1902
0
Schemă: Cum sute de firme au beneficiat de ajutor de stat de milioane de lei
1902
0

Consiliul Concurenței a constatat că timp de aproape 5 ani, zeci de companii de audit şi auditori întreprinzători individuali din Moldova au beneficiat de ajutor de stat, sub forma reducerii impozitului pe venit.

Schemă: Cum sute de firme au primit ajutor de stat de milioane de lei

Totul însă a fost perfect legal, iar în anii 2016-2017 suma ajutorului de stat a ajuns la circa 15 milioane lei, iar de ea au beneficiat 215 întreprinderi, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com

La mijloc este o prevedere din alin 16, art. 24 din Codul Fiscal prin care "Societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor, în mărime de 15% din venitul vânzărilor în perioada fiscală de gestiune aferente auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, atât pentru formarea provizioanelor aferente riscului de audit, cât şi pentru primele de asigurare conform contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiate potrivit legislaţiei în vigoare pentru asigurarea riscului de audit".

Consiliul Concurenţei a constatat însă că măsura de sprijin acordată prin această schemă "nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat".

Potrivit Autorităţii nu constituie ajutor de stat măsurile generale de sprijin, care se aplică în toate sectoarele economiei naţionale fără deosebire. Or s-a constatat că de acest ajutor de stat au beneficiat toate tipurile de întreprinderi (IMM-uri și mari).

De asemenea, beneficiarii facilității în cauză, desfășoară activitate economică în diverse sectoare ale economiei naționale - de la agricultură sau industria prelucrătoare, la construcții, comerţ, activități de cazare și alimentație publică, finanţe şi asigurări, informaţii şi comunicaţii, tranzacţii imobiliare, servicii administrative, învăţământ, sănătate și asistență socială.

"Prin urmare, de facilitatea fiscală examinată pot beneficia toate întreprinderile care creează locuri de muncă, indiferent de tipul acestora sau sectorul de activitate. Astfel, măsura de sprijin examinată nu este selectivă", susţine Consiliul Concurenţei.

În consecinţă, Consiliul Concurenţei a cerut Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat să excludă această măsură de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existente care se prezintă anual autorităţii.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter