30 iul, 2020 10:41
515
0

Demolarea cinematografului Gaudeamus poate fi reluată

30 iul, 2020 10:41
515
0

Primăria municipiului Chișinău a pierdut și la Curtea Supremă de Justiție, procesul cu firma Cristivlad SA, privind legalitatea demolării cinematografului Gaudeamus.

Demolarea cinematografului Gaudeamus poate fi reluatăFoto: diez.md

Astfel pe 29 iulie 2020, un complet de judecată în frunte cu Tamara Chișca-Doneva, noua vicepreședintă CSJ, președintă a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, a respins recursul depus de primarul general al municipiului Chișinău împotriva deciziei din 17 septembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, menținând-o în vigoare, transmite Știri.md cu referire Mold-street.com.

Demolarea cinematografului Gaudeamus, perfect legală

Astfel CSJ, la fel ca și judecătoria Chișinău și Curtea de Apel, a apreciat drept legală demolarea cinematografului Gaudeamus, inițiată în iunie 2018, de firma Cristivlad și ilegale dispozițiile viceprimarul de Chișinău, Nistor Grozavu, prin care se sista valabilitatea autorizației de desființare a cinematografului Gaudeamus, emisă tot de el.

Din materialele cauzei se constată că, "pe 22 martie 2018, Primăria municipiului Chișinău a eliberat SA Cristivlad autorizația de desființare nr. 28a/18 pentru executarea lucrărilor de demolare a construcției cu suprafața totală de 1.007,5 m.p. (cinematografului Gaudeamus n.r.), proprietate a SA Cristivlad".

"Însă, la 11 iunie 2018, având în vedere mitingul din 10 iunie 2018, organizat de un grup de cetățeni la obiectivul din str. Xxx și interpelarea dlui Andrei Năstase, prin dispoziția viceprimarului Nistor Grozavu nr. 472-d s-au sistat lucrările de desființare a construcției cu numărul cadastral xxx.01, până la aplanarea conflictului cu cetățenii (f.d. 14).

La capitolul dat Colegiul opinează că dispoziția viceprimarului Nistor Grozavu nr. 472-d din 10 iunie 2018, modificată prin dispoziție nr. 477-d din 13 iunie 2018 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale. Or, conform articolului 15 pct. 3) lit. a) din Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136 din 17 iunie 2016, în domeniul reglementării administrative și normative a activității persoanelor fizice și juridice de pe teritoriul municipiului Chișinău", potrivit verdictului CSJ.

Colegiul CSJ atestă că, pentru obținerea autorizației de desființare, "SA Cristivlad a prezentat toate actele necesare prevăzute de lege, astfel, conformându-se condițiilor stabilite de Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, iar administrația publică locală prin emiterea dispoziției nr. 472-d din 11 iunie 2018, modificată prin dispoziția nr. 477-d din 13 iunie 2018 nu i-a imputat nicio încălcare a legii care ar fi de natură să justifice sistarea lucrărilor de desființare".

În consecinţă instanţa deduce că lucrările de desființare se desfășurau în strictă conformitate cu legea și cu autorizația de desființare emisă de viceprimar.

Cine are dreptul să sisteze valabilitatea autorizațiilor de construire/demolare

Din materialele cauzei mai rezultă că, la caz, nu au fost exercitate careva controale din partea Inspecției de Stat în Construcţii (succedată în drepturi de Agenția pentru Supraveghere Tehnică).

Or, conform dispozițiilor pct. 10 lit. q) din Regulamentul Inspecției de Stat în Construcţii, aceasta are atribuția de sistare a valabilității autorizațiilor de construire/demolare, eliberate de autoritățile administrației publice locale, în caz de depistare a faptelor de încălcare a legislației în vigoare şi a procedurii de eliberare.

Totodată Colegiul mai atestă că nu au fost administrate careva mijloace de probă ce ar demonstra depistarea unor nereguli din partea Cristivlad la demolarea cinematografului.

Argumentele Primăriei "lipsite de substanță"

În plus CSJ concluzionează "că argumentele expuse în cererea de recurs de către reprezentantul Primarului general al municipiului Chișinău, Valeriu Botnari, sunt lipsite de substanță, de suport factologic și legal, iar instanțele inferioare au examinat corect cauza, pronunțând o hotărâre legală şi întemeiată".

Printre argumentele invocate de reprezentantul municipalităţii se numără faptul că Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, care a efectuat controlul de legalitate a dispoziției viceprimarului municipiului Chişinău nr. 477-d din 13 iunie 2018 nu a notificat autoritatea publică locală despre ilegalitatea actului controlat, cerând modificarea sau abrogarea lui totală sau parțială.

Un alt argument invocat este faptul că "prima instanță și instanța de apel nu au ținut cont de faptul că actul administrativ contestat a fost emis în legătură cu mitingul din 10 iunie 2018, organizat de un grup de cetățeni la obiectivul din str. Xxx, mun. Chișinău şi interpelarea lui Andrei Năstase". La fel, a evocat că, potrivit competențelor şi atribuțiilor sale, primarul este în drept de a emite dispoziții de suspendare a valabilității autorizațiilor de desființare.

Cine sunt proprietarii

Amintim că lucrările de demolare a cinematografului au început la câteva zile după alegerea, pe 3 iunie 2018, a noului primar general al municipiului Chișinău, Andrei Năstase, care ulterior au fost anulate de instanţele de judecată.

Compania a reuşit să dea jos acoperișul și în câteva zile clădirea ar fi dispărut în totalitate, dacă nu erau iniţiate proteste masive.

Terenul de 0,25 hectare din str. Vasile Alecsandri 4 și clădirea fostului cinematograf Gaudeamus sunt proprietatea Cristivlad, fondată la începutul lunii septembrie 2004 şi la care acţionar majoritar era SA Crisan Hamb. Terenul aferent clădirii a fost cumpărat abia în septembrie 2010.

Potrivit schiței de proiect, realizată de beneficiarul acestuia, Cristivlad, și investitorul Inamstro SRL, urmează a fi ridicat un bloc rezidențial cu 15 etaje, dintre care două subterane.

Inamstro SRL este înregistrată în satul Gordinești din raionul Rezina, este deținută de Vitalie Verejan (35%), Veronica Verejan (35%) și Nicolae Ionichie (30%) și realizează mai multe proiecte imobiliare în Chișinău.

Mia adăugăm că din iunie 2018, cinematograful (ce a mai rămas din el) este îngrădit cu un gard improvizat şi a devenit o gunoiște și adăpost pentru boschetari și maidanezi.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter