28 aprilie, 14:171
4 815

Cine a defectat echilibrul pe piața energetică: Se caută soluții urgente

28 aprilie, 14:171
4 815

Pe piaţa energetică a Republicii Moldova situația rămâne instabilă, iar autorităţile caută soluţii de urgenţă pentru a preveni o nouă criză.

Cine a defectat echilibrul pe piața energetică: Se caută soluții urgente

De vină este atât faptul că unii furnizori au rămas fără contracte pentru procurarea energiei electrice de echilibrare, cât şi de faptul că statul prin întreprinderile şi instituţiile sale nu a creat condiţiile pentru funcţionarea unei pieţe reale, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

E vorba de energia electrică necesară pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în vederea acoperirii complete a cererii de curent electric, atunci când consumul depăşeşte volumele planificate şi confirmate.

De regulă, această energie este mai scumpă cu 20-40%, iar uneori chiar şi mai mult.

Cine-i de vină: Moldlectrica sau Cuciurganul

Situaţia creată este rezultatul unor evoluţii de pe piaţa energetică, necesităţii ca ţara noastră să îndeplinească anumite angajamente asumate în cadrul procesului de integrare la sistemul energetic european, dar mai ales a luptelor subterane ce au loc între diferite grupări.

Astfel, de la 1 aprilie 2021, FEE Nord şi Premier Energy au semnat contracte directe de achiziţie a energiei electrice cu Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (Молдавская ГРЭС). Contractele prevăd şi asigurarea energiei electrice de echilibrare de către producător.

Pe de altă parte, furnizorii de alterantivă - companiile Furnizare Energie și Navitas Energy - nu au reuşit să identifice un participant al pieței de energie, care să asigure această energie.

Centrala de la Cuciurgan a refuzat să ofere energie electrică de echilibrare sau să semneze un contract în acest sens, până când nu este creat un mecanism de calcul al volumelor acestei energii per fiecare companie. Conform regulilor pieței, cel care elaborează contractul de echilibrare este Moldelectrica (operator şi cumpărător) și de aceea ei trebuie să elaboreze modelul contractului, nu producătorii.

Pe de altă parte, dispeceratul Moldelectrica (operatorul sistemului de transport), prin comenzile de dispecer obligă Centrala să asigure de facto energia electrică de echilibrare.

În situaţia creată a intervenit deja președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a convocat o o şedinţă de lucru cu administrația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi ÎS Moldelectrica privind elaborarea şi punerea în aplicare a noilor reguli cu privire la energia electrică de echilibrare.

„ANRE şi Moldelectrica trebuie să asigure accesul egal şi nediscriminatoriu la serviciile de echilibrare pentru toţi furnizorii de energie. Este inadmisibilă aplicarea selectivă a regulilor pentru a favoriza anumiţi furnizori, care fac uz de resursele administrative cu scopul de a monopoliza piaţa.

ANRE trebuie să asigure respectarea regulilor de către toţi furnizorii şi să aplice sancţiuni pentru cei care activează în afara cadrului legal”, a declarat șefa statului. Preşedinţia nu a specificat cine este furnizorul ce ar fi monopolizat piaţa.

Soluţia ANRE

În acelaşi timp ANRE planifică să adopte, pe 26 aprilie, o hotărâre cu privire la impunerea unor obligații de serviciu public. Documentul prevede că în termen de 3 zile lucrătoare din momentul aprobării Hotărârii producătorii de energie electrică Centrala Termoelectrică Moldovenească, Termoelectrica și CET Nord să transmită Moldelectrica modelul contractului pentru achiziționarea energiei electrice de echilibrare, care trebuie să includă clauze privind prețul pentru energia electrică de echilibrare, stabilit nediscriminatoriu comparativ cu alți participanți pe piață.

Potrivit ANRE cheltuielile generate de prestarea serviciilor de echilibrare sunt repartizate la sfârșitul lunii, proporțional cantităților de energie electrică de echilibrare, participanților la piața de care procură energia electrică de echilibrare de la operatorul sistemului de transport.

Se mai prevede că dacă la sfârșitul perioadei de facturare se constată, că un furnizor a achiziționat conform contractelor de procurare a energiei o cantitate mai mare de energie electrică decât cea care a fost livrată consumatorilor săi finali, sau vândută pe piața angro în perioada respectivă de facturare, cantitatea respectivă de energie se atribuie de către operatorul sistemului de transport furnizorului respectiv. În acest caz furnizorul de energie electrică nu va primi careva plată pentru energia electrică pe care nu a reușit să o tranzacționeze.

Totodată se prevede că nerespectarea de către titularii de licență vizați a prezentei Hotărâri va constitui temei pentru aplicarea de către Agenție a sancțiunilor financiare sau, după caz, inițierea procedurii de suspendare a licenței în conformitate cu prevederile Legii.

Mecanism ce favorizează anumiţi jucători de pe piaţă

Administraţia companiei Premier Energy consideră că mecanismul propus de ANRE favorizează anumiţi jucători de pe piaţă, în detrimentul altora.

„Înțelegem necesitatea și suntem de acord să fie identificată o soluție provizorie până la intrarea în vigoare a noilor reguli de piață, pentru soluționarea problemei survenite în sector în legătură cu asigurarea energiei de echilibrare pentru unii participanți la piața de energie electrică care îngreunează procesul de liberalizare al pieței energiei electrice sau chiar indică asupra unor carențe în liberalizarea acestei piețe, dar mecanismul provizoriu ce urmează să fie identificat și pus în aplicare nu trebuie să favorizeze unii participanți în detrimentul altor participanți, creând astfel condiții de concurență neloială și afectând considerabil situația economică a operatorilor reglementați”, potrivit Premier Energy.

Totodată, administraţia furnizorului consideră prevederile din pct.7 din proiectul Hotărârii ANRE incompatibile cu legislația în vigoare, deoarece cantitatea energiei de echilibrare se determină lunar.

Astfel, se omite un element important, specificat în același pct.93 din Regulile pieței, și anume pentru acoperirea ”curbei de sarcină zilnică prognozată”, care nu este altceva decât pronosticul orar al consumului de energie electrică, față de care urmează să fie identificate dezechilibrele orare corespunzătoare.

În caz contrar, fiecare participant la piață ar fi suficient să expedieze inclusiv în adresă OST cantități zilnice de energie electrică, fără a specifica prognozele orare zilnice, susţine furnizorul.

„În opinia noastră, mecanismul provizoriu propus în proiectul Hotărârii ANRE cu privire la impunerea unor obligații de serviciu public şi anume aspectul relaționat de determinarea energiei de echilibrare va crea premize pentru concurență neloială.

Însuși mecanismul formulat de ANRE, fundamentat pe un calcul lunar acumulat, implică compensări în termeni fizici între dezechilibre orare distincte cu semne opuse.

În acest fel, se creează premize ce ar permite procurări de energie electrică în condiții economice mai avantajoase, profitând de aceasta într-un mod necorespunzător de pe urma diferenței existente de preț între sarcina de bază și curba totală de consum, ceia ce produce o concurență neloială în raport cu furnizorii reglementați”, mai afirmă administrația Premier Energy.

De vină este atât faptul că unii furnizori au rămas fără contracte pentru procurarea energiei electrice de echilibrare, cât şi de faptul că statul prin întreprinderile şi instituţiile sale nu a creat condiţiile pentru funcţionarea unei pieţe reale, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

E vorba de energia electrică necesară pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în vederea acoperirii complete a cererii de curent electric, atunci când consumul depăşeşte volumele planificate şi confirmate.

De regulă, această energie este mai scumpă cu 20-40%, iar uneori chiar şi mai mult.

Cine-i de vină: Moldlectrica sau Cuciurganul

Situaţia creată este rezultatul unor evoluţii de pe piaţa energetică, necesităţii ca ţara noastră să îndeplinească anumite angajamente asumate în cadrul procesului de integrare la sistemul energetic european, dar mai ales a luptelor subterane ce au loc între diferite grupări.

Astfel, de la 1 aprilie 2021, FEE Nord şi Premier Energy au semnat contracte directe de achiziţie a energiei electrice cu Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (Молдавская ГРЭС). Contractele prevăd şi asigurarea energiei electrice de echilibrare de către producător.

Pe de altă parte, furnizorii de alterantivă - companiile Furnizare Energie și Navitas Energy - nu au reuşit să identifice un participant al pieței de energie, care să asigure această energie.

Centrala de la Cuciurgan a refuzat să ofere energie electrică de echilibrare sau să semneze un contract în acest sens, până când nu este creat un mecanism de calcul al volumelor acestei energii per fiecare companie. Conform regulilor pieței, cel care elaborează contractul de echilibrare este Moldelectrica (operator şi cumpărător) și de aceea ei trebuie să elaboreze modelul contractului, nu producătorii.

Pe de altă parte, dispeceratul Moldelectrica (operatorul sistemului de transport), prin comenzile de dispecer obligă Centrala să asigure de facto energia electrică de echilibrare.

În situaţia creată a intervenit deja președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a convocat o o şedinţă de lucru cu administrația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi ÎS Moldelectrica privind elaborarea şi punerea în aplicare a noilor reguli cu privire la energia electrică de echilibrare.

