Oficial: Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat
18 noiembrie, 17:45
192
0
Oficial: Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat
18 noiembrie, 17:45
192
0

La începutul lunii noiembrie, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 20,624 mlrd. lei ($1,206 mlrd.) sau 84% din nivelul planificat pentru 2020.

Foto: știri.md

Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2019, alocaţiile au crescut cu 2,247 miliarde de lei, transmite Știri.md.

Potrivit agenţiei Infotag cu referire la datele Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11,413 mlrd. lei sau 81,4% din suma anuală prevăzută. 

Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma a înregistrat o creştere cu 283,7 mil. lei sau cu 2,5%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9,029 mlrd. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: 6,168 mlrd. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat (+1,175 mlrd. lei.); 2,860 mlrd. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii (+722,9 mil. lei).

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 20,214 mlrd. lei (+2,216 mlrd.).

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 410,5 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2020 a constituit 620,4 mil. lei.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter