main logo
1485

Evoluția surselor de energie regenerabilă în Moldova

Timp de 1 an de zile: ianuarie 2024 comparativ cu ianuarie 2023 puterea instalată a centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile s-a dublat și constituie la moment circa 343 MW.

Evoluția surselor de energie regenerabilă în Moldova

 Pentru comparație, puterea instalată totală sumară a centralelor electrice care produc din surse regenerabile depășesc puterea centralelor electrice pe bază combustibil fosil:

CET Nord Bălți - 37 MW

CET 1 Termoelectrica - 66 MW

Un bloc energetic MGRES - 200 MW

CET 2 Termoelectrica 258 MW

 Aplicând la capacitățile instalate factori de capacitate uzuali tehnologiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile obținem o cantitate de energie de peste 700 000 MWh producție anuală, transmite Știri.md.

Raportat la consumul final al anului 2023 de puțin sub 4,2 mil. kWh obținem o pondere a energiei electrice din surse regenerabile de 16,8%.

A șasea parte din energia electrică consumată în țară provine din surse regenerabile de energie!.

A se face diferența cu ponderea „energiei regenerabile” care la nivel de țară are o valoare de circa 25%.

Țara noastră este printre fruntașii (front-runners) dezvoltării energiei electrice regenerabile. Avem cel mai mare ritm de creștere a capacităților noi instalate: 120 MW la sfârșitul anului 2021, 172 MW in 2022 și acum 343 MW la sfârșit de 2023.

Pentru a facilita dezvoltarea surselor de energie electrică regenerabilă, în baza unui studiu de sistem detaliat, autoritățile statului au promovat creșterea de 6 ori (de la 20 MW la 120 MW) a cotelor de capacitate pentru instalații solare fotovoltaice montate pe terenurile agricole (HG nr.516 din 22 iuie 2022), a fost majorată de 3 ori (de la 5% la 15%) limita de capacitate pentru mecanismul contorizării nete (H ANRE nr.794 din 21 octombrie 2022 și H ANRE nr.513 din 25 august 2023) și a fost simplificată procedura de racordare la rețea (reducerea termenilor de la 30 zile la 10 zile) a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile instalate la consumatorii casnici (HG nr.541 din 25 iulie 2022 și Legea nr.255 din 29 iulie 2022)

În sistemul electro-energetic pot fi integrate mai multe capacități de generare a energiei electrice regenerabile, dar pentru aceasta este nevoie de a consuma mai multă energie electrică - să facem „electrificarea”, De exemplu în loc de încălzirea cu gaze naturale - încălzirea cu energie electrică (pompe de căldură / aparate de aer condiționat), în loc de transport cu motorină - transport electric (transport public și privat electric).

Putem crește imediat absorbția capacităților regenerabile noi în sistemul electro-energetic și fără investiții majore! Dar pentru aceasta este nevoie stringent să consumăm energia noaptea! Cum?

Organizarea activităților economice și industriilor prelucrătoare pe schimburi: cu accent pe schimburi de noapte. Vom câștiga toți: și sistemul energetic și afacerile și cetățenii. Sistemul energetic va absorbi mai multe regenerabile. Afacerile din industrii vor accesa energie electrică mai ieftină noaptea. Afacerile din domeniul regenerabilelor vor investi mai mult. Cetățenii vor beneficia produse mai ieftine datorită costului mai mic datorat electricității mai ieftine.  

Extinderea rețelelor de iluminat public stradal în toată țara care pot prelua o parte din sarcina de consum noaptea. Câștigăm din nou toți: și sistemul energetic, și cetățenii și afacerile. Sistemul energetic datorită absorbției mai mari de regenerabile. Cetățenii datorită serviciilor publice moderne și siguranței create de iluminat în localități. Afacerile datorită cererii create pe piață pentru instalarea și întreținerea sistemelor de iluminat. Afacerile din regenerabile vor investi și mai mult.

 Putem spune deja foarte clar - schema de sprijin „tarif fix” / Feed-in Tariff și mecanismul contorizării nete / net-metering mechanism și-au atins pe deplin scopul. Țara noastră a îndeplinit și a depășit ținta către anul 2020 privind ponderea energiei electrice regenerabile stabilită la nivel de 10%.

 Începând cu anul 2024 este timpul mecanismelor concurențiale de piață să fie demonstrată eficiența acestora - schema de sprijin „preț fix” / licitații pentru capacități mari și mecanismul facturării nete / net-billing mechanism, care sunt mai echitabile față de consumatori.

Ținta stabilită la nivel de țară către anul 2030 privind ponderea energie electrice regenerabile constituie 30% și este indicată în Planul Național Integrat privind Energia și Clima care a fost prezentat public vineri de către Ministerul Energiei și Ministerul Mediului. Putem mai mult, dar pentru aceasta avem nevoie stringent de capacități de echilibrare - instalații flexibile de generare pe bază de gaze naturale și baterii de stocare. Vom reuși fără niciun dubiu!

Lansarea piețelor organizate de energie electrică pe termen scurt: piața zilei următoare și piața pe parcursul zilei vor impulsiona și mai mult dezvoltarea surselor de producere a energiei electrice din surse regenerabile datorită semnalelor de preț corecte și stimularea inițiativei private. În scurt timp vom desemna operatorul pieței energiei electrice OPEM.

Construcția interconexiunilor cu România și ENTSO-E vor stimula și mai mult dezvoltarea surselor de producere a energiei electrice regenerabile datorită schimburilor transfrontaliere de energie. Piața reacționează imediat la cerere. Moldova are potențial să devină țară exportatoare de energie electrică din surse regenerabile! (revenim mai târziu la acest subiect). Pentru această construim interconexiunile liniile electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău, LEA 400 kV Bălți - Suceava și LEA 400 kV Strășeni - România.

Cuplarea pieței de energie electrică din Moldova cu piața unică energetică europeană datorită operării piețelor organizate de către OPEM și alinierea legislației fiscale naționale în domeniul energiei electrice cu cea a UE, va oferi noi oportunități de afaceri și va genera beneficii pentru societate, economie și mediu.

Beneficiarul final al transformărilor care au loc în sectorul energetic este consumatorul de energie. Aceasta este nucleul pachetelor energetice „Clean Energy Package” și „Electricity Integration Package”. Consumatorul va alege furnizorul care-i place: care-i oferă cel mai mic preț; sau care-i oferă preț diferit noaptea față de prețul de zi; sau cel care-i oferă mai multă energie verde; sau cel care-i oferă toate serviciile integrat - electricitate, gaze, căldură; sau cel care este flexibil la modalitățile de plată; etc.

Informațiile sus-menționate au fost prezentate de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Constantin Borosan.

Spune-ne opinia ta

Selectați modul de afișare a știrilor în flux

Expediați-ne o știre

Ați aflat ceva interesant? Împărtășiți știrea cu toată lumea!
Prin apăsarea butonului «Adăugați» D-vstră acceptați condițiile publicării