„ANRE şi Moldelectrica trebuie să asigure accesul egal şi nediscriminatoriu la serviciile de echilibrare pentru toţi furnizorii de energie. Este inadmisibilă aplicarea selectivă a regulilor pentru a favoriza anumiţi furnizori, care fac uz de resursele administrative cu scopul de a monopoliza piaţa.

ANRE trebuie să asigure respectarea regulilor de către toţi furnizorii şi să aplice sancţiuni pentru cei care activează în afara cadrului legal”, a declarat șefa statului. Preşedinţia nu a specificat cine este furnizorul ce ar fi monopolizat piaţa.

Soluţia ANRE

În acelaşi timp ANRE planifică să adopte, pe 26 aprilie, o hotărâre cu privire la impunerea unor obligații de serviciu public. Documentul prevede că în termen de 3 zile lucrătoare din momentul aprobării Hotărârii producătorii de energie electrică Centrala Termoelectrică Moldovenească, Termoelectrica și CET Nord să transmită Moldelectrica modelul contractului pentru achiziționarea energiei electrice de echilibrare, care trebuie să includă clauze privind prețul pentru energia electrică de echilibrare, stabilit nediscriminatoriu comparativ cu alți participanți pe piață.

Potrivit ANRE cheltuielile generate de prestarea serviciilor de echilibrare sunt repartizate la sfârșitul lunii, proporțional cantităților de energie electrică de echilibrare, participanților la piața de care procură energia electrică de echilibrare de la operatorul sistemului de transport.

Se mai prevede că dacă la sfârșitul perioadei de facturare se constată, că un furnizor a achiziționat conform contractelor de procurare a energiei o cantitate mai mare de energie electrică decât cea care a fost livrată consumatorilor săi finali, sau vândută pe piața angro în perioada respectivă de facturare, cantitatea respectivă de energie se atribuie de către operatorul sistemului de transport furnizorului respectiv. În acest caz furnizorul de energie electrică nu va primi careva plată pentru energia electrică pe care nu a reușit să o tranzacționeze.

Totodată se prevede că nerespectarea de către titularii de licență vizați a prezentei Hotărâri va constitui temei pentru aplicarea de către Agenție a sancțiunilor financiare sau, după caz, inițierea procedurii de suspendare a licenței în conformitate cu prevederile Legii.

Mecanism ce favorizează anumiţi jucători de pe piaţă

Administraţia companiei Premier Energy consideră că mecanismul propus de ANRE favorizează anumiţi jucători de pe piaţă, în detrimentul altora.

„Înțelegem necesitatea și suntem de acord să fie identificată o soluție provizorie până la intrarea în vigoare a noilor reguli de piață, pentru soluționarea problemei survenite în sector în legătură cu asigurarea energiei de echilibrare pentru unii participanți la piața de energie electrică care îngreunează procesul de liberalizare al pieței energiei electrice sau chiar indică asupra unor carențe în liberalizarea acestei piețe, dar mecanismul provizoriu ce urmează să fie identificat și pus în aplicare nu trebuie să favorizeze unii participanți în detrimentul altor participanți, creând astfel condiții de concurență neloială și afectând considerabil situația economică a operatorilor reglementați”, potrivit Premier Energy.

Totodată, administraţia furnizorului consideră prevederile din pct.7 din proiectul Hotărârii ANRE incompatibile cu legislația în vigoare, deoarece cantitatea energiei de echilibrare se determină lunar.

Astfel, se omite un element important, specificat în același pct.93 din Regulile pieței, și anume pentru acoperirea ”curbei de sarcină zilnică prognozată”, care nu este altceva decât pronosticul orar al consumului de energie electrică, față de care urmează să fie identificate dezechilibrele orare corespunzătoare.

În caz contrar, fiecare participant la piață ar fi suficient să expedieze inclusiv în adresă OST cantități zilnice de energie electrică, fără a specifica prognozele orare zilnice, susţine furnizorul.

„În opinia noastră, mecanismul provizoriu propus în proiectul Hotărârii ANRE cu privire la impunerea unor obligații de serviciu public şi anume aspectul relaționat de determinarea energiei de echilibrare va crea premize pentru concurență neloială.

Însuși mecanismul formulat de ANRE, fundamentat pe un calcul lunar acumulat, implică compensări în termeni fizici între dezechilibre orare distincte cu semne opuse.

În acest fel, se creează premize ce ar permite procurări de energie electrică în condiții economice mai avantajoase, profitând de aceasta într-un mod necorespunzător de pe urma diferenței existente de preț între sarcina de bază și curba totală de consum, ceia ce produce o concurență neloială în raport cu furnizorii reglementați”, mai afirmă administrația Premier Energy.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...