300
0
Fisc aminteşte despre termenul limită de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
300
0

Contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum şi persoanele fizice care desfăşoră activitate independentă, sunt obligaţi să depună Declaraţia cu privire la impozitul pe venit până la data - 25 Martie.

Această obligaţie este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova, transmite Știri.md cu referire la tvrmoldova.md.

De menţionat că pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obţinut de aceştia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).

Contribuabilii, persoane juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declaraţia/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic (conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal).

În format electronic sunt obligaţi să depună ceclaraţia:

      - subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A;

      - subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;

      - rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;

      - contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declaraţiilor şi a dărilor de seamă – 25 martie 2019, ţinînd cont de achitarile în rate efectuate pe parcursul anului 2018, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal.

Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea după caz a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal.

Totodată, Fisc menţionează că în contextul modificărilor operate în legislaţia fiscală pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoane fizice urmează să îşi determine obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit, separat, pentru fiecare dintre cele două etape, I etapă cuprinzînd perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, şi, respectiv, cea de-a II etapă include perioada aferentă 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

Pentru întreprinzătorii individuali conform prevederilor Codului fiscal şi a Legii pentru punere în aplicare a titlurilor I şi II din Codul fiscal, pentru I etapă a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 7% din venitul impozabil obţinut în sumă de pînă la 24 750 lei şi, respectiv, 18% din venitul impozabil care va depăşi suma de 24 750 lei. 

Pentru etapa a II a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 12% din întrega sumă a venitului impozabil obţinut. Pentru gospodăriile ţărăneşti se va aplica cota de 7% în ambele etape ale anului 2018, iar contribuabilii care desfăşoară activitae profesională în sectorul justiţiei -18% din venitul impozabil, ţinînd de regulile de determinare a acestuia.

Totodată, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, obligaţia de prezentare a declaraţiei este distinctă, pentru fiecare etapă în parte.

NOTĂ: Contribuabilii, care nu vor prezenta declaraţiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 şi, respectiv, art.261 din Codul fiscal.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi aici, sau sunaţi la numărul de telefon: 0-8000-1525 - Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter