1 161
0
Domenii unde se fac achiziții de miliarde în Republica Moldova
1 161
0

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale a fost adoptată în lectură finală de Parlamentul Republicii Moldova.

Foto: jurnal.md

Scopul principal al legii constituie reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție în sectoarele respective în mod transparent, nediscriminatoriu, competitiv și deschis și alinierea la cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene, prin transpunerea elementelor de bază ale directivei UE nr. 2014/25/UE din 26 februarie 2014, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Legea reglementează procedurile de achiziții pentru companii publice și private din sectoarele nominalizate. Reglementarea include: modul de asigurare a transparenței achizițiilor, modul de stabilire a criteriilor de evaluare echitabile, modul de raportare și informare, etc.

Prevederile Legii se aplică contractelor care depășesc următoarele praguri:

- pentru contractele de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții - 800.000 de lei;

- pentru contractele de lucrări - 2.000.000 de lei;

- pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1.000.000 de lei.

Contractele de achiziții a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile menționate mai sus sunt reglementate de Guvern.

În ceea ce privește gazele și energia termică, Legea se va aplica la activități precum producerea, distribuirea și furnizarea energiei termice sau a gazelor.

În domeniul energiei electrice legea se va aplica pentru producerea, operarea pieței, transportul, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, distribuția și furnizarea energiei electrice în contextul obligației de serviciu public.

Sfera de aplicare a legii va include și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, de alimentare cu apă tehnologică de canalizare și de epurare a apelor uzate în legătură cu producerea, transportarea sau distribuția apei, etc.

Un alt domeniu ține de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobus sau pe cablu.

Totodată, noua lege se va aplica și asupra activităților care țin de punerea la dispoziție a serviciilor poștale și a altor servicii furnizate de o autoritate care prestează și servicii poștale.

Documentul face parte din angajamentele asumate de Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter