main logo
3175

Cumătrul lui Dodon de la Ministerul Apărării, în vizorul Curții de Conturi

Achizițiile publice desfășurate în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale care guvernează acest domeniu, indică un raport al Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial de vineri, 30 iulie.

Cumătrul lui Dodon de la Ministerul Apărării, în vizorul CCFoto: deschide.md

“Inexistența unui cadru regulator intern unificat care ar reglementa modul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării, reglementarea necorespunzătoare a activității unor grupuri de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante, calitatea redusă a planificării achizițiilor publice, justificarea insuficientă a ofertelor anormal de scăzute ș.a. constituie principalele aspecte problematice identificate de audit”, indică documentul, transmite Știri.md cu referire la moldpres.md.

Totodată, auditul a relevat unele lacune și necorelări ale cadrului normativ aferent domeniului achizițiilor publice, precum: unele prevederi legale nu sunt armonizate cu cadrul subiacent; reglementările aplicabile achizițiilor de valoare mică sunt ambigue și incomplete; ordinele Ministerului Finanțelor nu sunt corelate cu hotărârile de Guvern în aspectul definirii investițiilor capitale publice și reparațiilor capitale; cotele utilizate la elaborarea devizului de cheltuieli pentru achizițiile de lucrări, stabilite de Ministerul Economiei și Infrastructuri, permit planificarea exagerată a resurselor bugetare necesare; modelul contractului-cadru pentru achizițiile publice de lucrări, aprobat de Ministerul Finanțelor, nu asigură legătura dintre procedura de desemnare a câștigătorului și contractul încheiat.

De asemenea, auditul a atestat unele imperfecțiuni ale sistemului informațional (SIA „RSAP”/MTender) care au impact asupra sistemului național de achiziții publice, printre care: controalele slabe ale MTender permit operatorilor economici care nu au depus toate documentele aferente ofertei să fie înregistrați în calitate de ofertanți; sistemul informațional este incomplet, nu asigură monitorizarea datelor întregului ciclu de desfășurare a achizițiilor publice și înregistrarea tuturor operațiunilor și tranzacțiilor, lipsind documentele de evaluare a ofertelor, dările de seamă, contractele de achiziții publice încheiate etc.; sistemul informațional nu este racordat cu alte platforme aferente domeniului achizițiilor publice etc.

Raportul a fost transmis Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Achiziţii Publice, Ministerului Apărării şi instituţiilor din subordine.

Hotărârea a intrat în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată cu o cerere prealabilă la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la data publicării.

De menționat că Ministerul Apărării este condus de Victor Gaiciuc, cumătrul lui Igor Dodon. Mai exact, liderul PSRM l-a cununat pe fiul lui generalului, scrie deschide.md.

Selectați modul de afișare a știrilor în flux

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării