Comunicați țării o știre importantă!×
Reacția Annei Odobescu după o săptămână de la semifinala Eurovision 2019
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
1
23 Mai. 10:2350
Reacția Annei Odobescu după o săptămână de la semifinala Eurovision 2019

După aproape o săptămână de la semifinala concursului internațional de muzică Eurovision Song Contest 2019, reprezentanta Republicii Moldova, Ana Odobescu, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare prin care a mulțumit echipei sale pentru susținerea de care a dat dovadă pe toată durata competiției.

 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
1
50
1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
212

Asociația Copyright cere demisia Directorului General al AGEPI

La data de 12 martie 2019 a avut loc ședința Adunării Generale a membrilor Asociației Naționale «COPYRIGHT», în cadrul căreia și-au expus peste 120 de titulari de drepturi – autori și interpreți din Republica Moldova.

În cadrul ședinței Adunării Generale a fost prezentată o informație succintă despre activitatea desfășurată de AN «COPYRIGHT» pe parcursul anului 2018, au fost aprobate dările de seamă ale Consiliului şi ale Cenzorului AN «COPYRIGHT», definitivate și aprobate strategia și direcțiile de activitate ale AN «COPYRIGHT» pentru anul 2019.

De asemenea, în cadrul Adunării Generale au fost discutate problemele din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, și identificate soluții pentru o mai bună funcționare a sistemului național de gestiune colectivă a acestor drepturi.

Unul dintre subiectele incluse în ordinea de zi a vizat faptele contradictorii, îndreptate împotriva drepturilor și intereselor autorilor și interpreților din Republica Moldova și nu numai, inclusiv lezarea drepturilor constituționale ale titularilor de drepturi de autor și conexe, întreprinse de către Directorul General al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Lilia Bolocan.

În mod special, Adunarea Generală s-a referit la acțiunile ilegale și incompatibile cu funcția ocupată de către dna Bolocan și cu responsabilitățile funcționale deținute în virtutea funcției:

 1. promovarea unui proiect de lege anticonstituțional, esența căruia lezează drepturile autorilor și interpreților, fapt constatat și confirmat de către organizațiile internaționale de profil, poziția oficială a cărora a fost prezentată Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova;
 2. favorizarea unor companii în detrimentul drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe (acțiune soldată cu pornirea investigației penale de către Centrul Național Anticorupție, reieșind din caracterul penal al acesteia);
 3. Pricinuirea daunelor materiale comunității autorilor și interpreților, prin neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prevăzute de lege, și anume prin tergiversarea emiterii deciziei de desemnare a unei organizații de gestiune colective care să reprezinte interesele unor categorii de titulari de drepturi.
   

În concluzie, Adunarea Generală a membrilor AN «COPYRIGHT» a decis, în mod unanim, să solicite Guvernului și conducerii Republicii Moldova eliberarea Liliei Bolocan din funcția de Director General al AGEPI și numirea în această funcție a unui demnitar care va desfășura o activitate conform legislației Republicii Moldova, în interesul titularilor de drepturi de autor și conexe, îndreptată spre promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, nemijlocit a dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Asociația Obștească Asociația Națională «COPYRIGHT» este Organizație de Gestiune Colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe care a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 21.09.2004. Conform statutului, AN «COPYRIGHT» are ca activitate principală gestiunea pe principii colective a  drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe.

AN «COPYRIGHT» este membru al  CISAC (Confederația Internațională a Societăților Autorilor și Compozitorilor).

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Ați găsit greșeală?
Vă rugăm să ne anunțați!×