467
0
Instituția publică care va fi reorganizată prin fuziune cu MoldData
467
0

Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va fi reorganizată prin fuziunea cu Întreprinderea de Stat MoldData, potrivit unei hotărâri de Guvern, adoptată vineri, 30 august.

Foto: moldpres.md

Instituția publică în termen de două luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, va elabora și va prezenta spre aprobare Consiliului instituției structura și efectivul limită a instituției, iar în termen de patru luni va prezenta propuneri Cancelariei de Stat de revizuire a cadrului normativ relevant activității persoanelor juridice fuzionatei, inclusiv a Statutului instituției, transmite Știri.md cu referire la Moldpres

Proiectul a fost elaborat în contextul implementării Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, în cadrul etapei a doua a restructurării structurale a  administraţiei publice centrale de specialitate. 

De asemenea, proiectul vine să asigure realizarea parţială a unor obiective asumate de Guvern în Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020”, în mod deosebit în partea ce ţine de necesitatea stabilirii şi delimitării clare a funcţiilor de elaborare a politicii statutului în domeniul securităţii cibernetice de funcţiile de implementare a politicii în acest domeniu, precum şi de funcţiile de efectuare a auditării securităţii cibernetice.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter