Comunicați țării o știre importantă!×
23 mai
1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
1
887

Autoritățile vor să schimbe regulile de instruire a conducătorilor auto. Ce prevede noul concept

Pregătirea profesională a conducătorilor auto se va realiza prin programe de formare profesională autorizate/ acreditate.

Autoritățile vor să schimbe regulile de instruire a conducătorilor auto

Acestea vor include totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/ sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe profesionale pentru domeniul transporturilor rutiere, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md

- în şcoli auto, pentru obţinerea permisului de conducere A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, H, F, I;

- în centre de formare a transportatorilor rutieri, pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională: manageri în transport auto, experţi în transport auto,  consilieri de siguranţă rutieră, conducători auto transport mărfuri în trafic naţional/internaţional, conducători auto transport persoane în trafic naţional/internaţional.

Formarea profesională a conducătorilor auto se va finaliza cu permis de conducere A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, H, F, I recunoscut naţional şi internaţional sau cu certificat de competenţă profesională recunoscut naţional şi internaţional.

Conform proiectului Concepției formării profesionale a conducătorilor de autovehicule în Republica Moldova, prezentat pentru consultări publice, în cadrul formării profesionale a conducătorilor auto se va implementa sistemul de credite transferabile:

- creditele sunt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unităţi de curs/modul/activităţi distincte din planul de învăţământ, nu sunt divizibile;

- 1 unitate de credit este constituită din 30 ore de activitate de învăţare (în auditoriu şi lucru individual);

- corelarea ore auditoriale şi ore de activitate individuală de învăţare se stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a unităţii de curs/ a modulului conform prevederilor din planul de învăţământ, de 1:3;

- creditele măsoară cantitatea de muncă solicitată formabilului, timpul necesar realizării tuturor activităţilor de studiu;

- creditele nu măsoară importanţa, gradul de dificultate sau gradul de aprofundare/detaliere a unei unităţii de curs/modul, nu măsoară munca profesorului.

Autorii Concepției susțin că elaborarea acesteia a fost necesară deoarece sectorul transporturilor şi infrastructurii reprezintă domeniul cu cele mai multe conotaţii economice în măsură să contribuie la creştere economică vizibilă a ţării şi să înlesnească dezvoltarea altor domenii. În Republica Moldova principalul operator de transport terestru de mărfuri şi călători este sectorul rutier, cu 97% din traficul de pasageri şi 87% din traficul de mărfuri.

Creşterea numărului de vehicule, atât în plan mondial, cât şi în Republica Moldova, pe lângă influenţa benefică ce o are asupra economiei statului, au creat și multiple probleme. Dintre care mai stringente fiind considerate: suprasolicitarea străzilor cu vehicule în regim de staţionare din cauza lipsei locurilor de parcare, ambuteiajele în traficul rutier care reduc considerabil viteza de circulaţie şi implicit contribuie la creşterea consumului de combustibil şi poluarea masivă a mediului cu gaze nocive de eşapament şi zgomote şi, nu în ultimul rând, la pierderi enorme materiale şi de vieţi omeneşti, din cauza accidentelor rutiere.

Analiza datelor statistice rutiere evidenţiază multipli factori şi cauze, care într-un mod sau altul se referă la comportamentul conducătorilor de vehicule, ca rezultat al pregătirii lor profesionale, în cadrul sistemului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Ați găsit greșeală?
Vă rugăm să ne anunțați!×