main logo
1381

O companie de asigurări din Moldova a ajuns în incapacitate de plată

După un an de aflare sub administrare specială și în procedură de remediere financiară, situația financiară a companiei Klassika Asigurări, fostă parte din imperiul lui Ilan Șor, nu a dat semne de îmbunătățire și Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a decis să fie intentată procedura de insolvabilitate.

O companie de asigurări din Moldova a ajuns în incapacitate de platăFoto: agora.md

Potrivit datelor CNPF, care citează Raportul administratorului special al Klassika Asigurări, compania avea, conform situaţiei la 30 iunie 2020, o rată de solvabilitate de 21,9%, marjă de solvabilitate disponibilă – de 4,925 milioane lei, deficit de active eligibile – de 21,53 milioane lei, coeficient de lichiditate - 0,42 și lichidități de 4,56 milioane lei, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Klassika Asigurări nu poate onora obligaţiile pe contracte de asigurări

În același timp, Klassika Asigurări avea obligații pe contracte de asigurări în mărime de 24,27 milioane lei, iar obligațiile devenite scadente se ridicau la circa 11 milioane lei.

În context, CNPF specifică că societatea înregistra pe 30 iunie 2020 rezervă de daune (RDDN și RDN) pentru certificate Carte Verde și polițele de asigurare RCA în valoare de 18,28 milioane lei, daune avizate dar nesoluționate la 762 cazuri (RDDN) în valoare totală de 14,21 milioane lei (inclusiv: RCA – 318 cazuri în sumă de 6,8 milioane lei, Casco – 382 în sumă de 3,17 milioane lei și CV – 43 în sumă de 3,22 milioane lei), iar cota reasiguratorului se cifra la 662.700 lei.

Potrivit CNPF, pe lângă cheltuielile aferente activității de asigurare, care constituie 15,32 milioane lei (pe 30.06.2020), Klassika Asigurări suportă și alte cheltuieli la fel de considerabile, media lunară constituind 2,78 milioane lei.

"Având în vedere coraportul între cheltuielile operaționale și activele lichide disponibile ale Companiei, precum și rata de solvabilitate și coeficientul de lichiditate sub limita prevăzută de cadrul normativ, deficit de active, capitalul propriu (active nete) mai mic decât capitalul social, se cuantifică riscul iminent de incapacitate de plată în privința obligațiilor contractuale asumate. În această ordine de idei, Consiliul de administrație al CNPF rezumă că la originea situației precare a Klassika Asigurări SA se află lacune și încălcări admise de către acționariat și top-managementul entității în gestionarea activității operațional-financiare", potrivit unei decizii a CNPF.

CNPF: Acționariatul a manifestat o lipsă totală de interes față de entitate

Anterior CNPF a constatat că deja la începutul anului 2019 compania lui Ilan Şor înregistra deficit de active de aproape 9 milioane lei.

Totodată autoritatea de reglementare remarcă şi faptul "că acționariatul Societății a manifestat o lipsă totală de interes față de entitate în perioada procedurii de remediere financiară prin administrare specială".

CNPF susţine că potrivit Raportului administratorului special Klassika Asigurări "nu întrunește cerințe prudențiale în materie de indicatori de lichiditate și solvabilitate, iar măsurile întreprinse în cadrul procedurii de remediere financiară prin administrare specială nu au condus la o remediere pe măsură să diminueze riscurile persistente, astfel, se relevă imposibilitatea înlăturării circumstanțelor și cauzelor ce au servit temei pentru instituirea administrării speciale."

"Concomitent, scăderea indicatorilor prudențiali denotă lipsa capacității asiguratorului de a menține stabilitatea financiară cerută pe întreaga durată a obligațiilor certe, asumate conform contractelor de asigurare (reasigurare), precum şi a obligațiilor viitoare, conducând la incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilități bănești. Art.10 alin.(2) din Legea insolvabilității nr.149/2012 prevede ca temei pentru intentarea procedurii de insolvabilitate incapacitatea de plată a debitorului - în persoana Klassika Asigurări SA", se menţionează în documentul CNPF.

În consecinţă, CNPF a decis încetarea procedurii de remediere financiară prin administrare specială şi înaintarea în instanța de insolvabilitate cererea introductivă privind intentarea față de Klassika Asigurări a procedurii de insolvabilitate.

Cine sunt proprietarii

Compania, care deținea la începutul anului 2019 o cotă de circa 10% din piața asigurărilor din Moldova, a înregistrat în 2019 pierderi de circa 36 milioane lei, după ce în 2018 raporta un profit de aproape 10 milioane lei.

Klassika are un capital social de 26,95 milioane lei, deținut de firma Avantage SRL, afiliată familiei lui Ilan Şor. Ultimul deţine direct aproape 1% din capitalul firmei, iar restul - firma DFM SRL, care gestionează reţeaua de magazine duty free de la hotarul ţării.

Potrivit raportului anual al Klassika Asigurări, beneficiari efectivi ai companiei DFM sunt afaceriştii Alexandru Vîlcu (30%), Viktor Iakovlev din Ucraina (30%) și Andriy Minayev din Germania (40%).

În acelaşi timp, la finele anului 2019 CNPF a suspendat acţionarilor exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acționarilor, precum și exercițiul dreptului de a primi dividende de drept din data dobândirii sau majorării realizate.

În plus, acționarul unic al Klassika Asigurări – Avantage SRL a fost obligat să înstrăineze pe piața reglementată acțiunile aferente participației calificate deținute în capitalul social al asigurătorului, măsură ce n-a fost executată.

Selectați modul de afișare a știrilor în flux

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării