivelului de aliniere a statului nostru la acquis-ul Uniunii Europene urmare a obținerii statutului de stat candidat prin decizia Consiliului European din 23 iunie 2022, precum și pregătirea R. Moldova pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

Moldovenii vor avea buletine de identitate conform standardelor UE

În acest context, autoritățile examinează posibilitatea punerii în circulație a noilor tipuri de acte de identitate, îmbunătățite din punct de vedere al securității care ar facilita identificarea și accesul la serviciile publice, precum și vor permite cetățenilor R. Moldova să călătorească liber în spațiul comunitar. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat în cadrul ședinței de azi, 4 septembire, a secretarilor generali, transmite Știri.md cu referire la Deschide.md.

Potrivit instituțiilor statului, Capitolul 31 „Politica externă, de securitate şi apărare” din Planul de acţiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană şi alinierea la Legislaţia UE pe cele 33 de capitole din acquis, este unul din cel mai înalt evaluat compartiment de către Comisia Europeană în cazul R. Moldova, iar progresele la acest capitol vor depinde de alinierea R. Moldova la standardele Uniunii Europene asupra persoanelor indezirabile, asigurarea securităţii frontierelor, precum şi armonizarea cadrului normativ la rigorile acquis-ului european.

În acest context, precizează autoritățile, se impune necesitatea revizuirii prevederilor cadrului normativ în materie de asigurare a populației cu acte de identitate naționale.

„La nivel european a fost adoptat Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, ce a avut ca obiectiv uniformizarea diferențelor semnificative între nivelurile de securitate ale cărților de identitate naționale eliberate de statele membre propriilor cetățeni. Respectivele diferențe conduc la creșterea riscului de falsificare și fraudare a documentelor și sunt de natură să genereze dificultăți practice pentru cetățeni atunci când doresc să își exercite dreptul la libera circulație. Prin Regulamentul (UE) 2019/1157 s-a stabilit ca o necesitate includerea unor elemente de securitate pentru a se verifica dacă un document este autentic și pentru a stabili identitatea unei persoane. Stabilirea unor standarde minime de securitate și integrarea datelor biometrice în cărțile de identitate sunt pași importanți pentru a face mai sigură utilizarea acestor documente în Uniune. Includerea acestor elemente biometrice de identificare ar trebui să le permită cetățenilor să beneficieze pe deplin de drepturile lor la libera circulație”, susțin autoritățile.

Astfel, buletinul de identitate al cetățeanului R. Moldova, de formatul ID-I, emis în prezent la nivel național în absența unui mediu de stocare foarte sigur care să conțină imaginea facială și două amprente digitale în formate digitale interoperabile, așa cum stabilește Regulamentul UE 2019/1157, nu este de natură să respecte standardele europene aplicabile în materie, fiind necesară introducerea la nivel național a unui nou format.

„Având în vedere nivelul scăzut de digitalizare al serviciilor publice este necesară introducerea la nivel național a unui act electronic de identitate pentru a pune la dispoziția cetățenilor un instrument sigur și facil în utilizare, creând astfel posibilitatea reală de a accesa serviciile online care necesită autentificare și/sau semnătura electronică a serviciilor de e-guvernare și e-business”, precizează secretarii.

În acest context, autoritățile propun:

  • Introducerea la nivel național a cărții de identitate într-un format capabil să asigure respectarea standardelor europene de securitate pentru actele de identitate naționale, fapt care ar permite exercitarea dreptului la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în baza acordurilor internaționale (România, Ucraina, Turcia etc.).
  • Crearea condițiilor tehnice pentru dezvoltarea infrastructurilor care să permită accesul facil al cetățenilor la serviciile de e-guvernare și e-business prin utilizarea cărților de identitate în care va fi încorporat mediul de stocare electronică a datelor, ce va include nu numai datele din formatul tipărit, datele biometrice (imaginea facială, amprentele digitale), dar și mijloacele semnăturii electronice avansate și certificatele cheilor publice.
  • Creșterea nivelului de interoperabilitate între sistemele informaționale automatizate administrate de Agenția Servicii Publice (SIA „Registrul de stat al populației”, SIA „Acte stare civilă”, SIA „Registrul bunurilor imobile”, SIA „Registrul de stat al unităților administrative teritoriale și al adreselor” etc.) și ale altor instituții și autorități publice care țin evidența datelor referitoare la persoane, pentru a reduce lista documentelor prezentate pentru prestarea serviciilor publice prin asigurarea accesului la datele care sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi utilizate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
  • Excluderea datelor despre domiciliul/reședința temporară din conținutul actelor de identitate de uz intern ce ar permite eliminarea necesității preschimbării acestora pe de o parte, și, pe de altă parte, crearea condițiilor tehnice pentru ca procedura preschimbării domiciliului/reședinței temporare să poată fi accesată, iar serviciul să poată fi furnizat și în mediul digital.
  • Crearea condițiilor tehnice care să permită în mod operativ și facil actualizarea datelor cu privire la domiciliul/reședința temporară a locuitorilor Republicii Moldova în Registrul de stat al populației, ca urmare a schimbării acestora sau în cazul schimbării, în condiţiile legii, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor locuibile sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor. În cel din urmă caz, datele cu privire la adresa de domiciliu/reședință temporară neconformă din Registrul de stat al populației vor putea fi actualizate în temeiul datelor corecte și actuale cu privire la adresa respectivă din SIA „Registrul de stat al unităților administrative teritoriale și al adreselor” prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), din oficiu, fără implicarea persoanei care va deține cartea de identitate.

Spune-ne opinia ta

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării