3 847
1
Directorul RED-Nord, acuzat de angajați că sunt umiliți
3 847
1

Un grup de angajați ai RED Nord vin cu acuzații grave la adresa directorului întreprinderii. Oamenii, care au solicitat anonimatul, afirmă că Valeriu Grumeza presează, intimidează și umilește angajații de rând, iar de cealaltă parte promovează în funcție oameni din anturajul său.

Contactat de Jurnal.md pentru dreptul la replică, directorul RED Nord nu a fost de găsit la birou, iar din anticameră ni s-a spus că vor reveni cu o reacție mai târziu.

Publicăm mai jos scrisoarea angajaților:

„Către dvs. se adresează un grup de angajaţi ai întreprinderii S.A. "RED-Nord". Am optat pentru caracterul anonim al acestei adresări pentru a nu agrava situaţia deja alarmantă.

Situaţia în care suntem astăzi ne obligă să ne adresăm dvs. în legătură cu problema parvenită, care poate crea consecinţe fatale pentru personal, şi pentru activitatea în întregime a întreprinderii. Aşa cum deja ne-am adresat şi dlui ex-prim-ministru, Pavel Filip, dar fără niciun rezultat.

Începând cu data de 02.03.2018 odată cu învestirea în funcţie a Directorului General Interimar, Dlui Grumeza Valeriu, membru devotat, zombat PDM, au început să aibă loc acţiuni de presare şi intimidare prin atac direct la angajaţi având un comportament neechitabil, lipsit de obiectivitate şi de bunul simţ. Personalul a fost impus să scrie cereri pentru a adera la PDM şi să lucreze pentru acest partid contrar voinţei şi viziunilor proprii. Fiind creată o atmosferă imposibilă de muncă, prin întîrzieri şi nereuşite, urmată de batjocură și intimidare a personalului de către dnul Grumeza. Principalul lui obiectiv în activitatea întreprinderii S.A. "RED-Nord" este de a găsi lacune, neajunsuri sau greşeli în activitate, intimidându-ne pe noi angajaţii prin promisiuni de răfuială, având loc chiar exprimări de batjocură, folosind expresii de genul "Proşti", "Debili", astfel oamenii fiind umiliţi de acesta neavând dreptul la cuvânt, explicaţii şi argumentări.

Tot în această perioadă la indicaţia acestuia au fost sancţionaţi mai mulţi angajaţi şi chiar concediaţi cu încălcarea legislaţiei muncii. Ca urmare a acestui management ineficient, întreprinderea suportă cheltuieli imense datorită restabilirilor în funcţii a personalului concediat: Dnul Petru Jioară, director tehnic adjunct investiţii a fost restabilit şi întreprinderea va trebui să-i achite o sumă de 400 mii lei, Dnul Nicolae Vasiliev, şef adjunct serviciul mecanizare şi transport, de asemenea urmează să fie remunerat cu o sumă de 300 mii lei. Urmează restabilirea contabilului şef, Dlui Petru Cojocaru, care are o hotărâre în acest sens. Mai mult ca atât, în perioada cât contabilul şef, dnul Petru Cojocaru se afla în concediu medical, în lista statelor de personal a fost introdusă încă o funcţie de contabil şef adjunct (cheltuieli nejustificate), dna Tatiana Codreanu, cu salariul de 20 mii lei, astfel întreprinderea activînd cu un contabil şef şi doi contabili şefi adjuncţi. Ţinem să vă menţionăm, că anume dna Codreanu duce evidenţa contabilă la firmele unde fondator sau cofondator este dnul Valeriu Grumeza.

Totodată, credem că toate aceste concedieri executate la indicaţia Directorului, au fost nu pentru a mări eficienţa întreprinderii, ci pentru a angaja în funcţie oameni convenabili lui cu scopul de a controla şi a obţine profit personal în cadrul tuturor serviciilor la nivelul întreprinderii. Serviciul investiţii unde sunt comise cele mai mari abuzuri şi încălcări în procesul petrecerii achiziţiilor pe întreprindere cu executarea de lucrări de către contractanţi prin care se majorau artificial costul acestor lucrări. Astfel prin concedierea directorului tehnic adjunct investiţii, dlui Petru Jioară, controlul total a revenit, Directorului general prin sluga acestuia Directorul tehnic, dnul Viorel Corbu.

Deasemenea prin concedierea şefului adjunct serviciul mecanizare şi transport, Dlui Nicolae Vasiliev şi hărţuirea personalului din serviciu, cu angajarea altui personal convenabil, Directorul general a obţinut controlul asupra tuturor mijloacelor de transport ale întreprinderii. Automobilele fiind folosite neraţional şi nu doar în interes de serviciu. Ca exemplu poate servi automobilul SKODA Superb cu nr. de înmatriculare AAC 161, automobilul menţionat începând cu perioada alegerilor parlamentare nu s-a aflat pe teritoriul întreprinderii mai mult de jumătate de an. Unde s-a aflat şi ce lucrări a executat automobilul ce aparţine întreprinderii? Cine a suportat cheltuielile de combustibil şi întreţinere? Nu se cunoaşte.

Suplimentar, ţinem să vă informăm că în echipa Directorului general este şi familia Tcaci: şeful serviciului aprovizionare, Dnul Vlad Tcaci şi şeful serviciului economic, Dna Victoria Tcaci, care îi satisfac poftele acestuia atât în cadrul întreprinderii cât şi în afara ei. Iar Directorul general nu este deranjat în acest caz de conflictul de interese, prevăzut de codul etic al întreprinderii, aprobat de dumnealui. Această familie Tcaci i-a făcut un cadou Directorului general şi soţiei acestuia, o foaie la mare plecînd cu ei la odihnă. Care este scopul la astfel de cadouri? Din care surse au procurat foile de odihnă? Din salariu?

Iar ce ţine de competenţa familiei Tcaci ce îl slujesc pe Directorul general, acesta lasă de dorit mai mult decât atât la data de 05.07.2019 a fost emis ordinul S.A. "RED-Nord" nr. 134, executant fiind şeful serviciului economic, Dna Victoria Tcaci, care în baza Hotărîrii Guvernului nr. 232 din 24.04.2019, cu privire la cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul real şi conform procesului verbal al şedinţei Consiliului de administrare nr.10/2019 din 03.07.2019 începând cu 01.07.2019 au fost majorate doar salariile muncitorilor întreprinderii. În rezultatul acestor acţiuni salariu unui inginer fără categorie este mai mic decît cel al electromontorului categoria VI. Este oare corect ca personalul fără studii superioare să fie apreciat cu un salariu mai mare decît cel care a făcut studii superioare în domeniu?

Vrem să menţionăm şi unele persoane din cercul privilegiat al Directorului general, care au crescut într-un termen scurt, pe plan profesional, din contabil în secretară a directorului, iar din secretară în şef-adjunct a serviciului personal, Dna Ana Ogorodnic (pe lîngă incompetenţă profesională nu se implică în activitatea serviciului personal, ci de asemenea îl slujeşte pe Directorul general prin provocarea de intrigi, fiind răsplătită cu multiple deplasări atât pe teritoriul ţării cât şi peste hotare, în timpul orelor de muncă.)

O altă persoană slugă şi mîna dreaptă a Directorului general, precum a şi fost prezentat la angajare este şef adjunct serviciul control intern, Dnul Maxim Negru, care a fost avansat rapid din funcţia de inspector de securitate (fără studii superioare în domeniu), principala activitate a acestuia este monitorizarea camerelor de supraveghere şi prezentarea rapoartelor Directorului general referitor la frecvenţa anumitor persoane, cei care nu fac parte din cercul privilegiat, care sunt sancţionaţi la o nesemnificativă întîrziere (5 minute). Pe când dânsul personal beneficiind de frecvenţă liberă, cu plimbări zilnice prin oraş în timpul orelor de muncă cu automobilul personal.

Reieşind din cele expuse mai sus, rugăm implicarea dvs. în soluţionarea problemei create, problemă ce necesită o abordare urgentă: pentru a menţine buna funcţionare a întreprinderii şi un echilibru sănătos de muncă în rândurile angajaţilor. Iar pentru a verifica veridicitatea celor expuse mai sus puteţi veni cu iniţierea unui sondaj de opinie în rândurile angajaţilor.

Vă mulţumim anticipat şi vă rugăm din suflet să fim auziţi!!!”

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter