182
0
Promo-Lex: Cheltuielile partidelor pentru evenimente publice, netransparente
182
0

Cheltuielile pe care le suportă partidele politice pentru evenimentele publice continuă să fie cele mai netransparente.

Constatarea se conține în Raportul „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Semestrul I, anul 2019” făcut public de Asociația Promo-LEX, transmite Știri.md cu referire la Moldpres

Astfel, în rezultatul comparării cheltuielilor raportate la Comisia Electorală Centrală (CEC) cu cele estimate de către Asociația Promo-LEX, s-a constatat că șapte partide politice nu au raportat cheltuieli în sumă de 7 266 559lei. 

Conform rapoartelor anuale prezentate la CEC, din 42 de formațiuni politice vizate, 25 au indicat venituri în sumă de 50 734 049 lei și un total al soldului inițial de 81 921 417 lei. Alte 17 partide nu au indicat venituri și cheltuieli.

Din partidele cu o singură sursă de venit fac parte opt formațiuni, care au mizat în semestrul I al anului 2019 în exclusivitate pe finanțarea de la bugetul de stat. Alte 12 partide au indicat surse mai diversificate precum cotizații sau donații, dar și subvenții sau alte venituri.

Promo-LEX a mai precizat că procesul de colectare a donațiilor prin intermediul utilizării echipamentelor de calcul și control necesită o supraveghere mai riguroasă, în contextul în care donațiile în numerar continuă să fie una din sursele principale ale donațiilor către partidele politice. Totuși, colectarea acestora cu sau în lipsa utilizării echipamentelor de casă și control conform prevederilor legale stabilite de Serviciul Fiscal de Stat, rămâne a fi în zona necunoscutului.  

Una din recomandările formulate și reiterate de către Promo-LEX prevede necesitatea modificării prevederilor legale, astfel încât colectarea donațiilor similar colectării cotizațiilor să fie făcută prin eliberarea bonurilor de plată. O altă recomandare vizează stabilirea cazurilor când prevederile legislației sunt încălcate, cercetarea acestor cazuri și aplicarea sancțiunilor de rigoare. 

Rata de prezentare a Rapoartelor financiare de către partidele politice rămâne a fi una înaltă pentru semestrul I 2019 - 91,30%, cifrele pentru anii precedenți fiind 96% (2018) și 93% (2017).

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter