1023
0
Elevii vor studia anul acesta 4 discipline opționale noi
1023
0

Membrii Consiliului Național pentru Curriculum au examinat și aprobat curricula pentru 4 discipline noi opționale.

Astfel, elevii din clasa V-XII vor studia „Educație pentru sănătate”, elevii din clasa V „Geografie aplicată”, elevii claselor X-XI vor studia Educație pentru media și cei din clasa X vor „Învăța să vorbească argumentat”, transmite Știri.md

Disciplinele opţionale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învățământ și contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale.

Curriculumul la disciplina opțională „Educație pentru sănătate”, (cl. V-XII) a fost revizuit și pilotat în 22 școli pe parcursul anului de studii 2018-2019. Autorii au pus la baza curriculumului revizuit „sănătatea ca stare de bunăstare fizică, mintală și socială totală, nu numai absența bolii sau a infirmității”.

„Învățăm să vorbim argumentat”, (cl. X) este un curriculum pentru elevii din clasele de liceu. Crearea unor contexte de comunicare autentică, favorizante pentru dezvoltarea argumentaţiei, bazate pe efortul individual al elevului, pe calitatea şi diversitatea metodelor comunicative de predare şi pe corectitudinea comunicării în contexte reale – constituie elementele esențiale ale curriculumului respectiv.

Curriculumul la disciplina opțională „Educația pentru media”, (cl. X-XI) va contribui la dezvoltarea competențelor tinerilor de a se orienta corect și a răspunde prompt la provocările lumii de azi.

„Geografie aplicată”, (cl. V) este un curriculum de aprofundare care, va dezvolta competențele elevilor de rezolvare a exerciţiilor practice, competența de investigare.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter