9 aprilie, 14:500
318

Kaufland salută inițiativa europeană de transparentizare și eliminare a diferențelor salariale pe criterii de gen Ⓟ

9 aprilie, 14:500
318

Kaufland Moldova încurajează demersurile de promovare a transparenței și egalității de gen în venituri și anunță că în companie există deja o strategie internă ce promovează diversitatea și egalitatea în rândul angajaților.

În mangamentul Kaufland există un echilibru, jumătate din pozițiile de conducere din companie fiind deținute de femei. De exemplu, în Republica Moldova, Directorul Executiv al companiei este Dona Răpciugă, iar Directorul General, Marco Hößl. 

Compania promovează egalitatea și oferă oportunități profesionale și salariale egale pentru toți angajații:

La Kaufland, toți angajații beneficiază de tratament egal, indiferent de gen;

• Kaufland depune toate eforturile ca pentru aceeași activitate și funcție, salarizarea să fie unitară, fără a admite criterii de discriminare între angajați;

• Pentru toți angajații, se aplică principiul egalității, fără discriminări pe bază de gen sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea exercitării drepturilor descrise în contractul colectiv de muncă;

• La nivelul întregii companii, este încurajată incluziunea socială și este respectat dreptul la muncă pentru toate persoanele;

• Încurajăm toți colegii să respecte principiile noastre de incluziune și, ca parte a unei companii moderne, să ofere un tratament egal colegilor săi.

Mai mult, toți angajații Kaufland au acces la:

• Posibilitatea de promovare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, dacă îndeplinesc cerințele și calificările necesare;

• Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;

• Beneficii suplimentare, în afara celor financiare.

Despre Kaufland Moldova

În prezent, Kaufland Moldova deține 5 magazine în Republica Moldova și are peste 600 de angajați. Cei interesați de un loc de muncă în cadrul unei companii ale cărei merite de top sunt recunoscute oficial pot accesa cariere.kaufland.md pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră și totodată despre pachetul complet de beneficii. La Kaufland, fiecare persoană își găsește locul, indiferent de abilități sau experiență.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: presa@kaufland.md. 

În mangamentul Kaufland există un echilibru, jumătate din pozițiile de conducere din companie fiind deținute de femei. De exemplu, în Republica Moldova, Directorul Executiv al companiei este Dona Răpciugă, iar Directorul General, Marco Hößl. 

Compania promovează egalitatea și oferă oportunități profesionale și salariale egale pentru toți angajații:

La Kaufland, toți angajații beneficiază de tratament egal, indiferent de gen;

• Kaufland depune toate eforturile ca pentru aceeași activitate și funcție, salarizarea să fie unitară, fără a admite criterii de discriminare între angajați;

• Pentru toți angajații, se aplică principiul egalității, fără discriminări pe bază de gen sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea exercitării drepturilor descrise în contractul colectiv de muncă;

• La nivelul întregii companii, este încurajată incluziunea socială și este respectat dreptul la muncă pentru toate persoanele;

• Încurajăm toți colegii să respecte principiile noastre de incluziune și, ca parte a unei companii moderne, să ofere un tratament egal colegilor săi.

Mai mult, toți angajații Kaufland au acces la:

• Posibilitatea de promovare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, dacă îndeplinesc cerințele și calificările necesare;

• Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;

• Beneficii suplimentare, în afara celor financiare.

Despre Kaufland Moldova

În prezent, Kaufland Moldova deține 5 magazine în Republica Moldova și are peste 600 de angajați. Cei interesați de un loc de muncă în cadrul unei companii ale cărei merite de top sunt recunoscute oficial pot accesa cariere.kaufland.md pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră și totodată despre pachetul complet de beneficii. La Kaufland, fiecare persoană își găsește locul, indiferent de abilități sau experiență.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: presa@kaufland.md. 

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...