main logo
622

Lipsă de bani la o licitație de milioane pentru reparația unui drum

Neincluderea de către Guvernul Chicu, în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale din 2021, a alocațiilor pentru reparația unui segment din drumul G109 Delacău – Bulboaca din raionul Anenii Noi este principala cauză a anulării unei proceduri de achiziții publice, anunțate în octombrie 2020.

Lipsă de bani la o licitație de milioane pentru reparația unui drumFoto: știri.md

Licitația a fost organizată de Administrația de Stat a Drumurilor și prevedea efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca - R2, sectoarele km 7+990 - 9+130, km 13+400 - 19+430, estimate la circa 108,5 milioane lei, fără TVA, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Ofertă câştigătoare fără termen de garanţie

Au depus oferte trei companii: Dromas-Cons SRL - 98,2 milioane lei, Nouconst SRL - 101,75 milioane lei și Lusmecon SA - 103,2 milioane lei, toate fără TVA.

Pe 25 noiembrie 2020, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta Dromas-Cons SRL. 

Nouconst SRL a contestat la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) decizia de atribuire a contractului, invocând neconformități în actele prezentate de Dromas-Cons, inclusiv faptul că „ofertantul desemnat câștigător nu a indicat în ofertă (formularul F3.1) termenul de garanție al lucrărilor executate, cât și faptul că, devizul-ofertă a fost elaborat cu abateri de la cerințele caietului de sarcini”.

ASD a susţinut că neindicarea în ofertă a termenului de garanție al lucrărilor executate „este o abatere neînsemnată, care nu afectează esența ofertei”.

ANSC va menţiona însă că „necorespunderea/eroarea, admisă de către operatorul economic desemnat câștigător cu referire la termenul de garanție al lucrărilor executate, nu poate fi considerată o abatere neînsemnată în sensul art.69 alin.(5) din Legea nr.131/2015”.

Licitaţia contestată este anulată din lipsă de bani la buget

În consecinţă, pe 11 decembrie 2020, ANSC va anula decizia ASD de atribuire a contractului şi va obliga ASD să adopte măsuri de remediere, respectiv să desemneze un alt câştigător al procedurii de achiziţie.

Peste două săptămâni, pe 4 ianuarie 2021, Administrația de Stat a Drumurilor anulează complet procedura de achiziţie, pe motiv că nu au fost prevăzute resurse financiare pentru acest obiectiv în Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

Decizia va fi contestată de Nouconst, care a solicitat semnarea contractului pentru efectuarea lucrărilor, susţinând că „autoritatea contractantă face tot posibilul ca să excludă compania „Nouconst” SRL din cursa pentru licitația sus menționată”.

ANSC a respins cererea Nouconst, dar pentru aceasta a cerut explicaţii de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, care susţine că finanțarea lucrărilor de reparație pentru drumul G109 a fost exlusă încă în anul 2020 din Programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor.

„Informăm că în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2020, nu au fost prevăzute mijloace financiare pentru reparația îmbrăcămintei rutiere a drumului public național G109 Delacău – Bulboaca – R2, tronsoanele km 7,99 – 9,13 și km 13,4 – 19,43”, se menţiona în nota MEI, citată de ANSC.

ASD a acționat într-un mod neprofesionist?

În acelaşi timp, Agenția va da şi o apreciere a modului cum s-a derulat procedura de achiziţiei, constatând că autoritatea contractantă, adică ASD, a acționat într-un mod neprofesionist.

„Agenția apreciază critic acțiunile autorității contractante privind omisiunea admisă, în speță, necoordonarea timpului inițierii procedurii de atribuire, cu timpul efectiv necesar tuturor etapelor unei proceduri de achiziție publică. Or potrivit pct.1 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1419 din 28.12.2016, „pentru satisfacerea necesităților de bunuri, lucrări și servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziții publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfășurării procedurilor de achiziție publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și nedivizării acestora”, se arată în decizia ANSC.

Pe de altă parte, autoritatea constată că Administrația de Stat a Drumurilor se află în imposibilitatea de a derula și achita lucrările ce fac obiectul viitorului contract din contul resurselor financiare stabilite pentru anul 2021, „iar unica soluție corespunzătoare prevederilor legale din domeniu pe marginea procedurii de achiziție publică contestată rămâne a fi anularea acesteia, în condițiile în care autoritatea contractantă nu mai dispune de resurse financiare pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice”.

De notat că, anul trecut, ASD a mai organizat o licitaţie pentru acest segment de drum, care la fel a fost anulată din lipsă de bani.

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării