7 august, 15:51
93
0
BNM a aprobat un şir de măsuri stimulative de politică monetară
7 august, 15:51
93
0

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a decis, în şedinţa din 6 august, asupra "unui şir de măsuri stimulative de politică monetară".

Foto: știri.md

Potrivit BNM, citat de agenţia Infotag, este vorba în principal de rata de bază aplicată principalelor operaţiuni de politică monetare pe termen scurt, care a fost redusă cu 0,25 puncte procentuale - la 3% pe an, transmite Știri.md.

"Prin această măsură sunt create condiţii pentru menţinerea inflaţiei în intervalul de variaţie de В± 1,5 p.p. de la ţinta inflaţiei de 5,0 la sută pe termen mediu", au menţionat specialiştii Băncii Naţionale, explicând că decizia "se bazează pe evaluarea informaţiilor macroeconomice recente disponibile din mediul intern şi extern şi asumările luate în calcul la elaborarea noii runde de prognoză".

În acelaşi timp, Comitetul Executiv a redus rata dobânzii la împrumuturile overnight de la 6,25% la 5,5% şi a crescut la depozitele overnight - de la 0,25% la 0,5%, explicând acest lucru prin necesitatea "de a calibra instrumentele de politică monetară cu scopul eficientizării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară".

În plus, a fost diminuată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu câte 1,0 p.p. , până la 32,0 la sută, pentru perioadele de aplicare 16 august 2020 - 15 septembrie 2020 şi, respectiv, 16 septembrie 2020 - 15 octombrie 2020. Pentru aceleaşi perioade, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă cu câte 3.0 p.p., până la 27,0 la sută.

Şedinţa a adoptat cel de-al treilea raport despre inflaţie, care va fi publicat pe 13 august.

Potrivit autorilor săi, cererea agregată va genera presiuni dezinflaţioniste până în trimestrul III 2021, preponderent, pe seama măsurilor întreprinse de autorităţi pentru atenuarea crizei pandemice şi diminuarea cheltuielilor bugetare în prima jumătate a anului curent.

"În acest context, cererea agregată internă şi impulsul fiscal negativ precum şi, diminuarea unor tarife reglementate vor constitui principalii factorii cu acţiune dezinflaţionistă. Totodată, o influenţă proinflaţionist vor avea diminuarea producţiei agricole în anul curent, restricţiile de export la unele produsele agroalimentare în regiune, efectul produselor cu caracter puternic sezonier şi ajustarea accizelor. 

BNM monitorizează încontinuu situaţia macroeconomică determinată de implicaţiile pandemiei şi, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilităţii preţurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menţinerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licenţiate, în susţinerea unui sistem bancar viabil şi stabil. " Următoarea şedinţă cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 9 septembrie 2020.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter