30 iulie, 13:01
440
0
Cine se va ocupa de negocierea creditului rusesc. Condițiile Acordului
30 iulie, 13:01
440
0

De negocierea Acordului de împrumut în valoare de 200 milioane de euro, cu Guvernul Federației Ruse se va ocupa o delegaţie în frunte cu vicepremierul Serghei Puşcuţa.

Foto: agora.md

Din delegaţie vor face parte câte un reprezentant de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Ministerul Justiției, dar şi Elena Matveeva, şefa Direcției datorii publice, Ministerul Finanțelor, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com. 

Documentul conţine prevederi noi comparativ cu cel negociat în aprilie 2020, fiind eliminate cele contestate. În special fiind vorba de articolul 7.2.

Astfel articolul 7 Datoriile restante prevede că:

"1. Dacă oricare dintre plăți a sumei principale și (sau) a dobânzilor, specificate în art.4 și art.6 din prezentul Acord nu se achită în termen de 10 zile calendaristice de la data respectivă a plății, această datorie este declarată restantă (în continuare - datorie restantă), la care sânt calculate penalități în mărime de 3 la sută anual, începând cu data respectivă a plății până la data rambursării acesteia, inclusiv.

2. În cazul dacă datoria restantă şi/sau penalitățile la datoria restantă pentru oricare din obligațiile Părții moldovenești pentru împrumuturile de stat oferite de către Partea rusă nu sânt rambursate în termen de 180 de zile calendaristice de la data apariției restanțelor, Partea rusă are dreptul să consolideze întreaga sumă a datoriei restante conform prezentului Acord, inclusiv suma principală, dobânda pentru împrumut și penalitățile pentru datoria restantă (în continuare - datoria consolidată) și să declare datoria consolidată către plată urgentă"

Totodată în articolul 8 (1) este stipulat că "toate plățile aferente împrumutului se efectuează de către Partea moldovenească în favoarea Părții ruse în EURO și/sau ruble rusești, la discreția Părții moldovenești, la cursul EURO în raport cu Rubla rusească, stabilit de către Banca Centrală a Federației Ruse cu 2 zile calendaristice înainte de data plății".

La fel în articolul 11 este prevăzut că dezacordurile între Părți ce țin de interpretarea sau realizarea prezentului Acord se reglementează de către Părți pe calea consultațiilor şi negocierilor bilaterale.

"În cazul în care disputa nu poate fi soluționată în conformitate cu punctul 1 din prezentul articol în termen de 6 luni de la data la care una din Părți a solicitat consultări şi negocieri în vederea soluționării, aceasta poate fi supusă spre soluționare către Curtea Internațională de Justiție. Hotărârea Curții Internaționale de Justiție va fi definitivă şi obligatorie şi va fi executată de bună credință fără întârziere", potrivit proiectului de Acord ce urmează a fi adoptat de Guvern şi apoi de Parlament.

Amintim că Curtea Constituțională a blocat acordul de credit negociat în martie-aprilie 2020 de gGuvernul lui Ion Chicu în urma unei sesizări a opoziției, care a avertizat că înțelegerea ar cuprinde clauze contrare intereselor Republicii Moldova.

Suma împrumutului de 200 milioane euro (divizată în două tranșe) pentru perioada anului 2020, cu o eventuală posibilitate de debursare a primei tranșe în sumă de 100 milioane euro nu mai târziu de 30 zile de la data intrării în vigoare a Acordului.

În Legea bugetului de stat pentru anul 2020 suma împrumutului de 200 milioane euro este prevăzută ca sursă de finanțare a deficitului bugetar.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter