98
0
BNM: Bancherii să nu distribuie capitalul sub formă de dividende
98
0

Banca Națională a Moldovei (BNM) susține că băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt.

BNM: Bancherii să nu distribuie capitalul sub formă de dividende

Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel față de finele anului 2018, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat neesențial, constituind 52,3% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 44,5%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,9% și mijloacele interbancare nete – 20,5%. 

Pe parcursul primului trimestru a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,9 p.p., a depozitelor la BNM cu 1,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,1 p.p. și ponderea numerarului cu 1,0 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31 martie, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,9%, fiind practic la nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 21,2% și 72,62%.

Totodată, fondurile proprii totale au constituit 11 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 1,9% (208,1 milioane lei) pe parcursul perioadei menționate. 

Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de majorarea profitului anilor precedenți cu 243.6 milioane lei, în principal, din contul ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare la 4 bănci, de majorarea altor elemente ale rezultatului global cu 44,4 milioane lei la o bancă (reevaluarea cotelor de participare deținute) și de micșorarea ajustărilor fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 127,7 milioane lei. Concomitent, s-au micșorat alte rezerve cu 203.2 milioane lei ca rezultat al ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare.

Totodată, Banca Națională a recomandat organelor de conducere ale băncilor de a nu distribui capitalului sub formă de dividende în vederea menținerii unor bănci stabile, capabile să facă față provocărilor la adresa capitalului impuse pe de o parte de cerințele de reglementare existente și pe de altă parte de desfășurarea activităților curente, care expun băncile la diferite riscuri.

Referitor la Regulamentul privind expunerile mari, este de menționat că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15% la sută din fondurile proprii, însă aceasta dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan.

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30% la sută a indicatorului Ponderea sumei celor mai mari zece datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele mai mari zece datorii. Banca dispune de o strategie de diminuare treptată a indicatorului menționat.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, două bănci încalcă limitele prudențiale ale indicatorilor aferenți expunerilor față de persoanele afiliate urmare a calificării de către Banca Națională a unor entități ca fiind afiliate urmare modificărilor legislative care au avut loc în anul 2018, astfel fiind depășite limitele prudențiale aferente persoanelor afiliate. Băncile vizate au prezentat Băncii Naționale planurile privind conformarea limitelor prudențiale stabilite pentru expunerile față de persoanele afiliate și îmbunătățirea sistemelor de control intern privind identificarea și monitorizarea acestora, care au fost examinate și acceptate de BNM. Respectiv, băncile continuă să raporteze trimestrial Băncii Naționale a Moldovei despre măsurile întreprinse.

Citește și
article image
Dealeri: Leul nu are potenţial pentru a se aprecia în...
0
121
article image
Armașu explică de ce rata politicii monetare rămâne...
0
85