349
1
ANI: Un director de școală riscă să-și piardă locul de muncă
349
1

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Ivan Terzi, director al Școlii de Arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă, a încălcat regimul juridic al conflictului de interese.

Potrivit cercetării ANI, Ivan Terzi a luat mai multe decizii în privința soției, angajată în instituția pe care el o conduce, transmite Știri.md.

Timp de aproximativ un an, între 10.08.2016 și 28.10.2017, dl Terzi a semnat 5 ordine de acordare a premiilor anuale, concediilor și a ajutoarelor materiale soției - profesoară în aceeași școală.

Astfel, directorul s-a aflat în situații de conflict de interese de fiecare dată când deciziile sale au influențat exercitarea imparţială şi obiectivă a atribuțiilor funcției. 

Or, prin acțiunile sale Terzi a contribuit la obținerea de către soție a unor avantaje și foloase materiale de suplinire a bugetului familiei. 

Prin urmare, subiectul controlului nu a respectat prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. 

Terzi nu a informat organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a fost în situația de a lua o decizie în privința soției. 

De asemenea, acesta nu s-a abținut de la semnarea actelor administrative și, respectiv, nu a soluționat conflictele de interese, rezultate din relația cu persoana apropiată. 

După rămânerea definitivă a actului de constatare în privința dlui Terzi, care este pasibil de contestare în instanța de contecios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita încetarea raporturilor sale de muncă, cu aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani. 

În cadrul controlului, directorul Școlii de Arte a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter