Comunicați țării o știre importantă!×
1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1
383

Admitere 2018: Tot ce trebuie să știi dacă vrei să fii student la Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova (USM) a fost fondată la 1 octombrie 1946, în scurt timp a devenit lider recunoscut al sistemului naţional de învăţământ superior din ţară.

Admitere 2018: Tot ce trebuie să știi dacă vrei să fii student la USM

Astăzi Universitatea de Stat din Moldova înregistrează peste 100 de mii de absolvenţi ai diverselor facultăţi şi specialităţi, transmite Știri.md cu referire la diez.md.

La etapa actuală, USM dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, care asigură toate domeniile de activitate universitară, incluzând 11 blocuri de studii, 16 cămine, 6 centre de cercetare ştiinţifică cu 26 laboratoare, Biblioteca Centrală USM, Centrul de Tehnologii Informaţionale, Centrul editorial, 12 centre culturale şi lingvistice, Casa de cultură, Palatul Sporturilor, 4 săli sportive, 3 cantine studenţeşti, 6 baze de practică, 3 baze de odihnă.

Ofertă educațională

Facultatea de Biologie și Pedologie

Dacă vrei să devii profesionist în domeniul ştiinţelor naturale, să ştii totul despre componentele mediul ce ne înconjoară: plante, animale, sol, precum şi toate tainele  corpului uman, vin-o la Facultatea de Biologie şi Pedologie.

Specialități:

• Biologie (Științe ale educației)
• Biologie
• Biologie moleculară
• Ecologie
• Geografie (Științe ale educației)
• Geografie
• Geologie
• Științele solului
• Silvicultură și grădini publice

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică

Îţi place să experimentezi şi să vezi lumea din perspectiva formulelor chimice? Atunci vin-o în lumea în care chimia deschide noi oportunităţi ale cunoaşterii. Ea oferă nu doar parfum, culoare, sau gust, chimia le creează de fapt. Tu poţi fi norocosul care are şansa de a cunoaşte această lume.

Specialități:

• Chimie (Științe ale educației)
• Chimie
• Chimie biofarmaceutică
• Tehnologia chimică industrială
• Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Facultatea de Drept

Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care stabilesc cadrul juridic de organizare a societăţii, anume aceste principii stau la baza programelor de studii de la Facultatea de Drept. Activitatea de predare-învăţare este orientată spre formarea abilităţilor de a înţelege şi de a interpreta corect un act normativ, pe baza jurisprudenţei interne şi internaţionale.

Specialități:

• Drept (instruire în română, rusă, franceză, engleză)

Facultatea de Fizică și Inginerie

Eşti interesat de lumea în care fenomenele naturii au o explicaţie ştiinţifică? Facultatea de Fizică şi Inginerie te ajută să înţelegi şi să descoperi tainele Universului. Facultatea îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu cele mai înalte standarde educaţionale.

Specialități:

• Fizica (Științe ale educației)

• Fizica

• Hidrologie şi meteorologie

• Calculatoare şi rețele

• Tehnologia informaţiei

• Ingineria și managementul calității

• Automatică și informatică

• Inginerie biomedicala

• Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Facultatea de Istorie și Filosofie

Facultatea are menirea de a pregăti specialişti de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui ulterior la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane în societate şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii.

Specialități:

• Istorie (Științe ale educației)

• Istorie

• Antropologie

• Arheologie

• Filozofie

• Istorie si Geografie (Științe ale educației)

• Istorie si limba engleza (Științe ale educației)

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă o gamă variată de combinaţii posibile de studiere a limbilor străine. Aici sunt instruiţi specialişti de performanţă în domeniul limbilor moderne, cercetători, profesori, traducători, interpreţi, mediatori interculturali, prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

Specialități:

• Traducere și interpretare.: Limba engleză și franceză
• Traducere și interpretare: Limba engleză și germană
• Traducere și interpretare: Limba engleză și italiana
• Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză
• Limba engleză și franceză (Științe ale educației)
• Limba germană și engleză (Științe ale educației)
• Limba franceză și engleză (Științe ale educației)
• Limba italiană și engleză
• Limba spaniolă și engleză

Facultatea de Litere

Dacă vrei să vorbeşti corect sau dacă vrei să cunoşti viaţa şi opera marilor scriitori, vino la Facultatea de Litere. Doar aici profesorii cu o bogată experienţă didactică şi ştiinţifică, precum şi biblioteca cu un fond de carte impresionant, te vor face să descoperi frumuseţea limbii materne.

Specialități:

• Limba și literatura română
• Limba și literatura română și limba engleză
• Limba și literatura română și limba franceză
• Limba și literatura rusă și limba engleză

Facultatea de Matematică și Informatică

Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru demararea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere profesionale în domeniile matematicii sau informaticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi Informatică.

Specialități:

• Informatica (Științe ale educației)

• Matematica şi Informatica (Ştiinţe ale Educaţiei)

• Informatica

• Informatica aplicată

• Managementul informaţiei

• Matematica

• Matematici aplicate

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Îți dorești să-i înțelegi mai bine pe cei din jur și să îi ajuți cu un sfat? Sau poate îți dorești să contribui la instruirea generațiilor viitoare? Doar aici  şi doar acum îţi poţi  îndeplini visul. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul învăţământului superior european bazat pe valori democratice având drept scop formarea viitorilor specialişti de înaltă calificare în domeniul educaţie şi psihologiei.

Specialități:

• Psihopedagogie
• Pedagogie în învățământul primar
• Educație civică
• Psihologie
• Sociologie
• Asistență socială

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative fiind prima ,,construcţie instituţională” de profil politologic a devenit, ipso facto, cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova care asigură pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.

Specialități:

• Politologie

• Relaţii internaţionale

• Administraţie publică

Facultatea de Științe Economice

Dacă vrei să te pătrunzi de tainele teoriilor economice ce ți-ar asigura un trai decent, dacă dorești să inițiezi o proprie afacere, să participi în elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiilor autohtone, dacă dorești să fii un economist excelent înarmat cu un arsenal intelectual bogat întru a combate fenomene negative ce provoacă sărăcia, șomajul, default-ul,etc., calea ta este doar una singură: Facultatea de Ştiinţe Economice.

Specialități:

• Contabilitate
• Cibernetică și informatică economică
• Finanțe și bănci
• Business și administrare
• Marketing și logistică
• Servicii hoteliere, turism și agrement

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Dacă doreşti să trăieşti cu adevărat în centrul tuturor evenimentelor sau eşti o persoană creativă şi vrei să te dedici lumii în care informaţia de ultimă oră este în mânile tale, optează pentru Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Doar aici te vor încuraja să spui lucrurilor pe nume şi vei cunoaşte ceea ce se întâmplă în jur înaintea tuturor.

Specialități:

• Jurnalism și procese mediatice
• Comunicare şi relaţii publice
• Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică
• Tehnologia comunicării infodocumentare

Procesul de admitere

#Termeni de organizare și contacte

Depunerea actelor: 16 iulie – 20 iulie

Rezultate preliminare: 21 iulie

Depunerea actelor în original: 21 iulie – 24 iulie

Rezultate finale: 5 iulie

Mai multe detalii găsești AICI!

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Ați găsit greșeală?
Vă rugăm să ne anunțați!×
Citește și
article image
Date oficiale: Câți studenți bugetari au fost înmatriculați în 2019
1
214
article image
Topul celor mai solicitate specialități din universitățile din Moldova
1
617