main logo
5518

Locuitorii Capitalei vor achita taxa pentru salubrizare. Termenul-limită

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale (DCITL) anunță că plata taxei pentru salubrizare urmează a fi efectuată de către fiecare subiect până la 31 iulie 2023, pentru perioada fiscală 2022.

Locuitorii Capitalei vor achita taxa pentru salubrizare. Termenul-limită

Taxa aprobată taxa pentru salubrizare este în mărime de 10 lei lunar, pentru fiecare subiect al impunerii – persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol, transmite Știri.md cu referire la Realitatea.md.

Această taxă este instituită și aprobată în temeiul art. 289, 290, 291 Cod Fiscal al RM. De asemenea, conform pct. 6 al deciziei menționate supra calculul taxei pentru anul 2022, pentru fiecare persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, a fost efectuat conform informațiilor furnizate de către Agenția Servicii Publice, din Registrul de Stat al Populației, la situația din 31 decembrie 2022

„Pe numele fiecărei persoane care este înscrisă la o adresă de domiciliu în municipiul Chișinău, a fost calculată taxa pentru salubrizare și aceasta va primi la fel până la 15 iunie 2023 un Aviz de plată pentru taxa de salubrizare, întocmit corespunzător legislației fiscale cu solicitarea respectuoasă de a onora benevol obligația fiscală calculată. În municipiul Chișinău asemenea avize de plată vor primi cca 405 mii de persoane”, se arată în nota informativă.

De facilități, conform Deciziei CMC nr. 13/1 din 15 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022”, la fel beneficiază:

- Persoanele de vârstă pensionară, care au atins vârsta în conformitate cu legea privind sistemul public de pensii;
- Copiii cu vârsta de până la 18 ani.
- Persoanele cu dizabilități din copilărie.
- Persoanele cu dizabilități severe și accentuate (gradul I și II);
- Participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței R. Moldova, participanții la acțiunile de luptă din Afganistan, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobâl dacă dețin grad de dizabilitate mediu (gr. III)

Taxa pentru salubrizare, în baza avizului de plată recepționat, la fel poate fi achitată prin intermediul:

- Oficiilor poștale și băncilor comerciale (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată.
- SGPE, disponibil pe pagina www.mpay.gov.md, cu selectarea serviciului „Obligații fiscale (SCITL)”

Spune-ne opinia ta

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării