406
0
Moldova caută avocați ca să nu piardă circa 1 miliard de lei
406
0

Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

Foto: bizlaw.md

Avocații selectați vor reprezenta interesele statului în acţiunea înaintată de LLC Energoalliance (Ucraina) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoașterea și executarea sentinței arbitrajului AD HOC (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA, transmite Știri.md cu referire la Bizlaw.md.

La 23 august 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a admis cererea LLC Energoalliance şi a recunoscut sentința arbitrajului AD HOC (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA prin care a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul LLC Energoalliance OOO (Ucraina) a sumei de 195.547.212 lei ce reprezintă costul investiției reclamantului, suma de 357.917.008 lei ca procente la suma de 195.547.212 lei pentru perioada de până la 31 mai 2012, suma de 39.417.175 lei ca procente la suma de 195.547.212 lei pentru perioada 1 iunie 2012 – 25 octombrie 2013, suma de 200.000 dolari SUA în calitate de costuri și cheltuieli pentru asistența juridică acordată și suma de 340.000 dolari SUA ce reprezintă cheltuielile de arbitraj suportate de reclamant.

Nefiind de acord cu hotărârea în cauză, la 30 august 2019 reprezentantul statului din prima instanţă a declarat apel nemotivat la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit).

Cerinţe faţă de candidații care vor să reprezinte statul în acest dosar:

- la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii;

- în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

- are experienţa în domeniul reprezentării în instanţele judecătoreşti străine sau în instituţiile de arbitraj internaţionale;

- participarea anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;

- cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

- are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

- a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţional din Statele Unite ale Americii în ultimii cinci ani;

- litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;

- a participat în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter