13 oct, 2021 14:29
3
899

Cazul Melniciuc: Probele, declarațiile inculpatului și ale martorilor

13 oct, 2021 14:29
3
899

Judecătoria Anenii Noi – instanța care l-a condamnat pe magistratul Oleg Melniciuc la 7 ani de pușcărie, a publicat pe pagina web sentința motivată în privința condamnatului.

Cazul Melniciuc: Probele, declarațiile inculpatului și ale martorilorFoto: realitatea.md

Sentința conține inclusiv informații despre dovezile pentru incriminarea fostului magistrat, precum și corpurile delicte, dar și declarațiile acestuia privind recunoașterea doar parțială a vinovăției, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

Astfel, potrivit sentinței, „inculpatul Melniciuc Oleg, în perioada anilor 2013-2017, activând în funcția de judecător, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), fiind la momentul comiterii infracțiunilor persoană cu funcție de demnitate publică, a comis infracţiunea de fals în declarații, caracterizată prin includerea intenţionată a unor date incomplete sau false în declaraţia de avere şi interese personale și infracțiunea de îmbogățire ilicită, caracterizată prin deţinerea de către o persoană cu funcţie de demnitate publică, personal și prin intermediul unor terţi, a bunurilor, valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit”.

Prin Decretul președintelui Republicii Moldova din 14 iunie 2013, Oleg Melniciuc a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Râșcani, municipiul Chișinău. 

Totodată, în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr. 1264-XV din 19.07.2002 (abrogată la 01.08.2016) și art. (3) alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, Melniciuc este subiect al declarării împreună cu membrii familiei. 

Astfel, potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013-2017, acesta intenționat nu a inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă pe propria răspundere la 20.03.2017, date ce se referă la venitul obținut în perioada anului 2016, în sumă totală de 48.005 lei, obținută de la Rusnac Alexandru, sub formă de depuneri bănești, la cardul bancar care aparține lui Melniciuc. 

Tot el intenționat a inclus în aceeași declarație de avere și interese personale date incomplete și false privind modul de înstrăinare a unui bun imobil, la prețul de 151.912 lei, acesta fiind anterior declarat ca bun înstrăinat în declarația cu privire la venituri şi proprietăți pentru anul 2013, depusă la 11.03.2014, la prețul de 160.000 de lei, pentru a majora neîntemeiat veniturile declarate. 

Concomitent, la capitolul IV „Bunuri mobile” al declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, Melniciuc a indicat intenționat o valoare mai mică de preț la dobândirea automobilului de model Mercedes-Benz ML 250 (a.f. 2015) în baza contractului de schimb din 15.09.2016 a terenului (declarat anterior ca bun înstrăinat în anul 2013 și 2016), cu plata suplimentară de 298.000 de lei, suma totală de achiziție a bunului mobil indicat de Melniciuc Oleg în declarație constituie 450.000 de lei, cu scopul încadrării cheltuielilor totale efectuate pe parcursul anului 2016 în limita veniturilor legal declarate, însă prețul real de cumpărare a automobilului de model Mercedes-Benz ML 250 (a.f. 2015) de la Popa Rodica a constituit 41.000 de euro (echivalentul a 895.555 de lei, potrivit ratei BNM la data procurării). 

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Oleg Melniciuc a comis infracțiunea de fals în declarații, caracterizată prin includerea intenţionată a unor date false, neincluderea intenţionată a unor date în declaraţia de avere şi interese personale, infracţiune prevăzută la art. 3521 alin. (2) Codul penal.

Tot el, în perioada anilor 2014-2017, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, al cărei mod de numire este reglementat de art. 116 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, deţine personal bunuri valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite legal, nefiind posibilă obținerea lor pe cale licită, după cum urmează: Oleg Melniciuc, împreună cu soția Diana Melniciuc, a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015, depusă pe propria răspundere la 15.03.2016, că în anul 2015 a obținut venituri totale de 357.037,3 lei. 

În rezultatul aplicării metodei directe și indirecte s-a stabilit că, pe parcursul anului 2015, inclusiv de pe cardurile bancare deținute de soții Oleg și Diana Melniciuc, au fost efectuate achitări privind procurarea unor bunuri sau servicii și retragere numerar în sumă totală de 513.116 lei. 

Astfel, se constată o diferență negativă în sumă de 22.488 de lei dintre veniturile obținute și cheltuielile suportate pe parcursul anului 2015 de către soții Oleg și Diana Melniciuc.

Concomitent, Oleg Melniciuc, împreună cu soția Diana Melniciuc, a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2016, depusă pe propria răspundere la 20.03.2017, că în anul 2016 a obținut venituri totale de 772.179,3 lei. 

În rezultatul aplicării metodei directe, s-a stabilit că, pe parcursul anului 2016, inclusiv de pe cardurile bancare deținute de soții Oleg și Diana Melniciuc, au fost efectuate achitări privind procurarea unor bunuri sau servicii și retragere numerar în sumă totală de 1.389.834 de lei. 

Astfel, se constată o diferență negativă în sumă de 617.654,75 lei dintre veniturile obținute și cheltuielile suportate pe parcursul anului 2016 de către soții Melniciuc.

Așadar, pentru perioada 2014-2016, Oleg Melniciuc și soția Diana Melniciuc au declarat venituri de 1.444.958 de lei şi au efectuat cheltuieli de 2.085.101 lei. 

Astfel, cheltuielile prevalează veniturile cu 640.143 de lei, fapt prin care se constată diferența substanțială dintre averea dobândită şi veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, în sensul prevederilor art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Melniciuc a comis îmbogățirea ilicită, caracterizată prin deţinerea de către o persoană cu funcţie de demnitate publică, personal și prin intermediul unor terţi, a bunurilor, valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi că acestea nu aveau cum să fie obţinute ilicit, infracţiune prevăzută la art. 3302 alin. (2) Codul penal.

Totodată, instanța a decis să respingă cererea procurorului privind încasarea de la Oleg Melniciuc a cheltuielilor judiciare în sumă de 51.176 de lei, ca fiind neîntemeiată.

Rechizitoriu a fost întocmit la 09.10.2018, în Procuratura Anticorupție. În baza art. 297 din Codul de procedură penală, cauza penală a fost expediată spre examinare la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

La data de 10 octombrie 2018, cauza penală a fost repartizată aleatoriu, prin PIGD, spre examinare, judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sergiu Stratan. 

În cadrul ședinței preliminare, partea apărării a înaintat instanței o cerere privind inadmisibilitatea mijloacelor de probă prezentate de partea acuzării.

La 2 august 2019, Oleg Melniciuc s-a adresat în Judecătoria Chișinău, cu cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noțiunii-sintagmei - valoarea care depășește substanțial mijloacele dobândite, utilizată în redacția art. 3302 Cod Penal; a prevederilor art. 3521 alin. (2) Cod Penal în următoarea redacție - includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale, precum și a aplicării prevederilor art. 3302 și art. 3521 alin. (2) Cod Penal și tragerea persoanei la răspundere penală, anticipat efectuării unui control de către Inspectorul de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

În acest sens a fost înaintată o sesizare privind excepția de neconstituționalitate prezentată în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția RM. 

Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 29 august 2019, s-a dispus admiterea cererii inculpatului privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, cu remiterea către Curtea Constituțională a încheierii respective, cu cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și copia Rechizitoriului, pentru examinare conform competenței.

Ulterior, la 22 noiembrie 2019, deja fiind începută cercetarea judecătorească, fiind audiați mai mulți martori ai acuzării, judecătorul Sergiu Stratan s-a adresat președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, cu cerere privind sesizarea Curții Supreme de Justiție, în vederea examinării posibilității strămutării cauzei penale pentru examinare la o instanță egală în grad. Prin încheierea președintelui Judecătoriei Chișinău, din 25 noiembrie 2019, s-a dispus transmiterea către Curtea Supremă de Justiție a cauzei penale de învinuire a lui Melniciuc, în vederea examinării posibilității strămutării cauzei la o instanță egală în grad.

Prin încheierea Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 4 decembrie 2019 s-a dispus admiterea cererii președintelui Judecătoriei Chișinău și strămutarea judecării cauzei penale de învinuire a inculpatului de la Judecătoria Chișinău la Judecătoria Anenii Noi.

La data de 11 decembrie 2019, cauza penală a parvenit la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, și a fost repartizată aleatoriu, prin PIGD, judecătoarei Pleșca Aurelia, care ulterior, prin încheierea protocolară din 30 decembrie 2019, a primit și numit cauza spre examinare.

La data de 20 decembrie 2019, în Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, a parvenit Decizia Curții Constituționale nr. 131 din 5 decembrie 2019, privind inadmisibilitatea sesizării 158g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 3302 și art. 3521 Codul Penal.

În cadrul cercetării judecătorești, în ședința de judecată din 17 octombrie 2020, Oleg Melniciuc, susținut de apărătorul său, Chicu Oleg, a înaintat cerere privind ridicarea sechestrului aplicat conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22 septembrie 2017, și a procesului-verbal din 28 septembrie 2017 asupra mijloacelor financiare în sumă de 500 de euro; 200 de dolari, 4.800 de lei; 35.000 de lei; 10.000 de euro și restituirea lor, fapt care îi va permite restituirea datoriilor și acoperirea cheltuielilor curente. 

Tot prin cererea respectivă a solicitat înlocuirea sechestrului prin aplicarea asupra bunului imobil care constă din ½ cotă parte din încăperea comercială, fiind situat în mun. Chișinău. 

În motivarea cererii a invocat că, conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22.09.2017, și a procesului-verbal din 28.09.2017, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor financiare în sumă de 500 de euro, 200 de dolari, 4.800 de lei; 35.000 de lei; 10.000 de euro, ridicate în cadrul percheziţiei în biroul de serviciu şi la domiciliul acestuia, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, acţiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute de art. 106 alin. 2 şi art. 106/1 Cod penal. 

Menţionează că, mijloacele financiare indicate îi aparţineau lui, iar suma de 10.000 de euro este împrumutată de la Ciobanu Dorin, pentru un termen de 1 an, fapt pe care l-a declarat şi la urmărirea penală. A propus şi solicitat înlocuirea sechestrului prin aplicarea asupra bunului imobil, precizând că, încăperea comercială enunţată este una activă, care fiind dată în chirie pentru perioada de până la 30.06.2022, îi asigură un venit lunar de 700 de euro, fapt confirmat atât prin contractul de chirie, cât şi prin declaraţia de avere şi interese personale, prin ultimul act fiind confirmate şi datoriile.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender, din 17 octombrie 2020, s-a admis demersul inculpatului privind înlocuirea bunurilor aflate sub sechestru. 

S-a dispus scoaterea de sub sechestru aplicat în baza Ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție din 22 septembrie 2017 și prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22 septembrie 2017 și a procesului-verbal din 28 septembrie 2017 asupra mijloacelor financiare, ridicate în cadrul percheziției în biroul de serviciu și la domiciliul inculpatului Melniciuc Oleg, cu restituirea bunurilor respective. S-a dispus aplicarea sechestrului pe bunul imobil, dreptul de proprietate asupra căruia îl deține inculpatul Melniciuc Oleg.

Oleg Melniciuc, atât la faza urmăririi penale, cât și în cadrul cercetării judecătorești, nu a recunoscut integral vina în comiterea infracțiunilor imputate. Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, acesta a indicat că, vinovăția în comiterea infracțiunilor incriminate, prevăzute de art. 330/2 alin. (2) și art. 352/1 alin. (2) CP, nu o recunoaște integral.

Ce a declarat acesta, în apărarea sa, dar și ce probe a prezentat procurorul, precum și depozițiile martorilor se conțin în documentul sentinței, prezentat în format web de către Judecătoria Anenii Noi, pe 150 de pagini.

Sentința conține inclusiv informații despre dovezile pentru incriminarea fostului magistrat, precum și corpurile delicte, dar și declarațiile acestuia privind recunoașterea doar parțială a vinovăției, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

Astfel, potrivit sentinței, „inculpatul Melniciuc Oleg, în perioada anilor 2013-2017, activând în funcția de judecător, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), fiind la momentul comiterii infracțiunilor persoană cu funcție de demnitate publică, a comis infracţiunea de fals în declarații, caracterizată prin includerea intenţionată a unor date incomplete sau false în declaraţia de avere şi interese personale și infracțiunea de îmbogățire ilicită, caracterizată prin deţinerea de către o persoană cu funcţie de demnitate publică, personal și prin intermediul unor terţi, a bunurilor, valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit”.

Prin Decretul președintelui Republicii Moldova din 14 iunie 2013, Oleg Melniciuc a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Râșcani, municipiul Chișinău. 

Totodată, în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr. 1264-XV din 19.07.2002 (abrogată la 01.08.2016) și art. (3) alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, Melniciuc este subiect al declarării împreună cu membrii familiei. 

Astfel, potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013-2017, acesta intenționat nu a inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă pe propria răspundere la 20.03.2017, date ce se referă la venitul obținut în perioada anului 2016, în sumă totală de 48.005 lei, obținută de la Rusnac Alexandru, sub formă de depuneri bănești, la cardul bancar care aparține lui Melniciuc. 

Tot el intenționat a inclus în aceeași declarație de avere și interese personale date incomplete și false privind modul de înstrăinare a unui bun imobil, la prețul de 151.912 lei, acesta fiind anterior declarat ca bun înstrăinat în declarația cu privire la venituri şi proprietăți pentru anul 2013, depusă la 11.03.2014, la prețul de 160.000 de lei, pentru a majora neîntemeiat veniturile declarate. 

Concomitent, la capitolul IV „Bunuri mobile” al declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, Melniciuc a indicat intenționat o valoare mai mică de preț la dobândirea automobilului de model Mercedes-Benz ML 250 (a.f. 2015) în baza contractului de schimb din 15.09.2016 a terenului (declarat anterior ca bun înstrăinat în anul 2013 și 2016), cu plata suplimentară de 298.000 de lei, suma totală de achiziție a bunului mobil indicat de Melniciuc Oleg în declarație constituie 450.000 de lei, cu scopul încadrării cheltuielilor totale efectuate pe parcursul anului 2016 în limita veniturilor legal declarate, însă prețul real de cumpărare a automobilului de model Mercedes-Benz ML 250 (a.f. 2015) de la Popa Rodica a constituit 41.000 de euro (echivalentul a 895.555 de lei, potrivit ratei BNM la data procurării). 

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Oleg Melniciuc a comis infracțiunea de fals în declarații, caracterizată prin includerea intenţionată a unor date false, neincluderea intenţionată a unor date în declaraţia de avere şi interese personale, infracţiune prevăzută la art. 3521 alin. (2) Codul penal.

Tot el, în perioada anilor 2014-2017, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, al cărei mod de numire este reglementat de art. 116 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, deţine personal bunuri valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite legal, nefiind posibilă obținerea lor pe cale licită, după cum urmează: Oleg Melniciuc, împreună cu soția Diana Melniciuc, a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015, depusă pe propria răspundere la 15.03.2016, că în anul 2015 a obținut venituri totale de 357.037,3 lei. 

În rezultatul aplicării metodei directe și indirecte s-a stabilit că, pe parcursul anului 2015, inclusiv de pe cardurile bancare deținute de soții Oleg și Diana Melniciuc, au fost efectuate achitări privind procurarea unor bunuri sau servicii și retragere numerar în sumă totală de 513.116 lei. 

Astfel, se constată o diferență negativă în sumă de 22.488 de lei dintre veniturile obținute și cheltuielile suportate pe parcursul anului 2015 de către soții Oleg și Diana Melniciuc.

Concomitent, Oleg Melniciuc, împreună cu soția Diana Melniciuc, a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2016, depusă pe propria răspundere la 20.03.2017, că în anul 2016 a obținut venituri totale de 772.179,3 lei. 

În rezultatul aplicării metodei directe, s-a stabilit că, pe parcursul anului 2016, inclusiv de pe cardurile bancare deținute de soții Oleg și Diana Melniciuc, au fost efectuate achitări privind procurarea unor bunuri sau servicii și retragere numerar în sumă totală de 1.389.834 de lei. 

Astfel, se constată o diferență negativă în sumă de 617.654,75 lei dintre veniturile obținute și cheltuielile suportate pe parcursul anului 2016 de către soții Melniciuc.

Așadar, pentru perioada 2014-2016, Oleg Melniciuc și soția Diana Melniciuc au declarat venituri de 1.444.958 de lei şi au efectuat cheltuieli de 2.085.101 lei. 

Astfel, cheltuielile prevalează veniturile cu 640.143 de lei, fapt prin care se constată diferența substanțială dintre averea dobândită şi veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, în sensul prevederilor art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Melniciuc a comis îmbogățirea ilicită, caracterizată prin deţinerea de către o persoană cu funcţie de demnitate publică, personal și prin intermediul unor terţi, a bunurilor, valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi că acestea nu aveau cum să fie obţinute ilicit, infracţiune prevăzută la art. 3302 alin. (2) Codul penal.

Totodată, instanța a decis să respingă cererea procurorului privind încasarea de la Oleg Melniciuc a cheltuielilor judiciare în sumă de 51.176 de lei, ca fiind neîntemeiată.

Rechizitoriu a fost întocmit la 09.10.2018, în Procuratura Anticorupție. În baza art. 297 din Codul de procedură penală, cauza penală a fost expediată spre examinare la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

La data de 10 octombrie 2018, cauza penală a fost repartizată aleatoriu, prin PIGD, spre examinare, judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sergiu Stratan. 

În cadrul ședinței preliminare, partea apărării a înaintat instanței o cerere privind inadmisibilitatea mijloacelor de probă prezentate de partea acuzării.

La 2 august 2019, Oleg Melniciuc s-a adresat în Judecătoria Chișinău, cu cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noțiunii-sintagmei - valoarea care depășește substanțial mijloacele dobândite, utilizată în redacția art. 3302 Cod Penal; a prevederilor art. 3521 alin. (2) Cod Penal în următoarea redacție - includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale, precum și a aplicării prevederilor art. 3302 și art. 3521 alin. (2) Cod Penal și tragerea persoanei la răspundere penală, anticipat efectuării unui control de către Inspectorul de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. 

În acest sens a fost înaintată o sesizare privind excepția de neconstituționalitate prezentată în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția RM. 

Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 29 august 2019, s-a dispus admiterea cererii inculpatului privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, cu remiterea către Curtea Constituțională a încheierii respective, cu cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și copia Rechizitoriului, pentru examinare conform competenței.

Ulterior, la 22 noiembrie 2019, deja fiind începută cercetarea judecătorească, fiind audiați mai mulți martori ai acuzării, judecătorul Sergiu Stratan s-a adresat președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, cu cerere privind sesizarea Curții Supreme de Justiție, în vederea examinării posibilității strămutării cauzei penale pentru examinare la o instanță egală în grad. Prin încheierea președintelui Judecătoriei Chișinău, din 25 noiembrie 2019, s-a dispus transmiterea către Curtea Supremă de Justiție a cauzei penale de învinuire a lui Melniciuc, în vederea examinării posibilității strămutării cauzei la o instanță egală în grad.

Prin încheierea Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 4 decembrie 2019 s-a dispus admiterea cererii președintelui Judecătoriei Chișinău și strămutarea judecării cauzei penale de învinuire a inculpatului de la Judecătoria Chișinău la Judecătoria Anenii Noi.

La data de 11 decembrie 2019, cauza penală a parvenit la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, și a fost repartizată aleatoriu, prin PIGD, judecătoarei Pleșca Aurelia, care ulterior, prin încheierea protocolară din 30 decembrie 2019, a primit și numit cauza spre examinare.

La data de 20 decembrie 2019, în Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, a parvenit Decizia Curții Constituționale nr. 131 din 5 decembrie 2019, privind inadmisibilitatea sesizării 158g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 3302 și art. 3521 Codul Penal.

În cadrul cercetării judecătorești, în ședința de judecată din 17 octombrie 2020, Oleg Melniciuc, susținut de apărătorul său, Chicu Oleg, a înaintat cerere privind ridicarea sechestrului aplicat conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22 septembrie 2017, și a procesului-verbal din 28 septembrie 2017 asupra mijloacelor financiare în sumă de 500 de euro; 200 de dolari, 4.800 de lei; 35.000 de lei; 10.000 de euro și restituirea lor, fapt care îi va permite restituirea datoriilor și acoperirea cheltuielilor curente. 

Tot prin cererea respectivă a solicitat înlocuirea sechestrului prin aplicarea asupra bunului imobil care constă din ½ cotă parte din încăperea comercială, fiind situat în mun. Chișinău. 

În motivarea cererii a invocat că, conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22.09.2017, și a procesului-verbal din 28.09.2017, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor financiare în sumă de 500 de euro, 200 de dolari, 4.800 de lei; 35.000 de lei; 10.000 de euro, ridicate în cadrul percheziţiei în biroul de serviciu şi la domiciliul acestuia, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, acţiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute de art. 106 alin. 2 şi art. 106/1 Cod penal. 

Menţionează că, mijloacele financiare indicate îi aparţineau lui, iar suma de 10.000 de euro este împrumutată de la Ciobanu Dorin, pentru un termen de 1 an, fapt pe care l-a declarat şi la urmărirea penală. A propus şi solicitat înlocuirea sechestrului prin aplicarea asupra bunului imobil, precizând că, încăperea comercială enunţată este una activă, care fiind dată în chirie pentru perioada de până la 30.06.2022, îi asigură un venit lunar de 700 de euro, fapt confirmat atât prin contractul de chirie, cât şi prin declaraţia de avere şi interese personale, prin ultimul act fiind confirmate şi datoriile.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender, din 17 octombrie 2020, s-a admis demersul inculpatului privind înlocuirea bunurilor aflate sub sechestru. 

S-a dispus scoaterea de sub sechestru aplicat în baza Ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție din 22 septembrie 2017 și prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 22 septembrie 2017 și a procesului-verbal din 28 septembrie 2017 asupra mijloacelor financiare, ridicate în cadrul percheziției în biroul de serviciu și la domiciliul inculpatului Melniciuc Oleg, cu restituirea bunurilor respective. S-a dispus aplicarea sechestrului pe bunul imobil, dreptul de proprietate asupra căruia îl deține inculpatul Melniciuc Oleg.

Oleg Melniciuc, atât la faza urmăririi penale, cât și în cadrul cercetării judecătorești, nu a recunoscut integral vina în comiterea infracțiunilor imputate. Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, acesta a indicat că, vinovăția în comiterea infracțiunilor incriminate, prevăzute de art. 330/2 alin. (2) și art. 352/1 alin. (2) CP, nu o recunoaște integral.

Ce a declarat acesta, în apărarea sa, dar și ce probe a prezentat procurorul, precum și depozițiile martorilor se conțin în documentul sentinței, prezentat în format web de către Judecătoria Anenii Noi, pe 150 de pagini.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

25 ianuarie, 10:53
1
364

Oficial: Câți candidați la funcția de Avocat al Poporului au fost admiși la interviu

25 ianuarie, 10:53
1
364

Șapte candidați la funcția de Avocat al Poporului au fost admiși la proba interviului.

Oficial: Câți candidați la funcția de Avocat al Poporului au fost admiși la interviuFoto: agora.md

Decizia a fost luată de membrii Comisiei speciale, care s-au întrunit în ședință închisă, desfășurată în regim online, transmite Știri.md.

Astfel, la proba interviului au fost admise următoarele persoane: Violeta Gașițoi, Teodor Cârnaț, Ilie Rotaru, Emanoil Ploșnița, Ceslav Panico, Alexandru Zubco și Evghenii Goloșceapov.

Proba interviului va avea loc la data de 31  ianuarie 2022, la ora 09:30. 

Potrivit Regulamentului de desfășurare a concursului, Secretariatul Parlamentului va asigura înregistrarea video a interviurilor, care va fi publicată după finalizarea probei.

Ulterior, candidații vor fi evaluați de toți membrii Comisiei speciale. Doi dintre ei, care vor obține cel mai mare punctaj, vor fi prezentați plenului Parlamentului. 

Candidatul, care va obține votul majorității deputaților aleși, va fi numit în funcția de Avocat al Poporului.

Funcția de Avocat al Poporului a fost declarată vacantă după ce, la data de 9 decembrie 2021, deputații au aprobat cererea de demisie depusă de Natalia Moloșag.

Decizia a fost luată de membrii Comisiei speciale, care s-au întrunit în ședință închisă, desfășurată în regim online, transmite Știri.md.

Astfel, la proba interviului au fost admise următoarele persoane: Violeta Gașițoi, Teodor Cârnaț, Ilie Rotaru, Emanoil Ploșnița, Ceslav Panico, Alexandru Zubco și Evghenii Goloșceapov.

Proba interviului va avea loc la data de 31  ianuarie 2022, la ora 09:30. 

Potrivit Regulamentului de desfășurare a concursului, Secretariatul Parlamentului va asigura înregistrarea video a interviurilor, care va fi publicată după finalizarea probei.

Ulterior, candidații vor fi evaluați de toți membrii Comisiei speciale. Doi dintre ei, care vor obține cel mai mare punctaj, vor fi prezentați plenului Parlamentului. 

Candidatul, care va obține votul majorității deputaților aleși, va fi numit în funcția de Avocat al Poporului.

Funcția de Avocat al Poporului a fost declarată vacantă după ce, la data de 9 decembrie 2021, deputații au aprobat cererea de demisie depusă de Natalia Moloșag.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate
23 ianuarie, 12:45
4
976

Slusari, despre prețul la gaz metan: M-am săturat de declarații sterile

23 ianuarie, 12:45
4
976

"M-am săturat de declarațiile sterile! A crescut brusc prețul la gazul metan. Fără nici o explicație! Se vede că este încă un act abuziv din partea unei companii afiliate Moldovagaz", susține fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari.

Slusari, despre prețul la gaz metan: M-am săturat de declarații sterileFoto: știri.md

Într-o postare pe Facebook, Slusari menționează că de nenumărate ori a vorbit că în lipsa controlului asupra prețurilor, o gașcă de "businessmani" vor face ce vor cu prețurile, transmite Știri.md.

Fostul deputat spune că președintele Comisiei Economie, Finanțe și Buget ar trebuie să convoace de urgență ședința Comisiei cu invitarea Consiliului Concurenței.  

"Așa cum el este acest Consiliul, necomasat și decapitat, după "reforma" lui Alaiba. Oricum, au mai rămas acolo specialiști relativ competenți.

La ședința Consiliul să prezinte informația dacă compania Transautogaz are poziția dominantă pe piața metanului. Cel mai probabil așa este și peste două ore angajații instituției de control, având un пинок de la deputați, să meargă în oficiul companiei și să solicite justificarea majorării prețului. 

Cred că în aceeași zi se poate constata în conformitate cu art. 11 al Legii Concurenții abuzul de poziția dominantă. Transautogaz se amendează drastic, iar prețurile se întorc la indicii vechi. Punctum! Este cea mai scurtă cale de rezolvare a problemei. 

În schimb se începe iarăși словоблудие. Vom vedea, vom analiza, probabil vom reglementa , nu vom tolera abuzuri. Vom, vom, vom... La mine deja apare sentimentul de vomă de atâta mișcare de aer fără tolc. Parcă tot sunteți în campania electorală.

Ajunge atâta demagogie! Voi veniți cu declarațiile groaznice pe hârtie, iar populația suferă în continuare în urma creșterii galopante a prețurilor, care se produce deseori fără nici o justificare. Că așa au decis în sauna 3-4 magnați. 

Recunoașteți odată că Ministerul Economiei, Comisia parlamentară pentru economia, buget și finanțe și Consiliul Concurenței nu a făcut în 6 luni nici o brânză pentru gestionarea și monitorizare a proceselor de formare a prețurilor în Moldova și au tolerat abuzuri și acorduri de cartel și apucați imediat de lucru. Cu acțiuni concrete și eficiente", menționează Alexandru Slusari pe Facebook.

Știri.md reamintește că gazul metan s-a scumpit cu tocmai 25 la sută. Astfel, de sâmbătă, un litru de gaz comprimat costă 17 lei și 60 de bani, cu aproape cinci lei mai mult.

Într-o postare pe Facebook, Slusari menționează că de nenumărate ori a vorbit că în lipsa controlului asupra prețurilor, o gașcă de "businessmani" vor face ce vor cu prețurile, transmite Știri.md.

Fostul deputat spune că președintele Comisiei Economie, Finanțe și Buget ar trebuie să convoace de urgență ședința Comisiei cu invitarea Consiliului Concurenței.  

"Așa cum el este acest Consiliul, necomasat și decapitat, după "reforma" lui Alaiba. Oricum, au mai rămas acolo specialiști relativ competenți.

La ședința Consiliul să prezinte informația dacă compania Transautogaz are poziția dominantă pe piața metanului. Cel mai probabil așa este și peste două ore angajații instituției de control, având un пинок de la deputați, să meargă în oficiul companiei și să solicite justificarea majorării prețului. 

Cred că în aceeași zi se poate constata în conformitate cu art. 11 al Legii Concurenții abuzul de poziția dominantă. Transautogaz se amendează drastic, iar prețurile se întorc la indicii vechi. Punctum! Este cea mai scurtă cale de rezolvare a problemei. 

În schimb se începe iarăși словоблудие. Vom vedea, vom analiza, probabil vom reglementa , nu vom tolera abuzuri. Vom, vom, vom... La mine deja apare sentimentul de vomă de atâta mișcare de aer fără tolc. Parcă tot sunteți în campania electorală.

Ajunge atâta demagogie! Voi veniți cu declarațiile groaznice pe hârtie, iar populația suferă în continuare în urma creșterii galopante a prețurilor, care se produce deseori fără nici o justificare. Că așa au decis în sauna 3-4 magnați. 

Recunoașteți odată că Ministerul Economiei, Comisia parlamentară pentru economia, buget și finanțe și Consiliul Concurenței nu a făcut în 6 luni nici o brânză pentru gestionarea și monitorizare a proceselor de formare a prețurilor în Moldova și au tolerat abuzuri și acorduri de cartel și apucați imediat de lucru. Cu acțiuni concrete și eficiente", menționează Alexandru Slusari pe Facebook.

Știri.md reamintește că gazul metan s-a scumpit cu tocmai 25 la sută. Astfel, de sâmbătă, un litru de gaz comprimat costă 17 lei și 60 de bani, cu aproape cinci lei mai mult.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate
19 ianuarie, 11:02
15
402

Platforma DA: Am devenit ținta unui virulent linșaj mediatic

19 ianuarie, 11:02
15
402

Platforma DA susține că în ultimul timp a devenit ținta unui virulent linșaj mediatic. Totodată, formațiunea vine cu unele declarații privind situația social-economică și politică din țară.

Platforma DA: Am devenit ținta unui virulent linșaj mediaticFoto: știri.md

"Tentativele disperate ale unor structuri afiliate sau nu guvernării demonstrează o dată în plus frica patologică față de formațiunea noastră politică, de coeziunea, experiența și capacitatea acesteia de a apăra în continuare cetățenii și nevoile lor, atât prin activități masive de ordin civic, cât și în plan legislativ sau guvernamental.

Oamenii acestei țări cunosc cu lux de amănunte întreaga istorie a Platformei DA, născută în sânul poporului, la protestele masive ale cetățenilor deșteptați, drept alternativa pro europeană și națională structurilor politice cleptocrate și oligarhice, care sub paravanul integrării europene au capturat în totalitate instituțiile statului", se arată într-un comunicat remis presei, transmite Știri.md.

Cât despre situația social-economică și politică din țară, Platforma DA anticipează un risc major de dezamăgire a alegătorilor. Reprezentanții partidului spun că asta ar putea pune sub semnul întrebării vectorul european și dezvoltarea Republicii Moldova ca stat de drept.

Astfel, Platforma DA declară următoarele:

"1. Formațiunea noastră se află în opoziție constructivă și activă față de guvernarea actuală, este alternativa calitativă și competentă la guvernare și pledează categoric pentru integrarea europeană de facto și apropierea reală de România.

2.  Platforma DA nu a avut și nu va constitui niciodată alianțe formale sau informale cu forțe politice oligarhice, antieuropene și antinaționale, nici la nivel național, nici la nivelul Capitalei.

3. Platforma Demnitate și Adevăr pledează pentru corectarea drastică a modului de guvernare prin realizarea rapidă și palpabilă a promisiunilor electorale,  implementarea reformelor veritabile și tragerea la răspundere a reprezentanților regimurilor oligarhice, care au furat țara în toata perioada Independenței.

4. Reiterăm și insistăm asupra necesității stringente de aplicare a Declarației privind capturarea statului, adoptată de Legislativ în iunie 2019, și curățarea  instituțiilor statului la nivelul conducerii.

5. Platforma DA este în continuare dispusă să ofere expertiză și soluții pentru o corectă, constituțională și euroconformă reformare a justiției, pentru combaterea corupției, pentru dezvoltarea social-economică a țării, monitorizarea prețurilor și combaterea abuzurilor monopoliștilor, susținerea producătorilor autohtoni și a agricultorilor, soluționarea crizelor energetice și sanitare,  sporirea securității statului, elaborarea strategiei corecte și eficiente în raport cu Transnistria, descentralizarea reală a țării și reforma administrativ-teritorială, protecția mediului, promovarea valorilor creștine și familiale, etc.

6. Platforma Demnitate și Adevăr condamnă orice tentativă de destabilizare a țării în scopuri revanșarde și de interese politice meschine. Totodată, menționăm că lipsa de transparență, controlul asupra mass-media, acțiunile și comunicarea incoerente, eronate, de multe ori incompetente ale guvernării generează nemulțumirile și revoltele legitime, justificate ale populației, care pot fi exprimate inclusiv sub forma unor ample proteste democratice.

7. Totodată, Platforma DA va continua dialogul privind consolidarea tuturor forțelor civice și politice extraparlamentare cu viziuni proeuropene și naționale în vederea creării unui pol de influență eficientă și puternică asupra politicilor de guvernare".

"Tentativele disperate ale unor structuri afiliate sau nu guvernării demonstrează o dată în plus frica patologică față de formațiunea noastră politică, de coeziunea, experiența și capacitatea acesteia de a apăra în continuare cetățenii și nevoile lor, atât prin activități masive de ordin civic, cât și în plan legislativ sau guvernamental.

Oamenii acestei țări cunosc cu lux de amănunte întreaga istorie a Platformei DA, născută în sânul poporului, la protestele masive ale cetățenilor deșteptați, drept alternativa pro europeană și națională structurilor politice cleptocrate și oligarhice, care sub paravanul integrării europene au capturat în totalitate instituțiile statului", se arată într-un comunicat remis presei, transmite Știri.md.

Cât despre situația social-economică și politică din țară, Platforma DA anticipează un risc major de dezamăgire a alegătorilor. Reprezentanții partidului spun că asta ar putea pune sub semnul întrebării vectorul european și dezvoltarea Republicii Moldova ca stat de drept.

Astfel, Platforma DA declară următoarele:

"1. Formațiunea noastră se află în opoziție constructivă și activă față de guvernarea actuală, este alternativa calitativă și competentă la guvernare și pledează categoric pentru integrarea europeană de facto și apropierea reală de România.

2.  Platforma DA nu a avut și nu va constitui niciodată alianțe formale sau informale cu forțe politice oligarhice, antieuropene și antinaționale, nici la nivel național, nici la nivelul Capitalei.

3. Platforma Demnitate și Adevăr pledează pentru corectarea drastică a modului de guvernare prin realizarea rapidă și palpabilă a promisiunilor electorale,  implementarea reformelor veritabile și tragerea la răspundere a reprezentanților regimurilor oligarhice, care au furat țara în toata perioada Independenței.

4. Reiterăm și insistăm asupra necesității stringente de aplicare a Declarației privind capturarea statului, adoptată de Legislativ în iunie 2019, și curățarea  instituțiilor statului la nivelul conducerii.

5. Platforma DA este în continuare dispusă să ofere expertiză și soluții pentru o corectă, constituțională și euroconformă reformare a justiției, pentru combaterea corupției, pentru dezvoltarea social-economică a țării, monitorizarea prețurilor și combaterea abuzurilor monopoliștilor, susținerea producătorilor autohtoni și a agricultorilor, soluționarea crizelor energetice și sanitare,  sporirea securității statului, elaborarea strategiei corecte și eficiente în raport cu Transnistria, descentralizarea reală a țării și reforma administrativ-teritorială, protecția mediului, promovarea valorilor creștine și familiale, etc.

6. Platforma Demnitate și Adevăr condamnă orice tentativă de destabilizare a țării în scopuri revanșarde și de interese politice meschine. Totodată, menționăm că lipsa de transparență, controlul asupra mass-media, acțiunile și comunicarea incoerente, eronate, de multe ori incompetente ale guvernării generează nemulțumirile și revoltele legitime, justificate ale populației, care pot fi exprimate inclusiv sub forma unor ample proteste democratice.

7. Totodată, Platforma DA va continua dialogul privind consolidarea tuturor forțelor civice și politice extraparlamentare cu viziuni proeuropene și naționale în vederea creării unui pol de influență eficientă și puternică asupra politicilor de guvernare".

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate
14 ianuarie, 12:44
24
3 743

Vasile Costiuc, primele declarații: Cineva a pus la cale chestia asta

14 ianuarie, 12:44
24
3 743

Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, reținut în dosarul terenurilor gestionate de către Primăria orașului Durlești, a fost escortat, în această dimineață, la Judecătoria Ciocana, unde a făcut primele declarații.

Vasile Costiuc, primele declarații: Cineva a pus la cale chestia astaColaj: știri.md

Întrebat de jurnaliști cum comentează acuzațiile care i se înaintează, Vasile Costiuc a răspuns că nu-și recunoaște vinovăția, transmite Știri.md.

"Așteptăm să vedem ce decide astăzi instanța de judecată, dacă vor prelungi arestul, voi declara mai multe. Nu îmi recunosc vina. Cineva a pus la cale chestia asta", a declarat Costiuc.

Menționăm, procurorii cer câte 30 de zile de arest preventiv pentru Vasile Costiuc și Veaceslav Nedelea și 30 de zile de arest la domiciliu pentru a treia persoană implicată în dosarul terenurilor de la Durlești.

Știri.md reamintește că Vasile Costiuc a fost reținut pentru 72 de ore, în dimineața zilei de 12 ianuarie.

Cu o zi mai devreme, acesta a ieșit într-un live în fața Președinției cu acuzații la adresa PAS-ului.

Potrivit Procuraturii, liderul Democrația Acasă este implicat în dosarul terenurilor gestionate de către Primăria orașului Durlești.

Citește și: Cine este Veaceslav Nedelea, al doilea reținut după Vasile Costiuc.

Întrebat de jurnaliști cum comentează acuzațiile care i se înaintează, Vasile Costiuc a răspuns că nu-și recunoaște vinovăția, transmite Știri.md.

"Așteptăm să vedem ce decide astăzi instanța de judecată, dacă vor prelungi arestul, voi declara mai multe. Nu îmi recunosc vina. Cineva a pus la cale chestia asta", a declarat Costiuc.

Menționăm, procurorii cer câte 30 de zile de arest preventiv pentru Vasile Costiuc și Veaceslav Nedelea și 30 de zile de arest la domiciliu pentru a treia persoană implicată în dosarul terenurilor de la Durlești.

Știri.md reamintește că Vasile Costiuc a fost reținut pentru 72 de ore, în dimineața zilei de 12 ianuarie.

Cu o zi mai devreme, acesta a ieșit într-un live în fața Președinției cu acuzații la adresa PAS-ului.

Potrivit Procuraturii, liderul Democrația Acasă este implicat în dosarul terenurilor gestionate de către Primăria orașului Durlești.

Citește și: Cine este Veaceslav Nedelea, al doilea reținut după Vasile Costiuc.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate
12 ianuarie, 13:47
30
6 164

Declarațiile lui Vasile Costiuc la miez de noapte: Acuzații către PAS

12 ianuarie, 13:47
30
6 164

Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, reținut astăzi în dosarul terenurilor de la Durlești, a vorbit, aseară, despre situația din țară, într-un live pe Facebook.

Declarațiile lui Vasile Costiuc la miez de noapte: Acuzații către PASFoto: Captură video

Acesta s-a referit la criza energetică, pașii greșiți pe care i-ar fi luat guvernarea, a ieșit cu acuzații către PAS, dar și a făcut noi dezvăluiri, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

„Societatea a mandatat politic în acest stat o singură persoană ca să negocieze din numele Moldovei, iar această persoană este Maia Sandu. Poporul la alegeri nu a mandatat pe Andrei Spînu, nici măcar pe Gavrilița, și nici Igor Grosu. Unica persoană cu autoritate, cu suficient credit de negocieri, trebuia să fie Maia Sandu”, a declarat Costiuc.

„Am multe să îi reproșez lui Spînu, dar cei care știu să negocieze cu Miller, cu Rusia, știu cum să negociezi un preț bun, îi îndemn să meargă la reprezentanții Imperiului. Rusia mereu a utilizat arma energetică ca o bâtă politică și asta nu este secret.

Dragă guvernare, acum înțelegi că nu corupția v-a erodat imaginea, nu corupția destabilizează situația economică și anume terorismul economic și loviturile din sectorul energetic. 

Dar acum nu este vorba de Spînu, nici măcar despre preț, vreau să reproșez celor care au câștigat alegerile altceva, de ce ați trimis la Moscova un vicepremier, băiat care nu are pregătirea suficientă să se întâlnească cu Gazprom?

Societatea a mandatat politic în acest stat o singură persoană ca să negocieze din numele Moldovei, iar această persoană este Maia Sandu. Poporul la alegeri nu a mandatat pe Andrei Spînu, nici măcar pe Gavrilița, și nici Igor Grosu. 

Unica persoană cu autoritate, cu suficient credit de negocieri, trebuia să fie Maia Sandu”, a spus Costiuc.

„Consider bâlbâiala președintei inacceptabilă pentru destinul nostru, nu poți să ieși de fiecare dată și să spui că nu ai competențe. Andrei nu a avut dreptul să negocieze, voi ce, vă jucați cu noi?”, a mai afirmat acesta.

În această dimineață, CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlești, privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor. Drept urmare, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a fost reținut pentru 72 de ore.

Tot astăzi, și fostul primar de Durlești, consilierul municipal Veaceslav Nedelea, a fost reținut în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri.

La data de 28 decembrie 2021, opt persoane au fost supuse perchezițiilor domiciliare de către ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Acestea sunt vizate în dosarele afacerilor dubioase cu terenuri, în care sunt implicați foști funcționari ai Primăriei Durlești, bănuiți că ar fi prejudiciat statul cu circa 6,5 milioane de lei.

Fiica fostului primar de Durlești, Diana Crudu, bănuită că ar fi implicată în afaceri dubioase de înstrăinare a unor terenuri din proprietatea Primăriei Durlești, a fost reținută.

Acesta s-a referit la criza energetică, pașii greșiți pe care i-ar fi luat guvernarea, a ieșit cu acuzații către PAS, dar și a făcut noi dezvăluiri, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

„Societatea a mandatat politic în acest stat o singură persoană ca să negocieze din numele Moldovei, iar această persoană este Maia Sandu. Poporul la alegeri nu a mandatat pe Andrei Spînu, nici măcar pe Gavrilița, și nici Igor Grosu. Unica persoană cu autoritate, cu suficient credit de negocieri, trebuia să fie Maia Sandu”, a declarat Costiuc.

„Am multe să îi reproșez lui Spînu, dar cei care știu să negocieze cu Miller, cu Rusia, știu cum să negociezi un preț bun, îi îndemn să meargă la reprezentanții Imperiului. Rusia mereu a utilizat arma energetică ca o bâtă politică și asta nu este secret.

Dragă guvernare, acum înțelegi că nu corupția v-a erodat imaginea, nu corupția destabilizează situația economică și anume terorismul economic și loviturile din sectorul energetic. 

Dar acum nu este vorba de Spînu, nici măcar despre preț, vreau să reproșez celor care au câștigat alegerile altceva, de ce ați trimis la Moscova un vicepremier, băiat care nu are pregătirea suficientă să se întâlnească cu Gazprom?

Societatea a mandatat politic în acest stat o singură persoană ca să negocieze din numele Moldovei, iar această persoană este Maia Sandu. Poporul la alegeri nu a mandatat pe Andrei Spînu, nici măcar pe Gavrilița, și nici Igor Grosu. 

Unica persoană cu autoritate, cu suficient credit de negocieri, trebuia să fie Maia Sandu”, a spus Costiuc.

„Consider bâlbâiala președintei inacceptabilă pentru destinul nostru, nu poți să ieși de fiecare dată și să spui că nu ai competențe. Andrei nu a avut dreptul să negocieze, voi ce, vă jucați cu noi?”, a mai afirmat acesta.

În această dimineață, CNA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlești, privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor. Drept urmare, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a fost reținut pentru 72 de ore.

Tot astăzi, și fostul primar de Durlești, consilierul municipal Veaceslav Nedelea, a fost reținut în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri.

La data de 28 decembrie 2021, opt persoane au fost supuse perchezițiilor domiciliare de către ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Acestea sunt vizate în dosarele afacerilor dubioase cu terenuri, în care sunt implicați foști funcționari ai Primăriei Durlești, bănuiți că ar fi prejudiciat statul cu circa 6,5 milioane de lei.

Fiica fostului primar de Durlești, Diana Crudu, bănuită că ar fi implicată în afaceri dubioase de înstrăinare a unor terenuri din proprietatea Primăriei Durlești, a fost reținută.

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
20 dec, 2021 16:52
0
482

Lira turcească a atins un nou minim istoric după comentariile lui Erdogan

20 dec, 2021 16:52
0
482

Lira turcească a atins luni un nou minim istoric, trecând pentru prima dată pragul de 20 de lire pentru un euro, după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a promis că va continua politica sa economică de reducere a dobânzilor.

Lira turcească a atins un nou minim istoric după comentariile lui ErdoganFoto: bani.md

Apelurile repetate ale președintelui Turciei, care au stat la baza unei reduceri cu 500 de puncte a dobânzii de politică monetară a Băncii Turciei începând din luna septembrie, au aruncat moneda turcească în cea mai gravă criză din ultimele două decenii, numai în ultimele 30 de zile lira pierzând 35% din valoare, transmite Știri.md cu referire la Agerpres.

Luni, în jurul orei 12:50 GMT, moneda turcească era cotată la 17,7 lire pentru un dolar, după ce anterior a atins un minim istoric de 17,7540 lire pentru un dolar. 

De asemenea, lira turcească a atins un minim istoric în raport cu moneda euro, de 20,0581 lire pentru un euro, pentru ca în jurul orei 15:52 GMT să revină ușor la 19,92 lire pentru un euro.

Duminică, președintele Recep Tayyip Erdogan și-a apărat politica sa economică neconvențională, făcând legătura între dobânzile mici și doctrina islamică referitoare la dobândă. 

"Reducem dobânzile. Nu vă așteptați la altceva din partea mea. În calitate de musulman, ceea ce cer învățăturile islamice, voi continua să fac", a spus Erdogan, referindu-se la preceptele doctrinei islamice privind evitarea dobânzilor mari.

Spre deosebire de teoriile economice clasice, șeful statului susține că nivelul ridicat al dobânzilor favorizează inflația. În consecință, Erdogan presează Banca Centrală a Turciei să reducă dobânda de politică monetară pentru a susține producția și exporturile. 

Respectând dorința președintelui, Banca Centrală a Turciei, care în mod teoretic este o instituție independentă, a coborât dobânda de bază, începând din luna septembrie și până acum, cu un total 500 de puncte de bază, într-o perioadă în care cele mai multe bănci centrale se gândesc sau au adoptat deja majorări de dobândă pentru a ține sub control creșterea inflației.

Cu toate acestea, politica monetară neortodoxă promovată de Erdogan și lipsa de independență a băncii centrale - de la conducerea căreia a demis trei guvernatori din 2019 - nu au făcut decât să tragă în jos lira turcească și să majoreze inflația. În luna noiembrie, rata anuală a inflației a urcat la 21% și anul viitor analiștii se așteaptă să treacă de 30%.

Lira turcească a pierdut mai mult de jumătate din valoare în acest an și este de departe cel mai slab performer din grupul monedelor emergente pentru al treilea an la rând, în primul rând din cauza credibilității monetare reduse.

În încercarea de a opri deprecierea lirei, Banca Turciei a intervenit de cinci ori pe piață în luna decembrie, iar calculele bancherilor arată că instituția a vândut peste șase miliarde de dolari din rezervele sale valutare și așa diminuate.

Apelurile repetate ale președintelui Turciei, care au stat la baza unei reduceri cu 500 de puncte a dobânzii de politică monetară a Băncii Turciei începând din luna septembrie, au aruncat moneda turcească în cea mai gravă criză din ultimele două decenii, numai în ultimele 30 de zile lira pierzând 35% din valoare, transmite Știri.md cu referire la Agerpres.

Luni, în jurul orei 12:50 GMT, moneda turcească era cotată la 17,7 lire pentru un dolar, după ce anterior a atins un minim istoric de 17,7540 lire pentru un dolar. 

De asemenea, lira turcească a atins un minim istoric în raport cu moneda euro, de 20,0581 lire pentru un euro, pentru ca în jurul orei 15:52 GMT să revină ușor la 19,92 lire pentru un euro.

Duminică, președintele Recep Tayyip Erdogan și-a apărat politica sa economică neconvențională, făcând legătura între dobânzile mici și doctrina islamică referitoare la dobândă. 

"Reducem dobânzile. Nu vă așteptați la altceva din partea mea. În calitate de musulman, ceea ce cer învățăturile islamice, voi continua să fac", a spus Erdogan, referindu-se la preceptele doctrinei islamice privind evitarea dobânzilor mari.

Spre deosebire de teoriile economice clasice, șeful statului susține că nivelul ridicat al dobânzilor favorizează inflația. În consecință, Erdogan presează Banca Centrală a Turciei să reducă dobânda de politică monetară pentru a susține producția și exporturile. 

Respectând dorința președintelui, Banca Centrală a Turciei, care în mod teoretic este o instituție independentă, a coborât dobânda de bază, începând din luna septembrie și până acum, cu un total 500 de puncte de bază, într-o perioadă în care cele mai multe bănci centrale se gândesc sau au adoptat deja majorări de dobândă pentru a ține sub control creșterea inflației.

Cu toate acestea, politica monetară neortodoxă promovată de Erdogan și lipsa de independență a băncii centrale - de la conducerea căreia a demis trei guvernatori din 2019 - nu au făcut decât să tragă în jos lira turcească și să majoreze inflația. În luna noiembrie, rata anuală a inflației a urcat la 21% și anul viitor analiștii se așteaptă să treacă de 30%.

Lira turcească a pierdut mai mult de jumătate din valoare în acest an și este de departe cel mai slab performer din grupul monedelor emergente pentru al treilea an la rând, în primul rând din cauza credibilității monetare reduse.

În încercarea de a opri deprecierea lirei, Banca Turciei a intervenit de cinci ori pe piață în luna decembrie, iar calculele bancherilor arată că instituția a vândut peste șase miliarde de dolari din rezervele sale valutare și așa diminuate.

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
16 dec, 2021 14:09
8
686

Maia Sandu: Ambiția noastră este să aducem Moldova în UE într-o bună zi

16 dec, 2021 14:09
8
686

Parteneriatul Estic este pentru Republica Moldova o oportunitate de a-și consolida și aprofunda alegerea europeană.

Maia Sandu: Ambiția noastră este să aducem Moldova în UE într-o bună ziFoto: IPN

„Ambiția noastră este ca, într-o bună zi, să aducem Moldova în UE”, a declarat președintele Maia Sandu la cel de-al șaselea Summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles, transmite Știri.md cu referire la IPN.

Șefa statului a remarcat că Parteneriatul Estic a fost până acum un succes pentru Republica Moldova. Aspirația Moldovei, Ucrainei și Georgiei de a merge mai departe în dialogul cu UE este o reflectare a pregătirii țărilor de a se integra în continuare. Integrarea sectorială va aprofunda cooperarea și va face regiunea mai rezistentă la provocările interne și externe. 

Pașii către integrarea sectorială, cum ar fi reducerea prețurilor de roaming cu UE, liberalizarea accesului la piața transporturilor, aderarea la spațiul unic de plăți în euro, integrarea treptată în piața internă a UE vor avea un impact pozitiv major asupra Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

Maia Sandu a subliniat că Parteneriatul Estic a deschis pentru cetățenii moldoveni granițele, a întărit și a reformat economia țării și a construit rute comerciale. Datorită Parteneriatului Estic, cetățenii moldoveni călătoresc fără viză, tinerii beneficiază de burse UE, iar bunurile din Moldova ajung pe piața Uniunii Europene.

Moldovenii au beneficiat de Parteneriatul Estic chiar și atunci când guvernele Republicii Moldova nu împărtășeau valorile europene. Anul acesta, Moldova a trecut printr-o transformare istorică. 

„Am avut alegeri și, pentru prima dată, oamenii au ales un Guvern cu adevărat proeuropean, care crede în valorile UE și se angajează să realizeze reforme. Cetățenii noștri ne-au dat un mandat puternic de a reforma, a dezvolta și a moderniza Moldova, de a lupta împotriva corupției și a implementa reforma justiției”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a remarcat că așteptările oamenilor sunt mari, iar mizele sunt și mai mari. „Lucrăm din greu la reforme în diferite sectoare, cum ar fi justiția, energia, securitatea, poliția, infrastructura, mediul și atragerea investițiilor, finanțele publice și administrația publică, alături de altele. 

Dorim să construim noi drumuri, școli, spitale, să consolidăm climatul de afaceri, să atragem investiții, să creăm noi locuri de muncă, să scoatem țara din sărăcie și să creștem nivelul de trai. Acțiuni care corespund, de asemenea, obiectivelor politice pe termen lung ale UE”, a precizat șefa statului.

Manifestând susținere pentru Declarația comună a Parteneriatului Estic, ca un angajament de a pune Moldova și regiunea pe drumul redresării, al reformelor și al rezilienței, Maia Sandu a spus că, pe măsură ce ne apropiem de Președinția franceză în Consiliu, ar dori să adauge și reapropierea – „reapropiere prin integrare mai profundă cu UE pentru acei parteneri care sunt interesați, pregătiți și hotărâți să meargă mai departe”. 

„Relația noastră este una pe termen lung și suntem gata să o facem mai puternică și mai apropiată, în beneficiul tuturor”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Summitul Parteneriatului Estic a avut loc la data de 15 decembrie, la Bruxelles.

„Ambiția noastră este ca, într-o bună zi, să aducem Moldova în UE”, a declarat președintele Maia Sandu la cel de-al șaselea Summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles, transmite Știri.md cu referire la IPN.

Șefa statului a remarcat că Parteneriatul Estic a fost până acum un succes pentru Republica Moldova. Aspirația Moldovei, Ucrainei și Georgiei de a merge mai departe în dialogul cu UE este o reflectare a pregătirii țărilor de a se integra în continuare. Integrarea sectorială va aprofunda cooperarea și va face regiunea mai rezistentă la provocările interne și externe. 

Pașii către integrarea sectorială, cum ar fi reducerea prețurilor de roaming cu UE, liberalizarea accesului la piața transporturilor, aderarea la spațiul unic de plăți în euro, integrarea treptată în piața internă a UE vor avea un impact pozitiv major asupra Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

Maia Sandu a subliniat că Parteneriatul Estic a deschis pentru cetățenii moldoveni granițele, a întărit și a reformat economia țării și a construit rute comerciale. Datorită Parteneriatului Estic, cetățenii moldoveni călătoresc fără viză, tinerii beneficiază de burse UE, iar bunurile din Moldova ajung pe piața Uniunii Europene.

Moldovenii au beneficiat de Parteneriatul Estic chiar și atunci când guvernele Republicii Moldova nu împărtășeau valorile europene. Anul acesta, Moldova a trecut printr-o transformare istorică. 

„Am avut alegeri și, pentru prima dată, oamenii au ales un Guvern cu adevărat proeuropean, care crede în valorile UE și se angajează să realizeze reforme. Cetățenii noștri ne-au dat un mandat puternic de a reforma, a dezvolta și a moderniza Moldova, de a lupta împotriva corupției și a implementa reforma justiției”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a remarcat că așteptările oamenilor sunt mari, iar mizele sunt și mai mari. „Lucrăm din greu la reforme în diferite sectoare, cum ar fi justiția, energia, securitatea, poliția, infrastructura, mediul și atragerea investițiilor, finanțele publice și administrația publică, alături de altele. 

Dorim să construim noi drumuri, școli, spitale, să consolidăm climatul de afaceri, să atragem investiții, să creăm noi locuri de muncă, să scoatem țara din sărăcie și să creștem nivelul de trai. Acțiuni care corespund, de asemenea, obiectivelor politice pe termen lung ale UE”, a precizat șefa statului.

Manifestând susținere pentru Declarația comună a Parteneriatului Estic, ca un angajament de a pune Moldova și regiunea pe drumul redresării, al reformelor și al rezilienței, Maia Sandu a spus că, pe măsură ce ne apropiem de Președinția franceză în Consiliu, ar dori să adauge și reapropierea – „reapropiere prin integrare mai profundă cu UE pentru acei parteneri care sunt interesați, pregătiți și hotărâți să meargă mai departe”. 

„Relația noastră este una pe termen lung și suntem gata să o facem mai puternică și mai apropiată, în beneficiul tuturor”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Summitul Parteneriatului Estic a avut loc la data de 15 decembrie, la Bruxelles.

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
14 dec, 2021 20:41
29
4 731

Primele declarații ale Nataliei Ursachi, după eliberarea din penitenciar

14 dec, 2021 20:41
29
4 731

Natalia Ursachi, mama a cinci copii, condamnată la șase ani de închisoare pentru escrocherie, a fost graţiată astăzi de către preşedintele Maia Sandu.

Primele declarații ale Nataliei Ursachi, după eliberarea din penitenciarColaj: știri.md

În după-amiaza zilei, Natalia Ursachi a fost eliberată din Penitenciarul nr. 7 - Rusca. Într-un interviu exclusiv pentru Jurnal TV, femeia a declarat că pleacă fără ezitare acasă, la Drochia, unde o așteaptă copiii, transmite Știri.md.

După un an și șase luni de detenție, Natalia Ursachi a lăsat în urmă poarta închisorii. Emoționată până peste măsură, femeia ne-a spus că nu-i vine să creadă că este, într-adevăr, liberă.

Natalia Ursachi: „Eu nici nu știam cum să mă comport și am început să plâng. Repede am anunțat-o pe mama, iar ea, la rândul ei, la fel a început să plângă și mi-a zis că se pornește spre mine. Eu am aflat acum, dar ea știa mai devreme."

Detenția i-a părut o veșnicie. A plâns și ea, în pușcărie, și rudele, acasă.

Natalia Ursachi: „Este o situație pe care nici nu pot să o comentez. Cel mai dureros este că nu am suferit numai eu, dar au suferit copiii, părinții, sora și rudele apropiate. Asta te omoară cel mai mult. Nu-i atât de ușor să treci prin anii de pușcărie, nu este atât de simplu."

La ieșirea din închisoare, femeia era măcinată de două sentimente: dorul de cei cinci copii și o frică de reacția lor.

Natalia Ursachi: „Au suferit foarte mult și permanent întrebau unde este mama. Când vorbeam îmi spuneau că nu am obraz, întrebau când vin acasă. Îmi ziceau că mama Milanei a venit la sărbători, dar tu nu ai venit. Nu mai puteam vorbi și erau momente când plângeam nopți întregi. Pentru ei a fost un șoc. Copilul de două luni mi l-au luat de la sân și nu a mâncat patru zile."

Timp de un an și jumătate, copiii nu au știu unde se află mama lor.

Natalia Ursachi: „Ei nu știu că m-am aflat aici. - Dar ce cunosc? - Că am plecat peste hotare. Nu știu nimic despre penitenciar și nici nu am vrut să știe, pentru că băiatul este mare și deja înțelege despre poliție și toate chestiile astea. Am vrut ca să nu le fie frică."

Natalia Ursachi crede că tot ce i s-a întâmplat este o nedreptate. Avocatul Iulian Rusanovschi ne-a declarat că va ataca Republica Moldova la CEDO.

Iulian Rusanovschi, avocat: „Ea putea să plece demult acasă, pentru că are acasă trei copii sub vârsta de opt ani, iar articolul ei se încadrează perfect la prevederile art. 96 Cod de Procedură Penală, care permit suspendarea executării pedepsei până ce copiii ating vârsta de opt ani. Hânceștiul și Chișinăul au spus că nu poate fi suspendată. 

Din momentul în care au respins suspendarea și până în momentul în care a fost eliberată, ea a stat ilegal în detenție, iar pe acest capăt de cerere vom ataca la CEDO ca Republica Moldova să fie atacată."

Natalia Ursachi a ajuns la închisoare după ce a împrumutat 2.500 de euro și a luat un automobil BMW 320 pentru care nu a plătit și nici nu a returnat bunul mobil. 

În februarie 2020, Curtea de Apel Bălți a condamnat-o la șase ani pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și a obligat-o să restituie suma de 11.200 de euro, dedusă din valoarea mașinii – 8.700 de euro – și datoria de 2.500 de euro.

Citește și: Președintele Maia Sandu a grațiat-o pe mama cu 5 copii: Decretul semnat

În după-amiaza zilei, Natalia Ursachi a fost eliberată din Penitenciarul nr. 7 - Rusca. Într-un interviu exclusiv pentru Jurnal TV, femeia a declarat că pleacă fără ezitare acasă, la Drochia, unde o așteaptă copiii, transmite Știri.md.

După un an și șase luni de detenție, Natalia Ursachi a lăsat în urmă poarta închisorii. Emoționată până peste măsură, femeia ne-a spus că nu-i vine să creadă că este, într-adevăr, liberă.

Natalia Ursachi: „Eu nici nu știam cum să mă comport și am început să plâng. Repede am anunțat-o pe mama, iar ea, la rândul ei, la fel a început să plângă și mi-a zis că se pornește spre mine. Eu am aflat acum, dar ea știa mai devreme."

Detenția i-a părut o veșnicie. A plâns și ea, în pușcărie, și rudele, acasă.

Natalia Ursachi: „Este o situație pe care nici nu pot să o comentez. Cel mai dureros este că nu am suferit numai eu, dar au suferit copiii, părinții, sora și rudele apropiate. Asta te omoară cel mai mult. Nu-i atât de ușor să treci prin anii de pușcărie, nu este atât de simplu."

La ieșirea din închisoare, femeia era măcinată de două sentimente: dorul de cei cinci copii și o frică de reacția lor.

Natalia Ursachi: „Au suferit foarte mult și permanent întrebau unde este mama. Când vorbeam îmi spuneau că nu am obraz, întrebau când vin acasă. Îmi ziceau că mama Milanei a venit la sărbători, dar tu nu ai venit. Nu mai puteam vorbi și erau momente când plângeam nopți întregi. Pentru ei a fost un șoc. Copilul de două luni mi l-au luat de la sân și nu a mâncat patru zile."

Timp de un an și jumătate, copiii nu au știu unde se află mama lor.

Natalia Ursachi: „Ei nu știu că m-am aflat aici. - Dar ce cunosc? - Că am plecat peste hotare. Nu știu nimic despre penitenciar și nici nu am vrut să știe, pentru că băiatul este mare și deja înțelege despre poliție și toate chestiile astea. Am vrut ca să nu le fie frică."

Natalia Ursachi crede că tot ce i s-a întâmplat este o nedreptate. Avocatul Iulian Rusanovschi ne-a declarat că va ataca Republica Moldova la CEDO.

Iulian Rusanovschi, avocat: „Ea putea să plece demult acasă, pentru că are acasă trei copii sub vârsta de opt ani, iar articolul ei se încadrează perfect la prevederile art. 96 Cod de Procedură Penală, care permit suspendarea executării pedepsei până ce copiii ating vârsta de opt ani. Hânceștiul și Chișinăul au spus că nu poate fi suspendată. 

Din momentul în care au respins suspendarea și până în momentul în care a fost eliberată, ea a stat ilegal în detenție, iar pe acest capăt de cerere vom ataca la CEDO ca Republica Moldova să fie atacată."

Natalia Ursachi a ajuns la închisoare după ce a împrumutat 2.500 de euro și a luat un automobil BMW 320 pentru care nu a plătit și nici nu a returnat bunul mobil. 

În februarie 2020, Curtea de Apel Bălți a condamnat-o la șase ani pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari și a obligat-o să restituie suma de 11.200 de euro, dedusă din valoarea mașinii – 8.700 de euro – și datoria de 2.500 de euro.

Citește și: Președintele Maia Sandu a grațiat-o pe mama cu 5 copii: Decretul semnat

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
9 dec, 2021 14:20
9
3 345

Primele declarații ale lui Moloșag, după ce Parlamentul i-a aprobat demisia

9 dec, 2021 14:20
9
3 345

Natalia Moloșag, demisă din funcția de Avocat al Poporului cu votul a 82 de deputați din Parlament, susține că nu a fost informată despre faptul că cererea privind retragerea sa din funcție urma să fie examinată în cadrul ședinței de astăzi a Legislativului.

Primele declarații ale lui Moloșag, după ce Parlamentul i-a aprobat demisiaFoto: tv8.md

Aceasta spune că a înștiințat oficial Parlamentul privind anularea cererii sale de demisie dimineața, la ora 09:30, cu o oră și jumătate înainte de începutul ședinței, transmite Știri.md cu referire la Tv8.md.

Totuși, fosta Avocată a Poporului dă asigurări că se va conforma deciziei deputaților.

„Asta e decizia Parlamentului, din moment ce a adoptat-o, rămâne doar să ne supunem deciziei”, a declarat Natalia Moloșag pentru TV8.

Moloșag a mai spus că urmează să ia o decizie cu privire la ce va face mai departe.

„Eu am nevoie de timp să mă gândesc ce voi întreprinde. Rămâne să mă gândesc ce și cum voi face. Probabil. voi lua o pauză, pentru a fi alături de cei dragi”, a menționat fostul Ombudsman.

„Îmi pare rău că. atunci când mi s-a încredințat mandatul, în 23 septembrie, eu am simțit susținerea Parlamentului în ceea ce mi-am propus. Azi, dacă s-a luat această decizie, fără a fi luat în considerare că eu mi-am expus retragerea acestei cereri, asta e”, a adăugat Natalia Moloșag.

Reamintim că Natalia Moloșag și-a anunțat, la data de 2 decembrie, demisia din funcția de Avocat al Poporului.

Asta după ce Natalia Moloșag, Avocata Poporului, a fost surprinsă de mai multe ori în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism, în anul 2017, la 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

După informațiile apărute, ONG-urile au cerut explicații în regim de urgență.

Natalia Moloșag a fost numită în funcția de Avocat al Poporului în cadrul ședinței Parlamentului din 23 septembrie, pentru un termen de 7 ani.

Candidatura acesteia a fost votată de 57 de deputați PAS. Contracandidatul acesteia, Andrei Brighidin, a acumulat un singur vot, din partea BCS.

Aceasta spune că a înștiințat oficial Parlamentul privind anularea cererii sale de demisie dimineața, la ora 09:30, cu o oră și jumătate înainte de începutul ședinței, transmite Știri.md cu referire la Tv8.md.

Totuși, fosta Avocată a Poporului dă asigurări că se va conforma deciziei deputaților.

„Asta e decizia Parlamentului, din moment ce a adoptat-o, rămâne doar să ne supunem deciziei”, a declarat Natalia Moloșag pentru TV8.

Moloșag a mai spus că urmează să ia o decizie cu privire la ce va face mai departe.

„Eu am nevoie de timp să mă gândesc ce voi întreprinde. Rămâne să mă gândesc ce și cum voi face. Probabil. voi lua o pauză, pentru a fi alături de cei dragi”, a menționat fostul Ombudsman.

„Îmi pare rău că. atunci când mi s-a încredințat mandatul, în 23 septembrie, eu am simțit susținerea Parlamentului în ceea ce mi-am propus. Azi, dacă s-a luat această decizie, fără a fi luat în considerare că eu mi-am expus retragerea acestei cereri, asta e”, a adăugat Natalia Moloșag.

Reamintim că Natalia Moloșag și-a anunțat, la data de 2 decembrie, demisia din funcția de Avocat al Poporului.

Asta după ce Natalia Moloșag, Avocata Poporului, a fost surprinsă de mai multe ori în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism, în anul 2017, la 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

După informațiile apărute, ONG-urile au cerut explicații în regim de urgență.

Natalia Moloșag a fost numită în funcția de Avocat al Poporului în cadrul ședinței Parlamentului din 23 septembrie, pentru un termen de 7 ani.

Candidatura acesteia a fost votată de 57 de deputați PAS. Contracandidatul acesteia, Andrei Brighidin, a acumulat un singur vot, din partea BCS.

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
23 noi, 2021 08:36
10
2 809

Declarația judecătoarei pe care Dumitru Robu o vrea anchetată penal

23 noi, 2021 08:36
10
2 809

De câteva săptămâni judecătorii din Republica Moldova stau ca pe ace. Se întâmplă după ce, de la o ședință la alta a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general interimar, Dumitru Robu, cere acordul organului privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința acestora.

Declarația judecătoarei pe care Dumitru Robu o vrea anchetată penalFoto: realitatea.md

Astfel, după ce Robu a primit acordul CSM pentru doi judecători, în aer atârnă cazul celui de al treilea judecător, mai exact judecătoare – Olesea Țurcan. Magistrata, care se află în concediu de maternitate, activează în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîşcani, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md.

Cererea privind cercetarea penală a fost înaintată de către procurorul general interimar în dimineața zilei de marți, 16 noiembrie. Membrii CSM însă au redirecționat sesizarea către Inspecția Judiciară pentru emiterea unei note informative, urmând să se expună pe subiect la următoarea ședință, adică azi, 23 noiembrie 2021.

Deși în cazul ședinței publice procurorul general interimar nu a divulgat numele judecătoarei, în presă s-au scurs informații precum că ar fi vorba e Olesea Țurcan, care în cele din urmă s-a autosesizat, făcând următoarele precizări:

"În contextul demersului înaintat la CSM de către procurorul general interimar cu privire la percheziționarea, reținerea și arestarea unui judecător, în spațiul public au apărut unele informații care asigură opinia publică că în privința mea au fost constatate abateri disciplinare. Având în vedere conținutul informațiilor distribuite de presă, prin prezenta fac un apel către toate instituțiile mass-media să asigure distincția clară între fapte și opinii, să informeze cu privire la un fapt corect prin verificarea informației într-un mod imparțial și cu diminuarea pregnanței factorului politic. 

Or, informațiile care se vehiculează în spațiul public vin în contradicție evidentă cu faptele reale și sunt de natură să arunce îndoieli legitime asupra corectitudinii scopului urmărit și poate crea aparență unei politizării asumate în privința magistratului", a precizat Olesea Țurcan într-o notă informativă exclusivă pentru Realitatea.md.

Cu referire la faptul că CSM a expediat sesizarea către Inspecția Judiciară pentru emiterea unei note informative, Olesea Țurcan afirmă că organul în cauză nu are dreptul de a efectua astfel de acțiuni, iar unicul colegiu care îi poate verifica acțiunile este Colegiul Disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, magistrata anunță că acțiunile sale au fost anterior investigate de către un inspector judecător, concluziile acestuia fiind respinse, iar procedura disciplinară încetată.

"În primul rând, Inspecția Judiciară nu este organul abilitat prin lege să constate abateri disciplinare în privința magistraților, iar singura autoritate din cadrul CSM cu competența de a examina cauzele este Colegiul Disciplinar. În acest sens, Colegiul Disciplinar a examinat raportul întocmit de inspectorul judecător doamna Diana Ioniță și a emis hotărârea numărul 12/6 din 28 mai 2021 prin care concluziile inspecției judiciare au fost declarate contradictorii, neargumentate și neîntemeiate, motiv pentru care procedura disciplinară a fost încetată", a adăugat Olesea Țurcan.

Tot în acest context, Țurcan susține că un dosar privind acțiunile sale a ajuns și pe masa Procuraturii Generale. Soarta acestuia ar fi aceiași ca și în procesele menționate mai sus.

"În altă ordine de idei, prin răspunsul 22-299/20-1160 din 04.12.2020, Procuratura Republicii Moldova a examinat deja solicitarea de a verifica legalitatea acțiunilor judecătorului Țurcan Olesea cu încadrarea acestora în baza articolului 307 din Codul Penal fiind refuzată primirea din lipsă temeiul rezonabilă privind comiterea infracțiunii respective", se arată în informațiile furnizate de către Olesea Țurcan redacției Realitatea.md.

Cât despre ilegalitatea deciziei adoptate, prin care au fost suspendate actele CNPF emise în perioada 2016-2017 și pentru care ar urma să fie anchetată, Olesea Țurcan face trimitere la faptul că Parlamentul a demis întreaga componență a CNPF.

"În continuare se vehiculează informații care afectează în mod public ideea nelegalității încheierii prin care au fost suspendate actele CNPF emise în perioada anului 2016-2017. Este imperios faptul că la data de 09.09.2021, potrivit hotărârii Parlamentului Republicii Moldova numărul 106/2021, membrii Consiliul de administrare au fost demiși în corpore fiind constatat că, pe perioada anilor 2016-2020 instituția a dat dovadă de o exercitare a atribuțiilor inadecvată, insuficientă și tardivă, care au generat mai multe efecte nefaste pe piața financiară nebancară și a rezultat în degradare a acesteia", semnează în încheiere Olesea Țurcan.


Olesea Țurcan a ajuns în atenția presei, după ce, anul trecut, a emis o decizie judecătorească, prin care a fost instituită administrarea specială provizorie, compania de audit „Confidential-Audit” SRL fiind desemnată în calitate de organ executiv unipersonal al „Moldasig” SA, respectiv cu înlăturarea organelor de conducere statutare ale societății de asigurări în cauză, scriu colegii de la zdg.

Deja la începutul anului curent, Inspecția Judiciară din cadrul CSM a constatat că judecătoarea Olesea Țurcan ar fi comis abateri disciplinare în dosarul companiei de asigurări Moldasig. Vara, CNPF anunța că pachetul majoritar de acțiuni al „Moldasig” SA a revenit în gestiunea statului, după ce Curtea de Apel Chișinău a dat câștig de cauză Comisiei împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, potrivit căreia, atribuțiile organelor de conducere și pachetul majoritar (75 la sută) al „Moldasig” SA – gestionate de către stat (în persoana CNPF) – au fost transmise în administrare specială provizorie unor companii private.

Este de menționat că, potrivit datelor din baze deschise, Olesea Țurcan activează în sistemul judecătoresc din 2015. CSM a propus-o președintelui Republicii Moldova în funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Rîşcani, pe un termen de 5 ani. În luna martie 2021, Olesea Țurcan a fost suspendată pentru perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, mai exact până la 15 ianuarie 2024, inclusiv.

Astfel, după ce Robu a primit acordul CSM pentru doi judecători, în aer atârnă cazul celui de al treilea judecător, mai exact judecătoare – Olesea Țurcan. Magistrata, care se află în concediu de maternitate, activează în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîşcani, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md.

Cererea privind cercetarea penală a fost înaintată de către procurorul general interimar în dimineața zilei de marți, 16 noiembrie. Membrii CSM însă au redirecționat sesizarea către Inspecția Judiciară pentru emiterea unei note informative, urmând să se expună pe subiect la următoarea ședință, adică azi, 23 noiembrie 2021.

Deși în cazul ședinței publice procurorul general interimar nu a divulgat numele judecătoarei, în presă s-au scurs informații precum că ar fi vorba e Olesea Țurcan, care în cele din urmă s-a autosesizat, făcând următoarele precizări:

"În contextul demersului înaintat la CSM de către procurorul general interimar cu privire la percheziționarea, reținerea și arestarea unui judecător, în spațiul public au apărut unele informații care asigură opinia publică că în privința mea au fost constatate abateri disciplinare. Având în vedere conținutul informațiilor distribuite de presă, prin prezenta fac un apel către toate instituțiile mass-media să asigure distincția clară între fapte și opinii, să informeze cu privire la un fapt corect prin verificarea informației într-un mod imparțial și cu diminuarea pregnanței factorului politic. 

Or, informațiile care se vehiculează în spațiul public vin în contradicție evidentă cu faptele reale și sunt de natură să arunce îndoieli legitime asupra corectitudinii scopului urmărit și poate crea aparență unei politizării asumate în privința magistratului", a precizat Olesea Țurcan într-o notă informativă exclusivă pentru Realitatea.md.

Cu referire la faptul că CSM a expediat sesizarea către Inspecția Judiciară pentru emiterea unei note informative, Olesea Țurcan afirmă că organul în cauză nu are dreptul de a efectua astfel de acțiuni, iar unicul colegiu care îi poate verifica acțiunile este Colegiul Disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, magistrata anunță că acțiunile sale au fost anterior investigate de către un inspector judecător, concluziile acestuia fiind respinse, iar procedura disciplinară încetată.

"În primul rând, Inspecția Judiciară nu este organul abilitat prin lege să constate abateri disciplinare în privința magistraților, iar singura autoritate din cadrul CSM cu competența de a examina cauzele este Colegiul Disciplinar. În acest sens, Colegiul Disciplinar a examinat raportul întocmit de inspectorul judecător doamna Diana Ioniță și a emis hotărârea numărul 12/6 din 28 mai 2021 prin care concluziile inspecției judiciare au fost declarate contradictorii, neargumentate și neîntemeiate, motiv pentru care procedura disciplinară a fost încetată", a adăugat Olesea Țurcan.

Tot în acest context, Țurcan susține că un dosar privind acțiunile sale a ajuns și pe masa Procuraturii Generale. Soarta acestuia ar fi aceiași ca și în procesele menționate mai sus.

"În altă ordine de idei, prin răspunsul 22-299/20-1160 din 04.12.2020, Procuratura Republicii Moldova a examinat deja solicitarea de a verifica legalitatea acțiunilor judecătorului Țurcan Olesea cu încadrarea acestora în baza articolului 307 din Codul Penal fiind refuzată primirea din lipsă temeiul rezonabilă privind comiterea infracțiunii respective", se arată în informațiile furnizate de către Olesea Țurcan redacției Realitatea.md.

Cât despre ilegalitatea deciziei adoptate, prin care au fost suspendate actele CNPF emise în perioada 2016-2017 și pentru care ar urma să fie anchetată, Olesea Țurcan face trimitere la faptul că Parlamentul a demis întreaga componență a CNPF.

"În continuare se vehiculează informații care afectează în mod public ideea nelegalității încheierii prin care au fost suspendate actele CNPF emise în perioada anului 2016-2017. Este imperios faptul că la data de 09.09.2021, potrivit hotărârii Parlamentului Republicii Moldova numărul 106/2021, membrii Consiliul de administrare au fost demiși în corpore fiind constatat că, pe perioada anilor 2016-2020 instituția a dat dovadă de o exercitare a atribuțiilor inadecvată, insuficientă și tardivă, care au generat mai multe efecte nefaste pe piața financiară nebancară și a rezultat în degradare a acesteia", semnează în încheiere Olesea Țurcan.


Olesea Țurcan a ajuns în atenția presei, după ce, anul trecut, a emis o decizie judecătorească, prin care a fost instituită administrarea specială provizorie, compania de audit „Confidential-Audit” SRL fiind desemnată în calitate de organ executiv unipersonal al „Moldasig” SA, respectiv cu înlăturarea organelor de conducere statutare ale societății de asigurări în cauză, scriu colegii de la zdg.

Deja la începutul anului curent, Inspecția Judiciară din cadrul CSM a constatat că judecătoarea Olesea Țurcan ar fi comis abateri disciplinare în dosarul companiei de asigurări Moldasig. Vara, CNPF anunța că pachetul majoritar de acțiuni al „Moldasig” SA a revenit în gestiunea statului, după ce Curtea de Apel Chișinău a dat câștig de cauză Comisiei împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, potrivit căreia, atribuțiile organelor de conducere și pachetul majoritar (75 la sută) al „Moldasig” SA – gestionate de către stat (în persoana CNPF) – au fost transmise în administrare specială provizorie unor companii private.

Este de menționat că, potrivit datelor din baze deschise, Olesea Țurcan activează în sistemul judecătoresc din 2015. CSM a propus-o președintelui Republicii Moldova în funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Rîşcani, pe un termen de 5 ani. În luna martie 2021, Olesea Țurcan a fost suspendată pentru perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, mai exact până la 15 ianuarie 2024, inclusiv.

Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...