• 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
2
157

Guvernul continuă eforturile pentru sporirea democrației locale, cu sprijinul CALRE

O delegație a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), formată din co-raportorii Secretariatului CALRE pentru Republica Moldova efectuează o vizită de monitorizare în țara noastră, în perioada 13-15 iunie curent.

Astăzi membrii delegației au avut o întrevedere cu reprezentanții Guvernului de la Chișinău, cu scopul de a stabili nivelul de implementare a recomandărilor CALRE pentru țara noastră, incluse în Foaia de parcurs semnată în iulie 2016. Recomandările au fost făcute în vederea asigurării climatului necesar pentru elaborarea și aplicarea politicilor de facilitare a procesului de descentralizare şi autoguvernare, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.

În cadrul reuniunii, partea moldovenească a reiterat angajamentul Guvernului de a continua măsurile de sporire a democrației la nivel local. În context, au fost trecute în revistă realizările înregistrate pe dimensiunea fortificării relațiilor cu autoritățile locale.

Astfel, au fost menționate rezultatele reformei administrației publice centrale și ale implementării Strategiei naționale de descentralizare. Totodată, a fost subliniată crearea, la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip, a unui grup de lucru alcătuit din reprezentanții autorităților publice centrale și locale, pentru identificarea, în comun, a soluțiilor optime pe subiectele ce privesc autoritățile locale. Interlocutorii au mai avut un schimb de opinii referitor la mecanismele de consultare cu autoritățile locale a proiectelor de acte legislative.

Membrii delegației CALRE au reconfirmat sprijinul pentru ajustarea în continuare a cadrului legal național pe dimensiunea consolidării capacităților APL.

Urmare a vizitei de monitorizare, va fi elaborat raportul de evaluare a situației democrației locale și regionale din țară și recomandări ce vor fi transmise spre adoptare la una din următoarele sesiuni ale Congresului. De asemenea, rezultatele vizitei vor fi discutate în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare CALRE în noiembrie 2018, iar raportul final - în plenara sesiunii Congresului din primăvara anului 2019.