268
0
ASP: Cetăţenia R. Moldova, tot mai atractivă pentru cei din stânga Nistrului
268
0

Începând cu anul 2014, Agenția Servicii Publice afirmă că atestă o creștere considerabilă a numărului de persoane, în special a celor care locuiesc în stânga Nistrului și municipiul Bender care au solicitat acte de identitate naționale.

Foto: Știri.md

Acest fapt se datorează atât liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în statele spaţiului comunitar, precum şi optimizării proceselor de prestare a serviciilor publice în materie de cetățenie și de eliberare a actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova, transmite Știri.md. 

Datele statistice din ultimii ani denotă că dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere este cea mai solicitată procedură.

Potrivit ASP, începând cu 19 aprilie 2018, persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Moldovei, indiferent dacă dețin cetățenia altui stat și dacă domiciliază în țară sau în străinătate pot dobândi cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere în mod simplificat.

Până în prezent, 10.060 de persoane au beneficiat de procedura simplificată de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, dintre care 7.575 (circa 72%) – sunt locuitori din  stânga Nistrului şi municipiul Bender, care deja au obţinut acte de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova. Până la simplificarea procedurii circa 300 de persoane domiciliate în localitățile din stânga Nistrului şi municipiul Bender anual erau recunoscute cetăţeni ai Republicii Moldova.

Astfel, persoanele din categoria menționată supra sunt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova din momentul depunerii cererii în acest sens, care conţine consimţământul solicitantului. Doritorii din țară se pot adresa la orice serviciu eliberare a actelor de identitate sau centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice. 

Cei aflați peste hotare pot depune cererile la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. La înregistrarea cererii, solicitanții prezintă actul de identitate aflat în posesie și documentele de stare civilă. Solicitanții care nu posedă acte de identitate se identifică conform procedurii stabilite de cadrul normativ.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter