19 aug, 2019 07:36
489
0
4 bănci depășesc limita prudențială a expunerii maxime faţă de un client
19 aug, 2019 07:36
489
0

BNM anunţă că pe 19 iunie au intrat în vigoare noile modificări la Regulamentul cu privire la expunerile "mari” și la Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, prin care a fost schimbat modul de calcul al expunerilor mari și al expunerilor față de persoanele afiliate.

Acesta prevede calcularea expunerilor luând în considerare efectul diminuării riscului de credit (micșorarea cu reducerile la aceste expuneri), precum și menținerea fondurilor proprii totale pentru excedentul stabilit prin regulament, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Totodată, a fost modificată cerința privind includerea în calculul expunerilor mari a mijloacelor băneşti înregistrate în conturile "Nostro” și a plasărilor în băncile care deţin nivelul 3 de calitate a creditului.

Astfel, începând cu 19 iunie 2019, plasările în băncile cu ratingul BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA, sunt incluse în calculul expunerilor mari.

În rezultatul modificărilor menționate, patru bănci depășesc limita prudențială a expunerii maxime faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură stabilită de BNM de 15% din capitalul eligibil.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, BNM menţionează că o bancă depășește limita prudențială de 10% a raportului dintre valoarea expunerii maxime față de o persoană afiliată și/sau un grup de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil.

În plus două bănci depășesc limita prudențială de 20% a raportului dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor băncii față de persoanele afiliate și/sau grupuri de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil.

BNM nu specifică despre ce bănci este vorba, dar susţine că monitorizează îndeaproape aceste depășiri și cooperează cu băncile pentru a asigura o bază normativă adecvată care să asigure o gestionare eficientă a riscurilor.

De asemenea, la două bănci raportul dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor din credite faţă de clienţi sau grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%.

Având în vedere că băncile mențin cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu se consideră încălcare, mai susţine autoritatea bancară.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter