6 mar, 2021 12:05
0
2 678

CNA: Cum 7 persoane soluționează contestații de 12,5 miliarde de lei

6 mar, 2021 12:05
0
2 678

Achizițiile publice rămân un domeniu râvnit pentru afaceriști, iar valoarea semnificativă a contestațiilor exercită o presiune enormă asupra activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) și reprezintă un factor decisiv la generarea actelor de corupție.

CNA: Cum 7 persoane soluționează contestații de 12,5 miliarde de leiFoto: știri.md

Concluzia respectivă este proiectată de o analiză publicată de Centrul Național Anticorupție (CNA), care mai relatează că anual sunt contestate 10% din proceduri de achiziție (1.955 de cazuri), transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Valoarea achizițiilor contestate: 12,5 miliarde lei

Totuși, în perioada iulie 2017 - iunie 2020 valoarea procedurilor contestate a ajuns la nivelul alarmant de circa 50% din valoarea totală a achizițiilor, adică 12,5 miliarde de lei. Cele mai frecvente contestații ale operatorilor economici, în dependență de obiectul contestat, sunt legate de rezultatele procedurii de achiziție şi documentația de atribuire.

Deși statele de personal prevăd un efectiv de 30 de persoane, la sfârșitul anului 2019 rata de ocupare în Agenție a constituit cca 70%, adică 22 de persoane, dintre care 11 erau funcționari publici (inclusiv 5 cu funcții de conducere), 2 angajați ai personalului auxiliar și 7 consilieri implicați direct în soluționarea contestațiilor (inclusiv directorul și directorul adjunct), se spune în documentul analiză.

Pe situl Agenției la acest capitol nu sunt schimbări și întregul volum de muncă legată nemijlocit de soluționarea contestațiilor le revine în continuare celor 7 consilieri, deși volumul de muncă a crescut semnificativ în ultimii ani. 

Riscuri de corupție

Această presiune conține riscuri majore de corupție. Analizând datele din sistemele informaționale de stat în coroborare cu sursele publice, CNA notează că a documentat situații de neconformitate cu legislația, fără însă a nominaliza persoane sau firme concrete. Acestea se referă la: a) adoptarea deciziilor în favoarea unui operator economic contestatar, care a avut raporturi de fondator și relații de rudenie cu unul dintre consilieri; b) adoptarea deciziilor în favoarea unui operator economic contestatar, care a avut raporturi de muncă cu unul dintre consilieri; c) adoptarea deciziilor în favoarea operatorului economic contestatar, care este în raporturi de muncă cu membrul de familie al unui consilier. 

”Circumstanțele expuse pot deveni favorabile pentru apariția unor eventuale riscuri de promovare, prin intermediul consilierilor pentru soluționarea contestațiilor, a intereselor personale sau de grup”, iar […] ”Valoarea semnificativă a contestațiilor poate fi determinantă în generarea actelor de corupție atât la nivelul operatorilor economici din domeniu privat şi public, cât şi la nivelul autorităților contractante, precum şi a autorității de soluționare a contestațiilor,” notează CNA.

Cine este liderul contestațiilor

În medie, potrivit calculelor Centrului, Agenția acceptă spre examinare mai puțin de 50% din contestații (0,88 din 2). În perioada reflectată în analiză este vorba de 897 de contestații în valoare de 6,2 miliarde de lei. Pe primul loc sunt contestațiile privind rezultatele procedurilor de achiziție (762 de cazuri), urmate de contestațiile privind documentația de atribuire (135 de cazuri). Datele acumulate denotă și o predispunere a contestării achizițiilor publice organizate de unele autorități contractante din domeniile: - ocrotirea sănătății (CAPCS cu 67 de contestații în valoare de 1,5 mld. lei; UASMF cu 18 contestații în valoare de 64 de milioane lei); - documentarea populației (ASP cu 17 contestații în valoare de 94,5 milioane lei); - serviciile locativ-comunale (DGLCA cu 16 contestații în valoare de 55,7 milioane lei). 

Colaboratorii CNA au identificat și firmele ale căror contestații au fost acceptate spre examinare cel mai frecvent. În unele cazuri, numărul contestațiilor acceptate prevalează pe cel al contestațiilor respinse: Eximotor SA – 27 acceptate din 49 de contestații depuse; Foremcons SRL – 22 acceptate din 38 depuse; BTS Pro SRL - 21 acceptate din 33 depuse şi Zepto SRL – 11 acceptate din 15 depuse. 

Tabel din raportul CNA privind operatorii cărora le-au fost acceptate contestațiile

Pe de o altă parte, valoarea totală a achizițiilor contestate, care au fost respinse, constituie 6,7 miliarde de lei. Profilul acestor contestații, în dependență de obiectul contestat, nu diferă de cel al contestațiilor acceptate, cele mai frecvente pretenții ale operatorilor economici ținând de rezultatele procedurii de achiziție (883 cazuri) şi documentația de atribuire (221 cazuri).

Magistrala S.A., o companie în procedură de lichidare din domeniul construcției drumurilor, înregistrată în raionul Fălești, a depus contestații pentru achiziții în valoare peste 1,8 miliarde de lei. Însă cea mai valoroasă procedură de achiziție unică contestată (și ”restituită fără examinare în fond”) este cea a companiei Controly Montajes Industriales Cymi S.A. - peste 1,34 miliarde de lei. Aceasta a pretins la servicii de execuție a conductei de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale din România și Republica Moldova (Faza II- direcția Iași - Ungheni – Chișinău).  

Lista de interdicție, o formalitate ineficientă

În perioada iulie 2017 - iunie 2020 ANSC a inclus 6 operatori economici în lista de interdicție, pentru prezentare de acte false în proceduri de achiziție publică, ceea ce constituie doar 0,3% din cele 1.955 de dosare de contestație, însă numărul cazurilor de acceptare de către autoritățile contractante a ofertelor depuse de alți participanți ca neconforme sau inacceptabile rămâne a fi printre cele mai frecvente aspecte invocate în contestațiile operatorilor economici, se spune în analiza CNA. Totodată, sunt frecvente cazurile când proprietarii abandonează companiile incluse în lista de interdicție și participă cu alte companii, gestionate prin intermediul altor persoane. 

Autorii analizei menționează că lista de interdicție este rar aplicată și poate diminua impactul acesteia asupra responsabilizării operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică, iar ANSC ar trebui să dispună de instrucțiuni exprese de raportare a operatorilor economici în lista de interdicție.

Tendințe

Curios este faptul că, potrivit CNA, lunile aprilie-iulie şi noiembrie-decembrie sunt ”perioadele fierbinți” pentru depunerea contestațiilor. Din punct de vedere teritorial, capitala metropolitană este pe primul loc la contestații: în anul 2019, de exemplu, 644 din totalul de contestații au fost depuse de firme din Municipiul Chișinău (+32% comparativ cu 2018), 49 de contestații au provenit din UTA Găgăuzia (x2,2 ori), 44 din Raionul Cahul (x3,2 ori), și 30 din Municipiul Bălți (x1,3 ori). 

Printre autoritățile contractate împotriva cărora au fost înaintate pretenții referitor la procedurile de achiziții publice inițiate/desfășurate în anii 2018 și 2019, lider este Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. În 2018 pe locurile doi și trei s-au clasat Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare și Agenția Servicii Publice, iar în anul următor pozițiile respective au fost ocupate de Universitatea de State de Medicină și Farmacie și Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare. 

Potrivit raportului financiar pentru perioada de gestiune 2020, bugetul ANSC a constituit 6.577.200 lei. 

Concluzia respectivă este proiectată de o analiză publicată de Centrul Național Anticorupție (CNA), care mai relatează că anual sunt contestate 10% din proceduri de achiziție (1.955 de cazuri), transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

Valoarea achizițiilor contestate: 12,5 miliarde lei

Totuși, în perioada iulie 2017 - iunie 2020 valoarea procedurilor contestate a ajuns la nivelul alarmant de circa 50% din valoarea totală a achizițiilor, adică 12,5 miliarde de lei. Cele mai frecvente contestații ale operatorilor economici, în dependență de obiectul contestat, sunt legate de rezultatele procedurii de achiziție şi documentația de atribuire.

Deși statele de personal prevăd un efectiv de 30 de persoane, la sfârșitul anului 2019 rata de ocupare în Agenție a constituit cca 70%, adică 22 de persoane, dintre care 11 erau funcționari publici (inclusiv 5 cu funcții de conducere), 2 angajați ai personalului auxiliar și 7 consilieri implicați direct în soluționarea contestațiilor (inclusiv directorul și directorul adjunct), se spune în documentul analiză.

Pe situl Agenției la acest capitol nu sunt schimbări și întregul volum de muncă legată nemijlocit de soluționarea contestațiilor le revine în continuare celor 7 consilieri, deși volumul de muncă a crescut semnificativ în ultimii ani. 

Riscuri de corupție

Această presiune conține riscuri majore de corupție. Analizând datele din sistemele informaționale de stat în coroborare cu sursele publice, CNA notează că a documentat situații de neconformitate cu legislația, fără însă a nominaliza persoane sau firme concrete. Acestea se referă la: a) adoptarea deciziilor în favoarea unui operator economic contestatar, care a avut raporturi de fondator și relații de rudenie cu unul dintre consilieri; b) adoptarea deciziilor în favoarea unui operator economic contestatar, care a avut raporturi de muncă cu unul dintre consilieri; c) adoptarea deciziilor în favoarea operatorului economic contestatar, care este în raporturi de muncă cu membrul de familie al unui consilier. 

”Circumstanțele expuse pot deveni favorabile pentru apariția unor eventuale riscuri de promovare, prin intermediul consilierilor pentru soluționarea contestațiilor, a intereselor personale sau de grup”, iar […] ”Valoarea semnificativă a contestațiilor poate fi determinantă în generarea actelor de corupție atât la nivelul operatorilor economici din domeniu privat şi public, cât şi la nivelul autorităților contractante, precum şi a autorității de soluționare a contestațiilor,” notează CNA.

Cine este liderul contestațiilor

În medie, potrivit calculelor Centrului, Agenția acceptă spre examinare mai puțin de 50% din contestații (0,88 din 2). În perioada reflectată în analiză este vorba de 897 de contestații în valoare de 6,2 miliarde de lei. Pe primul loc sunt contestațiile privind rezultatele procedurilor de achiziție (762 de cazuri), urmate de contestațiile privind documentația de atribuire (135 de cazuri). Datele acumulate denotă și o predispunere a contestării achizițiilor publice organizate de unele autorități contractante din domeniile: - ocrotirea sănătății (CAPCS cu 67 de contestații în valoare de 1,5 mld. lei; UASMF cu 18 contestații în valoare de 64 de milioane lei); - documentarea populației (ASP cu 17 contestații în valoare de 94,5 milioane lei); - serviciile locativ-comunale (DGLCA cu 16 contestații în valoare de 55,7 milioane lei). 

Colaboratorii CNA au identificat și firmele ale căror contestații au fost acceptate spre examinare cel mai frecvent. În unele cazuri, numărul contestațiilor acceptate prevalează pe cel al contestațiilor respinse: Eximotor SA – 27 acceptate din 49 de contestații depuse; Foremcons SRL – 22 acceptate din 38 depuse; BTS Pro SRL - 21 acceptate din 33 depuse şi Zepto SRL – 11 acceptate din 15 depuse. 

Tabel din raportul CNA privind operatorii cărora le-au fost acceptate contestațiile

Pe de o altă parte, valoarea totală a achizițiilor contestate, care au fost respinse, constituie 6,7 miliarde de lei. Profilul acestor contestații, în dependență de obiectul contestat, nu diferă de cel al contestațiilor acceptate, cele mai frecvente pretenții ale operatorilor economici ținând de rezultatele procedurii de achiziție (883 cazuri) şi documentația de atribuire (221 cazuri).

Magistrala S.A., o companie în procedură de lichidare din domeniul construcției drumurilor, înregistrată în raionul Fălești, a depus contestații pentru achiziții în valoare peste 1,8 miliarde de lei. Însă cea mai valoroasă procedură de achiziție unică contestată (și ”restituită fără examinare în fond”) este cea a companiei Controly Montajes Industriales Cymi S.A. - peste 1,34 miliarde de lei. Aceasta a pretins la servicii de execuție a conductei de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale din România și Republica Moldova (Faza II- direcția Iași - Ungheni – Chișinău).  

Lista de interdicție, o formalitate ineficientă

În perioada iulie 2017 - iunie 2020 ANSC a inclus 6 operatori economici în lista de interdicție, pentru prezentare de acte false în proceduri de achiziție publică, ceea ce constituie doar 0,3% din cele 1.955 de dosare de contestație, însă numărul cazurilor de acceptare de către autoritățile contractante a ofertelor depuse de alți participanți ca neconforme sau inacceptabile rămâne a fi printre cele mai frecvente aspecte invocate în contestațiile operatorilor economici, se spune în analiza CNA. Totodată, sunt frecvente cazurile când proprietarii abandonează companiile incluse în lista de interdicție și participă cu alte companii, gestionate prin intermediul altor persoane. 

Autorii analizei menționează că lista de interdicție este rar aplicată și poate diminua impactul acesteia asupra responsabilizării operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică, iar ANSC ar trebui să dispună de instrucțiuni exprese de raportare a operatorilor economici în lista de interdicție.

Tendințe

Curios este faptul că, potrivit CNA, lunile aprilie-iulie şi noiembrie-decembrie sunt ”perioadele fierbinți” pentru depunerea contestațiilor. Din punct de vedere teritorial, capitala metropolitană este pe primul loc la contestații: în anul 2019, de exemplu, 644 din totalul de contestații au fost depuse de firme din Municipiul Chișinău (+32% comparativ cu 2018), 49 de contestații au provenit din UTA Găgăuzia (x2,2 ori), 44 din Raionul Cahul (x3,2 ori), și 30 din Municipiul Bălți (x1,3 ori). 

Printre autoritățile contractate împotriva cărora au fost înaintate pretenții referitor la procedurile de achiziții publice inițiate/desfășurate în anii 2018 și 2019, lider este Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. În 2018 pe locurile doi și trei s-au clasat Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare și Agenția Servicii Publice, iar în anul următor pozițiile respective au fost ocupate de Universitatea de State de Medicină și Farmacie și Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare. 

Potrivit raportului financiar pentru perioada de gestiune 2020, bugetul ANSC a constituit 6.577.200 lei. 

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

Loading...