268
0
BNM: Ponderea creditelor neperformante este în scădere
268
0

În prima jumătate de an, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 1,9 p.p. comparativ cu finele anului 2018.

Foto: bizlaw.md

Potrivit Băncii Naționale din Moldova (BNM), la sfârșitul lunii iunie circa 10,6% din toate creditele erau considerate neperformante, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md.

Ponderea acestora s-a diminuat la majoritatea băncilor, indicatorul variind de la 4,9% până la 26,0%. BNM nu a anunțat, însă, care bancă are cea mai mare rată. În schimb, a indicat că în mare parte, băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite s-a datorat în principal diminuării soldului acestora cu 7,3% (323,3 milioane lei), concomitent cu majorarea soldului brut al creditelor cu 9,4% (3,3 miliarde lei).

Totodată, s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au majorat cu 3,5% în primele șase luni, constituind 65,7 miliarde lei. Depozitele persoanelor fizice au constituit 67,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice, 32,0% și depozitele băncilor, 0,3%.

Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,8 miliarde lei (6,8%), în timp ce soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 677,3 milioane lei (3,1%).

Din totalul depozitelor, 57,4% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat nesemnificativ cu 374,8 milioane lei (1,0%), constituind 37,7 miliarde lei. Depozitele în valută au constituit 42,6% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință cu 1,9 miliarde lei (7,1%), alcătuind 27,9 miliarde lei.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter