main logo
354

Congresul Autorităților Locale, extrem de îngrijorat de starea democrației locale

Îngrijorați de starea democrației locale și descentralizării a fost elaborat un APEL privind problemele actuale stringente din APL și restanțele majore în implementarea reformelor/angajamentelor Republicii Moldova din domeniul descentralizării și democrației locale.

Congresul Autorităților Locale, îngrijorat de starea democrației localeCongresul Autorităților Locale, extrem de îngrijorat de starea democrației locale.

Apelul a fost expediat Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu, premierului Pavel Filip, președinților fracțiunilor parlamentare, dar și tuturor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova.

Între altele, în APEL se constată că toate termenele pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Recomandarea 322 din 2012 a 
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Foaia de parcurs și Strategia de descentralizare, sunt deja depășite, fără ca să existe o viziune și certitudine privind modul de recuperare a restanțelor din partea statului. 

Unele din aceste documente deja au fost prelungite, după ce s-a recunoscut eșecul în implementarea lor. Practic, întreg procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale este blocat. Aceasta în pofida faptului că CALM a venit din timp în ajutorul Guvernului cu mai multe seturi de propuneri concrete pe toate domeniile restante, dar care așa și au rămas fără o reacție corespunzătoare, fără a fi discutate și care nu au fost luate în considerație.

De asemenea, principalele documente financiare ale statului pentru anul 2018, politica fiscală și vamală, precum și bugetul de stat pentru anul 2018, nu sunt corelate cu documentele de politici și angajamentele autorităților în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale. Ele nu prevăd nici o măsură concretă îndreptată spre consolidarea autonomiei financiare, veniturilor proprii și realizarea documentelor de politici menționate în APEL.  

Asta în condițiile în care, anume în anul 2018 expiră termenul Strategiei Naționale de Descentralizare cu Planul său de Acțiuni (care a fost deja prelungit) și alte documente/angajamente asumate de Republica Moldova în domeniul descentralizării și consolidării democrației locale. Mai mult ca atât, anume în anul 2018 urmează a fi elaborat raportul pe țară și adoptată rezoluția Consiliului Europei, pe situația democrației locale și implementarea angajamentelor Republicii Moldova în domeniul dat.

Totodată, îngrijorător este faptul că în loc de descentralizare, în Republica Moldova se atestă un proces accentuat de CENTRALIZARE financiară totală și o dependență crescândă a autorităților locale de cele centrale! Proiectul bugetului de stat și politica fiscală și bugetară pentru anul 2018, în varianta dată, conțin prevederi total regresive și contrare normelor și angajamentelor asumate pe acest domeniu. Consolidarea veniturilor proprii a bugetelor locale fiind una din condițiile principale din recomandările Consiliului Europei. În varianta actuală, proiectul bugetului de stat și politica fiscală și vamală de fapt, demonstrează contrariul celor asumate și declarate de autoritățile statului în domeniul democrației locale și descentralizării.

O altă problemă stringentă ce necesită urgent soluționată este sistemul de remunerare a conducătorilor și funcționarilor din APL - unul total discriminatoriu, umilitor și contrar cadrului constituțional și legal al autonomiei locale.  

Din cauza unui cadrul legal total depășit și necorelat cu principiile constituționale ale autonomiei locale, autoritățile locale au ajuns să fie remunerate sub orice limită admisibilă. La majoritatea funcționarilor, așa numitele salarii fiind chiar sub limita existenței. Situația actuală este una total catastrofală și umilitoare în raport cu funcționarii din APL, cu consecințe imprevizibile care necesită măsuri urgente. Acest sentiment de umilință și discriminare a celor din APL fiind accentuat anume de prevederile bugetul de stat și politica fiscală și vamală pentru anul 2018, care pe de o parte, prevăd creșteri/ajustări importante salariale pentru Guvern, Parlament, judecători etc., însă NU prevăd nimic pentru APL în domeniul salarizării. Acesta în situația unor competențe, responsabilități și atribuții numeroase transmise către APL în ultimii ani și unor probleme extrem de grave de cadre care există în cadrul APL. Este total inacceptabilă și de neînțeles poziția autorităților statului în raport cu funcționarii din APL.

