233
0
Nereguli la eliberarea autorizațiilor pentru transportul internațional de mărfuri
233
0

Curtea de Conturi a prezentat la 23 mai Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pentru anii 2018-2019.

Foto: bizlaw.md

Rezultatele auditului au arătat o serie de iregularități, iar potrivit Curții de Conturi utilizarea ineficientă continuă a autorizațiilor CEMT poate genera reducerea cotei de autorizații alocate Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md

Astfel, în urma auditului, Curtea a reiterat mai multe iregularități datorate neconformării responsabililor la normele și regulile exigente, în special nerespectarea de către Comisia CEMT a atribuțiilor. Potrivit Curții, Comisia CEMT își asumă și unele responsabilități neprevăzute de cadrul normativ.

Drept urmare, au fost validați operatori de transport neeligibili și, invers, au fost excluși din concurs operatori de transport care au întrunit cerințele normative.

În raportul de audit se menționează că, utilizarea ineficientă a autorizațiilor CEMT în anul în curs determină neeligibilitatea operatorului de transport la repartizarea autorizațiilor pe anul următor.

Fiind informată de către ANTA despre faptul că nu corespund cerințelor în cauză 73 de operatori de transport, care au solicitat autorizațiile pentru anul 2018, Comisia CEMT i-a validat integral și le-a repartizat 153 de autorizații, în așa mod dezavantajând 316 operatori de transport care au întrunit criteriile de eligibilitate.

De asemenea, raportul arată că, Comisia CEMT nu a respectat criteriul nominalizat și în cadrul repartizării autorizațiilor pentru anul 2019, prin admiterea la concurs a 89 operatori de transport care nu au realizat limita de parcurs în anul precedent, dintre care 22 de operatori au continuat utilizarea ineficientă a autorizațiilor atât în anul 2017, cât și în anul 2018.

Potrivit Curții de conturi, utilizarea ineficientă a autorizațiilor CEMT în anul curent servește drept temei pentru retragerea acestora, în baza deciziei Comisiei CEMT, și pentru redistribuirea lor altor operatori de transport. Agenția, invocând lipsa reglementărilor în materie de proceduri, nu și-a îndeplinit integral responsabilitățile, ceea ce a generat neretragerea a 209 autorizații de la 108 operatori de transport, care nu au asigurat utilizarea eficientă a acestora în anul 2018.

Cu toate că, gradul de utilizare ineficientă a autorizațiilor în perioada anilor 2017-2018 a înregistrat o tendință ascendentă, majorându-se cu 8 puncte procentuale, părțile responsabile nu au întreprins măsuri pentru a identifica cauza nerespectării criteriului de eligibilitate menționat. Astfel, utilizarea ineficientă continuă a autorizațiilor CEMT poate genera reducerea cotei de autorizații alocate Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport.

Comisia CEMT, neavând atribuția statuată de a stabili modurile de distribuire a autorizațiilor, altele decât cele reglementate, a aprobat tranzacțiile de schimb (cedare-primire) al autorizațiilor repartizate inițial pentru anul 2018. În cadrul tranzacțiilor respective au participat 127, sau 33%, de operatori de transport, care au transmis/primit 154, sau 10%, de autorizații.

Faptul că, din acei 127 operatori de transport, 40 operatori de transport au cedat de la 50% până la 100% de autorizații repartizate inițial indică asupra posibilei comercializări a autorizațiilor între aceștia, cu generarea veniturilor tenebre de către unii operatori de transport, pe de o parte, și cu obținerea autorizațiilor de către alți operatori de transport care au evitat procedurile regulamentare, pe de altă parte.

Astfel, trei operatori de transport neeligibili au beneficiat de cinci autorizații anuale și zece autorizații pe termen scurt. De asemenea, un operator de transport, deținând numai două unități de transport, a beneficiat de trei autorizații, ceea ce contravine normei de repartizare a autorizațiilor în funcție de numărul de autovehicule eligibile.

Ulterior, pentru anul 2019, Comisia CEMT a aplicat neregulamentar măsuri de sancționare a cedenților, prin diminuarea parcului eligibil al acestora. Ca urmare, Comisia a exclus din concurs 24 operatori de transport, care au întrunit cerințele normative și, invers, nu a descalificat trei operatori de transport neeligibili. La fel, în loc de invalidarea operatorilor de transport, în conformitate cu legea, pentru utilizarea ineficientă a autorizațiilor Comisia a decis invalidarea unităților de transport din parcul eligibil al acestora. În același timp, Comisia CEMT asumându-și atribuții improprii la repartizarea autorizațiilor pentru anul 2019, prin stabilirea condițiilor de validare neregulamentare menționate, nu le-a respectat. Astfel de devieri au fost constatate în 68 de cazuri (circa 16%), parcul eligibil, în unele cazuri, fiind micșorat cu 252, iar în alte cazuri, fiind majorat cu 25 unități de transport, ceea ce indică asupra favorizării unor operatori de transport în dezavantajul altora prin luarea unor decizii neargumentate.

Admiterea neconformităților a fost condiționată potrivit misiunii de audit și de imperfecțiunea și dispersarea sistemelor informaționale utilizate pentru digitizarea serviciului public aferent autorizațiilor CEMT. Astfel, Sistemul informațional ”e-Autorizație transport”, elaborat în cadrul Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, în valoare de 3,8 mil. lei, și stabilit expres prin lege în calitate de instrument informațional unic de repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT, nu poate fi utilizat în acest sens, deoarece acesta din start a fost conceput numai pentru efectuarea tranzacțiilor aferente autorizațiilor unitare.

Eliberarea autorizațiilor CEMT, începând cu luna februarie a anului 2019, se realizează prin intermediul unui alt Sistem informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), posesorul sistemului fiind Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Concluzia misiunii de audit este că repartizarea, eliberarea și utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT se desfășoară prin nerespectarea normelor regulamentare, fiind stabilite propriile reguli și proceduri.

Precizăm că, sistemul de autorizații multilaterale CEMT reprezintă un instrument pentru liberalizarea pieței de transporturi rutiere de mărfuri, crearea condițiilor pentru concurența loială între operatorii de transport din diferite țări și, nu în ultimul rând, diminuarea poverii ecologice, prin favorizarea utilizării autovehiculelor care corespund normelor tehnice de emisii poluante și sonore.

În țara noastră, autorizațiile multilaterale CEMT sunt distribuite operatorilor de transport autohtoni, printr-un concurs public.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter