13 feb, 2021 09:59
0
732

Prevederile Legii prevenției care e votată în prima lectură de deputați

13 feb, 2021 09:59
0
732

Deputații au aprobat un proiect de lege ce presupune un mecanism de prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control.

Prevederile Legii prevenției care e votată în prima lectură de deputațiFoto: parlament.md

Autorul proiectului, deputatul Igor Munteanu, menționează că inițiativa vine ca răspuns la necesitatea de a îmbunătăți mediul de afaceri și proteja micul business de numeroasele obstacole în calea desfășurării afacerilor private, transmite Știri.md

Astfel, proiectul introduce anumite norme care se referă la obligația organului de control de a îndruma agentul economic prin elaborarea de ghiduri, note informative, în ajutorul celor verificați de către organele de control.

Proiectul conține norma care permite părții afectate să recupereze prejudiciile cauzate de un inspector, care indică asupra unei relații asimetrice între organul de control și subiectul verificării, însemnând astfel o pârghie de responsabilizare mutuală.

Totodată, se precizează în legea controlului de stat termenul de remediere acordat prin prescripțiile emise de inspectori, care nu trebuie să fie mai mic de 30 de zile și cu posibilitatea de a fi extins până la 90 de zile, în dependență de complexitatea cazului.

Conform instrumentului propus, agentul constatator va efectua o analiză și va indica neconformitățile agentului economic, dacă acestea există. 

Ulterior, agentul constatator va întocmi o listă a acțiunilor și măsurilor, conform cerințelor actelor normative, ce trebuie realizate de agentul economic pentru remedierea neconformităților. De comun acord cu agentul economic, acesta va stabili termenul pentru remedierea neconformităților, întocmind și semnând un act (plan) în acest sens. 

După expirarea termenului, agentul constatator va verifica realizarea acțiunilor și măsurilor convenite. Doar în cazul când agentul economic nu va remedia neconformitățile, acesta poate fi sancționat conform legii.

Autorul mai menționează că circa 45% din reprezentanții mediului de afaceri susțin că anume pe parcursul operațiunilor de control, exercitate de către instituțiile de stat abilitate se întrevăd regulile informale și formale de extorcare a mitei din partea companiilor private abia înființate, multora lipsindu-le elementar cunoștințe minime de administrare și bună gestionare a afacerilor.

Proiectul de lege urmează să fie votat în lectură finală.

Autorul proiectului, deputatul Igor Munteanu, menționează că inițiativa vine ca răspuns la necesitatea de a îmbunătăți mediul de afaceri și proteja micul business de numeroasele obstacole în calea desfășurării afacerilor private, transmite Știri.md

Astfel, proiectul introduce anumite norme care se referă la obligația organului de control de a îndruma agentul economic prin elaborarea de ghiduri, note informative, în ajutorul celor verificați de către organele de control.

Proiectul conține norma care permite părții afectate să recupereze prejudiciile cauzate de un inspector, care indică asupra unei relații asimetrice între organul de control și subiectul verificării, însemnând astfel o pârghie de responsabilizare mutuală.

Totodată, se precizează în legea controlului de stat termenul de remediere acordat prin prescripțiile emise de inspectori, care nu trebuie să fie mai mic de 30 de zile și cu posibilitatea de a fi extins până la 90 de zile, în dependență de complexitatea cazului.

Conform instrumentului propus, agentul constatator va efectua o analiză și va indica neconformitățile agentului economic, dacă acestea există. 

Ulterior, agentul constatator va întocmi o listă a acțiunilor și măsurilor, conform cerințelor actelor normative, ce trebuie realizate de agentul economic pentru remedierea neconformităților. De comun acord cu agentul economic, acesta va stabili termenul pentru remedierea neconformităților, întocmind și semnând un act (plan) în acest sens. 

După expirarea termenului, agentul constatator va verifica realizarea acțiunilor și măsurilor convenite. Doar în cazul când agentul economic nu va remedia neconformitățile, acesta poate fi sancționat conform legii.

Autorul mai menționează că circa 45% din reprezentanții mediului de afaceri susțin că anume pe parcursul operațiunilor de control, exercitate de către instituțiile de stat abilitate se întrevăd regulile informale și formale de extorcare a mitei din partea companiilor private abia înființate, multora lipsindu-le elementar cunoștințe minime de administrare și bună gestionare a afacerilor.

Proiectul de lege urmează să fie votat în lectură finală.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...