17 mar, 2020 16:27
0
33 200

Premieră istorică: Parlamentul declară stare de urgență în R. Moldova

17 mar, 2020 16:27
0
33 200

Parlamentul a declarat stare de urgență în Republica Moldova. O astfel de decizie a fost luată pentru prima dată în țara noastră.

Premieră istorică: Parlamentul declară stare de urgență în R. Moldova

Proiectul de lege au fost votat de majoritatea deputaților.

Starea de urgență în R. Moldova se va institui, potrivit proiectului, începând cu data de 17 martie și până la 15 mai 2020, adică pe o perioadă de 60 de zile, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.

Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

Potrivit legislației cu privire la regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, ”starea de urgență” este definită ca fiind un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora.

Conform legii, pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri: evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie; instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară; dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate; introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii; efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă; stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamânat; modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice; interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă; chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii; introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

În același timp, pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii: emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate; controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare; exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă; coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale; dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi apei potabile; limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice; stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, cazurile când este permisă demisia lucrătorilor; stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.

Până astăzi, autoritățile au decis aplicarea mai multor măsuri pentru protecția populației, printre care interzicerea zborurilor, interzicerea intrării în țară a cetățenilor străini, suspendarea activității unităților de comerț, în afară de farmacii, magazine alimentare și benzinării, dar și suspendarea procesului de învățământ.

Legea în vigoare prevede că în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, instituite pe întreg teritoriul ţării, nu se admite modificarea Constituţiei, adoptarea, modificarea sau abrogarea legilor organice şi a legislaţiei electorale, precum şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale. 

Prin proiectul aprobat luni, 16 martie, Guvernul a propus excluderea prevederilor în cauză.

Totodată, s-a propus acordarea atribuțiilor suplimentare instituţiilor responsabile de gestionarea stării de urgenţă, de asediu şi de război, așa ca acestea să poată întreprinde și institui şi alte măsuri de urgenţă după necesitate.

Persoanele care încalcă regimul stării de urgenţă, de asediu sau de război sunt trase la răspundere civilă, penală sau contravenţională.

Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război definește starea de urgență ca fiind „un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării”.

Starea de urgență poate surveni în caz de iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora.

Știre în curs de actualizare...

Citește și: Stare de urgență în R. Moldova: Cum vor fi afectați cetățenii

Proiectul de lege au fost votat de majoritatea deputaților.

Starea de urgență în R. Moldova se va institui, potrivit proiectului, începând cu data de 17 martie și până la 15 mai 2020, adică pe o perioadă de 60 de zile, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.

Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

Potrivit legislației cu privire la regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, ”starea de urgență” este definită ca fiind un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora.

Conform legii, pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri: evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie; instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară; dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate; introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii; efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă; stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamânat; modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice; interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă; chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii; introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

În același timp, pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii: emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate; controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare; exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă; coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale; dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi apei potabile; limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice; stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, cazurile când este permisă demisia lucrătorilor; stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.

Până astăzi, autoritățile au decis aplicarea mai multor măsuri pentru protecția populației, printre care interzicerea zborurilor, interzicerea intrării în țară a cetățenilor străini, suspendarea activității unităților de comerț, în afară de farmacii, magazine alimentare și benzinării, dar și suspendarea procesului de învățământ.

Legea în vigoare prevede că în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, instituite pe întreg teritoriul ţării, nu se admite modificarea Constituţiei, adoptarea, modificarea sau abrogarea legilor organice şi a legislaţiei electorale, precum şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale. 

Prin proiectul aprobat luni, 16 martie, Guvernul a propus excluderea prevederilor în cauză.

Totodată, s-a propus acordarea atribuțiilor suplimentare instituţiilor responsabile de gestionarea stării de urgenţă, de asediu şi de război, așa ca acestea să poată întreprinde și institui şi alte măsuri de urgenţă după necesitate.

Persoanele care încalcă regimul stării de urgenţă, de asediu sau de război sunt trase la răspundere civilă, penală sau contravenţională.

Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război definește starea de urgență ca fiind „un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării”.

Starea de urgență poate surveni în caz de iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora.

Știre în curs de actualizare...

Citește și: Stare de urgență în R. Moldova: Cum vor fi afectați cetățenii

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...