În același timp, se atestă un control administrativ excesiv asupra APL, ceea ce reprezintă o altă restanță cronică și importantă, care afectează enorm activitatea APL și care pe alocuri se transformă deja într-un control politic total. În ultima perioadă de timp, acest control s-a accentua primind niște forme descalificante, devenind un impediment enorm în activitatea APL, blocând inițiativa la nivel local și creând o atmosferă de incertitudine și chiar intimidare generală în APL. 

Cancelaria de Stat, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței,  Procuratura, Judecătoriile și alte organe de control sau judiciare, au sărit în capul autorităților locale și se perindă prin primării în căutarea unor temeiuri de a sancționa reprezentanții APL, tratând cu dispreț și umilință aleșii locali și blocând activitatea normală a APL. 

Unele primării, cu lunile și anii nu scapă de controale, iar primarii sunt impuși să bată drumurile judecătoriilor și altor instanțe în căutarea adevărului. Toate acestea de regulă, din cauza tot a unui cadrul normativ foarte confuz și contradictoriu, neconsultat și necorelat cu cadrul constituțional și legal din APL, pentru ce sunt responsabile Parlamentul și Guvernul! 

Cu regret, a dispărut orice fel de comunicare, consultare și dialog între APL/CALM și Guvern. Iar formatul actual legal de comunicare și dialog între autoritățile centrale și locale s-a dovedit a fi unul nefuncțional, selectiv și formal. CALM, care este practic unica organizație credibilă, reprezentativă și profesională  care concentrează suficiență expertiză pe domeniul APL,  a venit de fiecare dată la toate problemele menționate mai sus cu sesizări și propuneri concrete, care ar putea detensiona situația și ar permite Guvernului să recupereze din restanțele acumulate și să avanseze reformele pe acest domeniu. Aceste propuneri și măsuri urmau a fi discutate în cadrul formatelor legale de comunicare între Guvern și CALM: comisia paritară, grupul de lucru pe reforma administrativ-teritorială, grupul de lucru în cadrul ministerului finanțelor etc. Însă, cu regret, constatăm, că toate prevederile legale privind formatele și obligativitatea consultării CALM/APL nu au fost respectate, iar mecanismele de comunicare și dialog instituționalizat, prevăzute de lege, s-au dovedit nefuncționale și nu au fost aplicate în modul corespunzător.

Reieșind din cele menționate mai sus, dar și din necesitatea de a acționa în comun pentru a reuși eliminarea restanțelor, obligația legală a Guvernului de a prezenta în ședința plenară a Parlamentului raportul privind implementarea Strategiei Descentralizării până la sfârșitul anului și faptul că la 13 decembrie, curent,  este anunțată vizita oficială a experților Consiliului Europei pe domeniul democrației locale și ulterior adoptarea unei rezoluții privind situația din Republica Moldova,  CALM solicită:

1.      Convocarea în regim de urgență a comisiei paritare, în cadrul căreia să fie discutate problemele actuale urgente ale APL și căile de restabilire a dialogului APC-APL, precum și măsurile care ar permite recuperarea restanțelor.

2.      Organizarea în regim de urgență a unei ședințe cu participarea CALM, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat și alte autorități centrale, în vederea discutării propunerilor concrete elaborate de CALM în vederea consolidării bazei fiscale locale și salarizării în domeniul APL pentru a fi introduse în Bugetul de stat și politica fiscală și vamală pentru anul 2018

3.     Organizarea unei ședințe speciale și deschise a Parlamentului, cu participarea CALM/APL și societății civile, în care să fie discutată situația în domeniul descentralizării și administrației publice locale, precum și stadiul de implementare a documentelor de politici și angajamentelor internaționale pe domeniul dat.

4.     Elaborarea și aprobarea unui mecanism permanent și efectiv de comunicare între APL, Guvern și Parlament. Inclusiv, la nivelul fiecărui minister și comisii parlamentare.

Selectați modul de afișare a știrilor în flux

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării