320
0
Taxa care bagă în criză rezervele strategice ale statului
320
0

Ministerul Afacerilor Interne solicită completarea Codului fiscal cu o nouă prevedere ce ar stipula că livrarea bunurilor materiale fungibile (care pot fi înlocuite unele cu altele: de la cereale şi alimente, la mobilier, materiale de construcţii etc) în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora nu va fi impozabilă cu TVA.

Ministerului Afacerilor Interne îşi argumentează iniţiativa prin faptul că Agenţia Rezerve Materiale din subordinea sa se confruntă în prezent cu mari probleme din cauza aplicării TVA la completarea cu cereale a rezervelor de stat, transmite Știri.md cu referire la Mold-Street.

Taxaţi de două ori cu TVA

Ba chiar susţine că s-a creat o situaţie critică, ca urmare a faptului că "la împrospătarea bunurilor materiale în rezervele de stat", agenţii economici sunt impozitaţi dublu cu TVA, în procesul de înlocuire a bunurilor, iar aceasta generează refuzul de a mai efectua asemenea operaţiuni. 

Ministerul menţionează că, deşi legislația fiscală "tratează operațiunile economice ce țin de eliberarea bunurilor din rezervele materiale ale statului ca tranzacții scutite de TVA, operațiunile privind acumularea și returnarea bunurilor în rezervele statului, efectuate de către operatorii economici, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, sunt tratate ca livrări impozabile, cu aplicarea cotei respective de TVA, iar o asemenea tratare - generează prejudicii financiare enorme finanțelor publice".

Ca exemplu, ministerul aduce situaţia din acest an. Astfel conform planului de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele de stat pentru anul 2018, de către agenții economici – prestatori ai serviciilor de păstrare a bunurilor materiale din rezervele statului, urmează a fi împrospătate bunuri în sumă de circa 194 milioane lei. Pentru înlocuirea acestora, agenții economici trebuie să achite în bugetul statului circa 32,3 milioane lei TVA (pierderi financiare, suportate de ei ca plătitori de TVA), din care cauză agenţii economici refuză de a mai efectua împrospătarea bunurilor.

"În aceste condiții, Agenția Rezerve Materiale, fiind impusă de situație, urmează să efectueze de sine stătător împrospătarea, prin comercializare, fără TVA, a bunurilor (din rezervă n.r.), iar ulterior - procurarea altora, proaspete, dar cu TVA. Datorită cheltuielilor financiare suportate pentru împrospătarea bunurilor materiale cu TVA, volumul de bunuri împrospătate se va diminua cu 20%", susţine MAI.

Rezerve mai puţine şi pierderi de milioane

Mai mult! Volumul rezervelor se poate micșora cu încă circa 10% din cauza reducerii prețurilor la bunurile comercializate în scopul împrospătării, deoarece acestea fiind moral și fizic învechite, nu pot concura cu preţul bunurilor proaspete de pe piață.

În consecinţă această metodă de împrospătare, impusă de situație, generează prejudicii financiare enorme finanțelor publice şi doar pe parcursul anului 2018 suma va constitui aproximativ 10 miloane lei.

Potrivit Codului Fiscal alin 2), articolul 95, în prezent nu constituie obiecte impozabile cu TVA:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul regimului de antrepozit vamal;

b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective;

d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic;

e) valoarea nominală a tichetelor de masă percepută de către operatori şi de către unităţile comerciale/de alimentaţie publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori unităţilor comerciale/de alimentaţie publică şi angajatorilor în condiţiile Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Ce sunt rezervele statului

De notat că rezervele materiale ale statului constituie un fond special de bunuri materiale, creat în scopuri speciale necomerciale, iar beneficiarul și gestionarul acestora este Guvernul.

În stocurile Agenției se găsesc peste 20.000 de tone de grâu, câteva mii de tone de păcură, motorină, zahăr, conserve și alte produse alimentare, materiale de construcții etc. Totodată Agenția deține câteva întreprinderi și depozite ce păstrează aceste rezerve. Unele dintre acestea au ajuns și în procedură de faliment. 

În ultimii ani din rezerva de stat s-au scos mii de tone de grâne, zahăr sau păcură, care după ce au ajuns la companii de stat sau private nu a mai fost întoarse. Valoarea bunurilor nerestiute este estimată la circa 180-200 de milioane lei, iar datornicii în mare parte sunt în faliment.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter