9 iulie, 14:48
205
0
În R. Moldova ar putea fi instituite fonduri de pensii facultative
9 iulie, 14:48
205
0

În Republica Moldova ar putea fi instituite fonduri de pensii facultative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi, în prima lectură, de majoritatea deputaților.

Foto: știri.md

Proiectul a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative pe baza economiilor capitalizate individuale, cerințele față de organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratori, norme privind depozitarii fondurilor de pensii facultative, precum și competențele de supraveghere a acestor entități de către CNPF, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.md.

Noua lege va substitui Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, adoptată în 1999 și care nu este funcțională.

Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuțiilor voluntare ale salariaților sau angajatorilor. 

Fiecare participant va decide fondul de pensii la care contribuie, precum și mărimea contribuției, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond. În cazul creării unui fond ocupațional — angajatorul propune propriilor salariați un plan de pensii facultative, achitând contribuțiile. 

Contribuția poate fi divizată între salariat și angajator. Astfel, pentru angajatori, pensia facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaților și de management al resurselor umane, consideră autorii proiectului.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate de pensii sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar (bancă, societate de administrare fiduciară a investițiilor, asigurător sau reasigurator) ori de către sucursalele persoanelor juridice autorizate pentru activitățile de administrare a fondurilor de pensii din în alte state, înființate în Republica Moldova și licențiate.

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie examinat în lectură finală.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter